Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2004 24.03.04

Na první schůzi VV PDŠS po letošní konferenci delegátů byl zvolen nový předseda a přerozděleny funkce ve VV, vyslechnuty zprávy o činnosti komisí, zkontrolovány úkoly z konference a zadány nové úkoly.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 1. schůze 2004 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 17.3.2004 od 16,00

 

Přítomni:  Jiří Kosek, František Navrátil , Marián Sabol, Jaromír Krys, Jaroslav Volf, Vladimír Vlček, Josef Sekyrka,  František Houška

Omluveni: Pavel Borek

 

1. Rozdělení funkcí VV

Na konferenci v lednu 2004 došlo k výměně dvou členů VV, odstoupil předseda p. Jaroslav Hájek a p .František Houška. VV zvolil nového předsedu a rozdělil funkce takto:

   předseda + sekretář           Ing. Jiří Kosek

   místopředseda + STK         Ing. František Navrátil   

   komise mládeže                  Mgr. Marián Sabol

   hospodář                             Vladimír Vlček

   KMR                                   Rndr. Jaromír Krys

   KR                                       Jaroslav Volf

   TMK                                   Pavel Borek

 

2. Zprávy z komisí

 

STK – soutěže družstev probíhají bez problémů. Jistým postupujícím z KP I. je TJ Lanškroun, sestupovat budou dvě družstva. 

Výsledky KP 5-členných družstev v rapid šachu:  hráno v Ústí n.O. 28.2.2004

      1. TJ  Lanškroun                 19,5

      2. TJ  Jiskra Ústí n.O. A     16

      3. TJ+DDM Chrudim B      15

      4. Lok. Česká Třebová        11

      5. Spartak Choceň               9,5

      6. TJ Jiskra Ústí  B              4

 

Komise mládeže - v KP mládeže jsou odehrány 4 turnaje

Výsledky 2.turnaje KP - Lanškroun  - 152 účastníků

   H14+H16:  1.Zeinert  Michal   2. Vondra Lukáš  3. Petráž Milan

   H10+H12:  1.Kokeš Ondřej     2. Růžička Filip    3. Mazura Ondřej

Výsledky 3.turnaje KP - Žamberk  -  137 účastníků

   H14+H16:  1. Zeinert  Michal  2. Petráž MIlan    3. Křivohlávek David

   H10+H12:  1. Růžička Filip      2. Tomeš Marek  3. Ryzner Michal

Výsledky 4.turnaje KP - Hlinsko - 138 účastníků

   H14+H16:  1. Zeinert  Michal   2. Hanus Michal   3. Petráž Milan

   H10+H12:  1. Kosek Marek     2. Mazura Ondřej  3. Růžička Filip

 

Poslední turnaj KP mládeže bude 8.5.2004 v Mistrovicích.

 

Výsledky KP v rapid šachu - hráno v rámci turnaje Orlická šachovnice v Ústí n.O.

H14:   1. Petráž Martin  ČT                 2. Beneš Milan    VM         3. Krys Jan   CHR

H12:   1. Sabolová Gabriela  VM         2. Kosek Marek  VM          3. Felcman Tomáš  ŽA

H10:   1. Bielčik Šimon   KA               2. Rott Michal     HL           3. Lehárová Alžběta  Syth.PA

D14:   1. Šplíchalová Veronika  VM    2. Hubálková Michaela   MI

D12:   1. Sabolová Gabriela  VM         2. Michaela Malá  KR         3. Dolečková Barbora   MI

D10:   1. Lehárová Alžběta  Syth.PA   2. Dunglová Natálie  ŽA     3. Sabolová Kristýna    VM

 

V krajské přeboru žákovských družstev je odehráno 6.kol a další se hrají 24.4.2003

 

Od 6.3.2004 do 13.3.2004 proběhlo na Seči mistrovství České republiky mládeže. Z výsledků účastníků našeho kraje:

D10:    5. Sabolová Kristýna ,  D12:  8. Sabolová Gabriela ,   D14:  18. Šplíchalová Veronika

H16:    8. Kastner Vojtěch,  14. Šimek Jan     

Open B:  1. Michal Zeinert  ČT

 

KMR  - proběhla okresní a krajská kola přeboru základních a středních škol

Výsledky krajského kola:

základní školy 1.-5.ročník 

   1. ZŠ Javornického Vysoké Mýto  2. ZŠ Nádražní Žamberk      3. ZŠ Závodu Míru Pardubice

základní školy 6.-9. ročník :

   1. Gymnasium Česká Třebová,  2. ZŠ Dobrovského Lanškroun  3. ZŠ Ústecká Česká Třebová

 

TMK -  návrh na zařazení do krajské listiny talentů.  Na listinu budou zařazeni hráči do 16 let, kteří získají koeficient ELO nad 1250 a z každé kategorie H10 - H16  prvních 5 hráčů, z každé  kategorie D10-D16 první dvě hráčky. Seznam bude zveřejněn po ukončení přeboru KP a podle listiny ELO k 1.5.2004, aktualizace bude probíhat vždy s vydáním ELO.

 

Připravuje se soustředění talentované mládeže v termínu 21.5.-23.5.2004.

 

Hospodářská komise:  předložené doklady byly proplaceny. PDŠS obdržel doplatek krajských členských příspěvků z roku 2003 od ŠSČR. Ze zaslané částky není zřejmé, od kterých oddílů je zaslaná částka.

Žádáme oddíly, které pořádaly krajské přebory mládeže, aby zaslaly fakturu na schválenou dotaci ve výši 500 Kč za každý turnaj. 

 

3. Kontrola uložených úkolů z konference 2004

    Evidence rozhodčích a trenérů          - termín posunut do 26.5.2004

    Zajistit pořadatele pro KP družstev v rapid šachu - splněno

    Odstranit nedostatky v rozpisu soutěží  - bude kontrolováno po vydání rozpisu

    Zlepšit propagaci v regionálním tisku    - bude kontrolováno na konci roku

    Sledovat dodržování termínu plateb       - plní průběžně hospodář

 

4. VV uložil úkoly :

U01:  KR     -  vypracovat seznam rozhodčích PDŠS podle aktualizované databáze členů

U02:  TMK  -  vypracovat seznam trenérů PDŠS

U03:  KM+TMK - připravit soustředění talentované mládeže, vypracovat listinu talentů PDŠS

U04:  KM   - vyhodnotit pořadí v kategoriích mládeže H10 - H16, D10 - D16 zajistit předání

                      diplomů a medailí

U05:  předseda - zajistit aktualizaci údajů o VV PDŠS na webu Šachového svazu ČR

U06:  předseda - zjistit od ŠSČR stav zaplacených členských příspěvků + doplatků z roku 2003

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 26.5.2004  v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.