Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.08.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál Járy Masopusta - pozvánka 16.09.18

TJ Sokol Mistrovice pořádá v sobotu 24.listopadu 2018 již 21.ročník Turnaje Járy Masopusta, který se bude hrát v tělocvičně u Hostince U Novotnů v Mistrovicích.


TJ S O K O L M I S T R O V I C E

T J   S O K O L    M i s t r o v i c e, z.s.

                                

                                                       šachový oddíl

 

                            Vás srdečně zve na další již

 

 21. r o č n í k  t u r n a j e    J á r y   M a s o p u s t a

Turnaj se koná pod záštitou radní Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové“.      Další sponzoři Pardubický kraj, Obec Mistrovice.

 

Datum:                  sobota 24. listopadu 2018

Místo konání:        tělocvična u hostince U Novotnů

Hrací systém:        švýcarský na 9 kol, 2x20 minut

Rozhodčí turnaje: Kateřina Šmajzrová

Ředitel turnaje:      Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice

Telefon:                  mobil +420606101706

E-mail:                   khalbrstat@seznam.cz                                                                                                        

Startovné:              150,-Kč, studenti a důchodci 120,-Kč, ze startovného jde  

                                 50,-Kč na oběd (kuřecí řízek)

Ceny:                     televizor, mobil, rychlovarná konvice a další ceny.

                                 nejlepší hráč do 1550 národního ELA: 300,-

                                nejlepší hráč do 1750 národního ELA: 300,-

                                nejlepší hráč do 1950 národního ELA: 300,-

                       nejlepší senior (nar. 1958 a starší): 200,-Kč                                                   

                       nejlepší junior (nar. 1998 a mladší): 200,- Kč

                       nejlepší žena: 100,- Kč

                       nejlepší juniorka (nar. 1998 a mladší): 100,- Kč

 

Časový rozvrh:      8:00 – 8:50hod. prezentace

                               9:00 zahájení turnaje

                               9:05 – 16:30  1. – 9. kolo

                               16:30 vyhlášení výsledků

Hrací materiál:      na každého lichého hráče je nutné přivést kompletní    

                                 šachovou soupravu a funkční hodiny, jinak pořadatelé  

                                 nemohou zaručit přijetí do turnaje.

Občerstvení:        během celého turnaje Hostinec U Novotnů    

Přihlášky: písemné, telefonicky, e-mailem na ředitele turnaje do 22. 11. 2018.

Uveďte vždy jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO nebo VT. 

Možnost zajištění omezeného počtu noclehů.

Turnaj bude započten na rapid LOK.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P Ř I H L Á Š K A

 

Na turnaj přihlašujeme…………… hráčů

Oddíl:……………………………………

Kontaktní adresa, telefon…………………

Noclehy z pátku na sobotu ………….., noclehy ze soboty na neděli…….

Vyplněnou přihlášku zašlete do 22. listopadu 2018.

 

Zde uveďte: jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO či VT 

 

 

   


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.