Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.11.18  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0

Zápisy ze schůzí VV PDŠS

Datum poslední aktualizace : 10.09.18 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2018
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 4. září 2018 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM+TMK, KR a hospodáře), po diskuzi schválil návrh rozdělení družstev Krajských soutěží ročníku 2018/19 do tří skupin, schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 19.06.18 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2018
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 5.června 2018 v Pardubicích. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2017/2018, pokuty navržené vedoucím soutěže (vyhověl žádosti o prominutí pokuty pro TJ Zaječice), projednal a schválil připravené úpravy v rozpisu soutěží družstev vč. termínu přihlášek do nového ročníku, schválil proplacení předložených faktur a úpravu výše náhrad cestovného, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 04.04.18 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2018
První schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 27.března 2018 v Chocni. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM a KR), schválil proplacení předložených faktur a plateb za předložené doklady, dotací na krajské přebory a příspěvků na režijní výdaje členů VV PDŠS, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 05.02.18 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS 2018
V sobotu 27.ledna 2018 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2018, které se zúčastnilo 23 delegátů z 38 oprávněných. Konference zvolila členy mandátové a návrhové komise, vyslechla zprávy o činnosti PDŠS v roce 2017 vč. zpráv STK, KM, KR a TMK, zprávu hospodáře a revizní komise, v diskuzi se zabývala zejména potřebou novelizace krajských webových stránek a kritikou nového webu ŠSČR, zvolila delegáty PDŠS na Konferenci ŠSČR 2018, byla seznámena s plánem práce VV na rok 2018 a návrhem rozpočtu na rok 2018 a na závěr schválila Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2018.

Datum poslední aktualizace : 05.02.18 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2018
Konference delegátů PDŠS pro rok 2018 vzala na vědomí zprávu o činnosti PDŠS za rok 2017 vč. jednotlivých komisí, schválila členské příspěvky pro rok 2018, počty delegátů na příští konferenci PDŠS, hospodaření za rok 2017, příspěvky na režijní výdaje členům VV PDŠS a návrh rozpočtu PDŠS na rok 2018, rozhodla o pokračování motivace na příští Konferenci delegátů PDŠS, zvolila delegáty na Konferenci PDŠS 2018, pověřila VV PDŠS provedením opatření ve smyslu závěrů a usnesení Konference, uložila VV PDŠS realizovat řadu schválených úkolů a totéž uložila i všem klubům/oddílům.

Datum poslední aktualizace : 28.11.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 5/2017
Pátá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 21.listopadu 2017 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil proplacení předložených faktur a odměn členům VV+RK, určil termín konání Konference delegátů PDŠS v Chocni na sobotu 27.1.2018 a stanovil pro ni počty delegátů z jednotlivých oddílů, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 13.09.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2017
Čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 5.září 2017 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil rozdělení družstev do skupin KP2 a KS a udělení pokuty za pozdní přihlášku, vzal na vědomí informaci o stavu příprav šachové části Olympiády dětí a mládeže 2018 v Litomyšli, schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.