Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2003 12.09.03

Zářijová schůze VV PDŠS věnovala hlavní pozornost stavu příprav na zahájení dalšího ročníku soutěží družstev a organizaci všech typů soutěží mládeže (jednotlivci i družstva všech věkových kategorií). Příjemným zjištěním může být i informace o schválené dotaci všem oddílům.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 4. schůze 2003 VV Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 3.9.2003 od 16,00

 

Přítomni:     František Navrátil, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marián Sabol, František Houška,

                  Vladimír Vlček, Josef Sekyrka, Pavel Borek

Omluveni:    Jaroslav Hájek

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

U05:  KM   - připravit návrh propozic pro příští ročník KP mládeže H10 až H18

U06:  KM   - určit počty postupujících z KP do přeboru Čech

U07:  TMK - rozeslat pozvánky na školení trenérů IV.třídy

U08.  STK  - připravit rozpis soutěží do 15.7.2003

Všechny úkoly byly splněny, viz dále zprávy z komisí

 

2. Stav registrací

Zájem o členství v PDŠS projevil šachový oddíl Sokol Městečko Trnávka a stal se řádným členem Pardubického krajského šachového svazu. Oddíl ŠK Jevíčko byl přeřazen z PDŠS do Jihomoravského krajského šachového svazu. Dle informací z ŠSČR nemá zaplacené registrační poplatky v našem kraji oddíl TJ SK+ZŠ Třemošnice.

 

3.  Zprávy komisí

Sportovně technická komise:

Soutěže družstev:

Oddíly zaslaly přihlášky do soutěží družstev, chyběla pouze přihláška z oddílu TJ Sokol Němčice. Počty přihlášených družstev:

Krajský přebor I:               12 družstev

Krajský přebor II východ:  12 družstev

Krajský přebor II západ:    10 družstev

Krajský přebor III východ: 12 družstev

Krajská soutěž východ :      8 družstev (+ Němčice ?)

Krajská soutěž západ:         7 družstev

Soupisky zasílají družstva do 15.9.2003 mailem vedoucímu příslušné soutěže:

KP I, KPIIV, KPIIIV, KSV : smajzr@email.cz

KPIIZ, KSZ: navratil.fr@volny.cz

Losování soutěž družstev:

KPI: v sobotu 20.9.2003 od 14,00 hod v DDM Kamarád v České Třebové (po školení trenérů IV.tř.)

Skupiny východ: KPIIV, KPIIIV, KSV ve středu 24.9.2003 od 16,00 v restauraci Florida v Ústí n.O.

Skupina západ: KPIIZ, KPZ při Memoriálu Čeňka Honsy 27.9.2003 od 10,00 v Pardubicích-Polabinách

Krajský přebor 5-čl.družstev v rapid šachu:

navrhovaný termín 7.2.2004 nebo 20.3.2004, dotace od PDŠS 3000,- Kč Zájemci o pořádání se mohou přihlásit do 31.12.2003 na adrese:navratil.fr@volny.cz

Komise mládeže připravila návrhy na tyto soutěže:

Krajský přebor mládeže:         5 turnajů společně H10+H12, D10+D12

                                                5 turnajů společně H14+H16, D14+D16

Turnaje mohou být společně na jednom místě nebo samostatně, záleží na možnostech pořadatele.

S turnaji H14+H16 bude pořádán v samostatné skupině přebor H18 v rapid šachu.

Připravené termíny: 18.10.2003, 15.11.2003, 24.1.2004, 6.3.2004, 15.5.2004

Nasazení do turnajů bude dle bonifikace z minulého ročníku 1/3 z průměrného zisku bodů, maximální bonifikace 6 bodů, vypočtená bonifikace se zaokrouhluje vždy dolů.

Hrací tempo: 2 x 30 minut, 7 kol (partie se zapisují). Výhra 3 body, remis 1 bod.

Do celkového pořadí se počítají 3 nejlepší výsledky a o pořadí rozhoduje: 1 počet bodů, 2 průměr bodů ze všech turnajů, 3 nejlepší výsledek, 4 věk

Pořadatel může vybírat startovné maximálně 20,- Kč pro registrované žáky, 40,- Kč neregistrovaní

Dotace na jeden turnaj od PDŠS bude 400,- Kč.

Zájemci o pořádání turnajů mládeže zasílejte přihlášku na adresu: marian.sabol@tiscali.cz

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

 jeden turnaj na 9 kol 2x 15 minut v období březen 2004

Krajský přebor žákovských družstev

6 čl.družstva (1 ml.žák, 1 dívka)

právo účasti: sestupující z ligy ml.dorostu, účastnící z loňského přeboru, postupující ze soutěže

hrané 20.9.2003 v ČT, případně další přihlášení maximálně 10 družstev

hrají: žáci ročník 1989 a mladší, pouze registrovaní

připravené termíny: 29.11.2003, 13.12.2003, 10.1.2004, 13.3.2004, 24.4.2004

systém: každý s každým

hrací tempo: 1,5 hod na 40 tahů + 30 minut, výsledky se posílají na ELO

postup: vítěz do ligy mladšího dorostu

přihlášky: do 31.10.2003 na adresu Marián Sabol, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto, marian.sabol@tiscali.cz

Krajská soutěž žákovských družstev

4 čl.družstva (1 ml.žák nebo 1 dívka)

účast: žáci ročník 1990 a mladší, nejméně polovina hráčů na soupisce musí být registrována

termín: leden až květen 2003

systém: každý s každým, 3 - 4 soboty po 2 utkáních

hrací tempo: minimálně 1 hod na partii pro každého hráče

postup: vítěz do krajského přeboru družstev¨

přihlášky: do 31.10.2003 na adresu Marián Sabol, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto, marian.sabol@tiscali.cz

Krajská soutěž družstev mladších žáků

6.čl. družstva, žáci ročník 1992 a mladší

připravený termín: 14.2.2004

Krajská soutěž z minulého ročníku

4 čl.družstva (1 ml.žák nebo 1 dívka)

20.9.2003 od 9,00 v DDM Kamarád v České Třebové, za družstva nemohou hrát žáci ze základní sestavy loňského krajské přeboru družstev

Přebory škol

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu v období září-říjen 2003.

Kategorie: 1.-5.třída, 6.-9.třída, střední školy

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4.čl.družstev z jednotlivých škol.

Hospodářská komise

VV schválil navržené dotace v následující výši:

- na každý turnaj KP žáků                               400 Kč

- na KP mládeže v rapid šachu                        800 Kč

- na krajskou soutěž družstev mladších žáků     400 Kč

PDŠS obdržel dotaci ve výši 45917,-Kč od ŠSČR. Dotace bude rozdělena na oddíly, na každého aktivního registrovaného člena k 1.9.2003 obdrží oddíly částku 60,- Kč.

 

4 . VV uložil úkoly :

U09:     STK - uspořádat losování jednotlivých skupin krajských soutěží družstev

U10:     KM - zajistit pořadatele pro první a druhý turnaj KP mládeže

U11:     sekretář - zjistit počty registrovaných členů v oddílech PDŠS k 1.9.2003 dle databáze ŠSČR do 30.9.2003

U12:     hospodář - rozeslat dotace oddílům do 31.10.2003

U13:     TMK - provést školení trenérů IV.třídy 20.9.2003

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 12.11.2003 od 16 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.