Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

20.09.17  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0

Řády a směrnice

Pravidla šachu FIDE
Předmluva, pravidla hry (povaha a cíle šachové hry, počáteční postavení kamenů, tahy kamenů, provedení tahu, skončení partie), turnajová pravidla (šachové hodiny, nesprávnosti, zapisování tahů, nerozhodná hra, rychlé zakončení partie, bodování, chování hráčů, úloha rozhodčího, FIDE), přílohy (přerušení partie, rapid šach, bleskový šach, rychlé zakončení partie bez rozhodčího, notace šachové partie, pravidla pro hru zrakově postižených).


Etický kodex FIDE
Úvod, porušení etiky, administrativní postupy.


Stanovy Šachového svazu České republiky
Základní ustanovení, členství, společná ustanovení pro činnost orgánů ŠSČR, orgány ŠSČR, majetek ŠSČR a hospodaření s majetkem, společná, přechodná a závěrečná ustanovení.


Organizační řád ŠSČR
Úvod, členství, šachový oddíl, celostátní sdružení, struktura ŠSČR, krajský šachový svaz, Šachový svaz české republiky, společné organizační zásady, konference, volby, odborné a kontrolní komise, legislativa, ocenění práce a zásluh za činnost pro ŠSČR, závěrečná ustanovení.


Organizační pokyny pro činnost KŠS
Ustavení KŠS, členství v KŠS, konference KŠS, VV KŠS, sekretář KŠS, spolupráce s ČSTV a dalšími organizacemi, spolupráce s ŠSČR, specifikace činností KŠS, práva a povinnosti šachových oddílů.


Registrační a přestupní řád ŠSČR
Základní ustanovení, podmínky registrace, registrace členů, registrace cizinců, změny registrace, ohlašování přestupu, rozhodování o přestupech, technický přestup, rozhodnutí OK ŠSČR, odvolání proti rozhodnutí OK ŠSČR, společná ustanovení, start za jiný šachový oddíl, odstupné, závěrečná a přechodná ustanovení.


Soutěžní řád ŠSČR
Základní ustanovení, organizační předpisy k řízení soutěží, mistrovské soutěže družstev, mistrovské soutěže jednotlivců, hodnocení výsledků, závěrečná ustanovení.


Klasifikační řád ŠSČR
Všeobecná ustanovení, výkonnostní třídy, listina osobních koeficientů, závěrečná ustanovení.


Odvolací řád ŠSČR
Základní ustanovení, námitky, odvolání, náležitosti odvolání.


Disciplinární řád ŠSČR
Preambule, úvodní ustanovení, druhy provinění, druhy disciplinárních trestů, zásady pro ukládání disciplinárních trestů, disciplinární orgány, postup v disciplinárním řízení, odvolací řízení, společná ustanovení, všeobecná a závěrečná ustanovení.


Ekonomická směrnice ŠSČR
Rozpočet ŠSČR, financování, daňový systém, poplatky a náhrady, odměňování, platnost směrnice.


Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17


Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 - úpravy
Úprava Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17


Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 - dodatek
Doadatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.