Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

23.11.17  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Turnaj Járy Masopusta 2017 - pozvánka 20.11.17

TJ Sokol Mistrovice upozorňuje, že již tuto sobotu 25.listopadu 2017 pořádá jubilejní 20.ročník Turnaje Járy Masopusta, který se bude hrát v tělocvičně u Hostince U Novotnů v Mistrovicích.


 

T J   S O K O L    M i s t r o v i c e, z.s.

 

šachový oddíl

 

Vás srdečně zve na jubilejní

 

20. r o č n í k  t u r n a j e    J á r y   M a s o p u s t a

 

Turnaj sponzoruje ČÚS, Pardubický kraj, Obec Mistrovice a další sponzoři

 

Datum:                  sobota 25. listopadu 2017

Místo konání:        tělocvična u hostince U Novotnů

Hrací systém:        švýcarský na 9 kol, 2x20 minut

Rozhodčí turnaje: Kateřina Šmajzrová

Ředitel turnaje:      Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice

Telefon:                  mobil +420606101706

E-mail:                   khalbrstat@seznam.cz                                                                                                       

Startovné:              80,-Kč, studenti a důchodci 50,-Kč

Ceny:                     televizor, mobil, rychlovarná konvice a další ceny.

Časový rozvrh:      8:00 – 8:50hod. prezentace

                               9:00 zahájení turnaje

                               9:05 – 16:30  1. – 9. kolo

                               16:30 vyhlášení výsledků

Hrací materiál:      na každého lichého hráče je nutné přivést kompletní    

                               šachovou soupravu a funkční hodiny, jinak pořadatelé  

                               nemohou zaručit přijetí do turnaje.

Občerstvení:        do 11:00 prodejna U Kozlů a během celého turnaje Hostinec  

                            U Novotnů                                                                  Přihlášky: písemné, telefonicky, e-mailem na ředitele turnaje do 23. 11. 2017.

Uveďte vždy jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO nebo VT. 

Možnost zajištění omezeného počtu noclehů.

Turnaj bude započten na rapid LOK.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P Ř I H L Á Š K A

 

Na turnaj přihlašujeme…………… hráčů

Oddíl:……………………………………

Kontaktní adresa, telefon…………………

Noclehy z pátku na sobotu ………….., noclehy ze soboty na neděli…….

Vyplněnou přihlášku zašlete do 23. listopadu 2017.

Jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO či VT uveďte na druhé straně!

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.