Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference Pardubického šachového svazu 2004 22.01.04

Řádná konference PDŠS vyslechla zprávu o činnosti PDŠS za rok 2003, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2004 a zprávu revizní komise, v diskuzi se zabývala některými problémy členské základny a na závěr zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2004 a schválila usnesení.


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 17.1.2004

 

Přítomní: 17 delegátů za šachové oddíly - Němec Pavel, Krys Jaromír, Hájek Jaroslav, Vlček Vladimír, Sekyrka Josef, Kosek Jiří, Motáček Jan, Zeman Arnošt, Janeček František, Tobiška Jaroslav, Paukert Vladislav, Volf Jaroslav, Petrželka Karel, Čuma Jan, Kacálek Karel, Nožička Karel, Halbrštát Karel

Členové VV : Sabol Marián, Houška František

 

1. Zahájení

Konference byla zahájena v 10.00 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jaroslav Hájek. Delegáti schválili složení komisí: mandátová a volební komise – Janeček František, Volf Jaroslav, návrhová komise - Josef Sekyrka, Vladislav Paukert

Z 15 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíl TJ ŠO a DDM Chrudim byl zastoupen 2 delegáty. Celkem se zúčastnilo 17 delegátů z 33 oprávněných to je 51,5 %. Nezúčastněné oddíly: TJ CHS Chotěboř, ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, SK Holcim Prachovice, TJ Synthesia Pardubice, ŠK Intinity Pardubice, Sk Linhartice, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Černá, TJ Jablonné n.O., TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice, ŠK Kámen, Sokol Krucemburk.

 

2. Zpráva o činnosti PDŠS v roce 2003

Předseda Jaroslav Hájek seznámil delegáty se zprávou o činnosti, která byla delegátům předložena také v písemné formě. Následovaly zprávy komisí: KM – Marian Sabol, KMR – Jaromír Krys, STK - Jaroslav Volf, KR - František Houška

 

3. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2004

Hospodář Vladimír Vlček seznámil delegáty s příjmy a výdaji krajského šachového svazu v roce 2003. Rozpočet skončil se schodkem 14334,08 Kč, který byl uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2002. Následoval návrh rozpočtu na rok 2004, rozpočet PDŠS byl navržen jako vyrovnaný v celkové výši 96 800,- Kč.

 

4. Zpráva revizní komise PDŠS

Předseda revizní komise p. Josef Sekyrka vystoupil se zprávou o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě. Delegáti ocenili podrobnou zprávu revizní komise, která se zabývala činností PDŠS v roce 2003.

 

5. Diskuze

- návrh předsedy na členské příspěvky PDŠS na rok 2005, ve výši 60,-Kč a 30,- Kč,

p.Sekyrka navrhl snížit krajské poplatky a nerozesílat dotace oddílům, p.Čuma názor ponechat dotace oddílům, p.Krys navrhl možnost nerozesílat na požádání dotaci oddílům a následně zasílat nižší částku za registraci, po diskuzi doplněno do návrhu usnesení

- diskuze k nezaplaceným částkám za krajské registrační příspěvky, zdůraznění nutnosti zaslat registrační příspěvky do 29.2.2004, p.Sabol informoval o počtu postupujících na mistrovství Čech v kategoriích mládeže, který závisí přímo na počtu registrovaných k 1.3.2004, návrhy postihů pro oddíly, které nesplní termín 29.2.2004, nutno kontrolovat nezaplacené částky od oddílů před zahájením soutěží, nepřijmout družstva do soutěží

- sekretář rozešle na oddíly dopis k placení registrací (poštou i e-mailem).

- návrh p.Sabola na rozdílné startovné za družstva do soutěží podle práce s mládeží, podle ekonomické směrnice nelze startovné zvýšit, snížení pro oddíly s mládeží je možné, ale ušetřená částka bude malá

- p.Houška navrhl delegovat rozhodčí k utkáním, kritika velkého počtu hrajících rozhodčích

- diskuze k rozhodčím, p.Janeček navrhl zpracovat a udržovat evidenci rozhodčích v PDŠS

- p. Paukert otázka hostování dolů ?, p.Hájek vysvětlení jak to vzniklo

- diskuze k masovému rozvoji, přebory škol, je nutné z oddílů podpořit pořádání přeborů základních škol

- přebor kraje v praktickém šachu, v konkurzu se nikdo nepřihlásil, zástupce TJ ŠO a DDM Chrudim p.Němec navrhl uspořádat turnaj v rámci OPEN Chrudim, schváleno do návrhu usnesení, o samostatný turnaj v roce 2003 byl malý zájem

- přebor kraje 5-členných družstev, zatím není zájemce o pořádání

- diskuze k trenérům, nutnost evidence trenérů a vedoucích mládeže, návrh do usnesení

- p.Houška upozornil na rozpory v rozpise družstev a soutěžním řádu, začátky utkání a pokuty za neobsazení šachovnic

- p.Hájek nutno rozšířit propagaci v tisku, diskuze ke zprávám v tisku

- p.Sekyrka doplnit oddíly TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Trnávka na www svazu, doplnit adresář

- návrh hospodáře na odměny za práci členům VV, schváleno do návrhu usnesení

- návrh předsedy na personální změny ve výkonném výboru, předseda odstupuje na vlastní žádost, návrhy na doplnění - p.Borek Pavel a p.Volf Jaroslav, VV se bude na příští schůzi zabývat rozdělením funkcí a personálním obsazením komisí

 

6. Plán práce na rok 2004

 - plánované termíny schůzí VV : 17.3.2004, 19.5.2004, 8.9.2004, 10.11.2004, konference PDŠS v roce 2005 - 22.1.2005

 

7. Volby delegátů na konferenci ŠSČR

navržení kandidáti : TJ ŠO a DDM Chrudim – Němec Pavel; ŠK Vysoké Mýto – Kosek Jiří; za komisi mládeže VV PDŠS - Sabol Marián,

Schválení delegáti : Němec Pavel, Kosek Jiří, Sabol Marián, náhradník Jaroslav Volf

 

8. Usnesení konference

přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat (17 hlasů pro). Konference byla ukončena ve 13,30 hodin.

 

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.