Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Registrační příspěvky za rok 2004 25.02.04

Vzhledem ke stále se opakujícímu nedodržování termínu zaplacení příspěvků nejpozději do konce února ze strany mnoha oddílů přijaly jak ŠSČR tak PDŠS některá opatření, kterými budou pozdní plátci citelně sankcionováni !!


Usnesení Konference ŠSČR ze dne 14

Usnesení Konference ŠSČR ze dne 14.2.2004

Konference ŠSČR změnila s okamžitou platností Ekonomickou směrnici v části týkající se pozdního placení registračních příspěvků:

Změna Ekonomické směrnice ŠSČR
2.8. Správní poplatky - Sankce za pozdní registraci

Za nesplnění termínu registrace dle Registračního a přestupního řádu ŠSČR budou oddílům uloženy tyto sankce:

za nesplnění do 1.3. kalendářního roku      500 Kč

za nesplnění do 1.7. kalendářního roku      1000 Kč

za nesplnění do 20.7. kalendářního roku    1000 Kč a nepřijetí družstev oddílu do soutěží družstev následujícího soutěžního ročníku

 

Usnesení konference PDŠS ze dne 17.1.2004

Konference  PDŠS se zabývala problémem s pozdním placením členských příspěvků a stanovila postihy pro oddíly, které nesplní termín 29.2.2004:

a) od 1.3.2004 se krajské členské příspěvky zvyšují na dvojnásobnou výši 120,- a 60,- Kč

b) tyto oddíly ztrácejí nárok na dotace z rozpočtu krajského svazu

c) k 1.9.2004 bude provedena kontrola zaplacení všech dlužných částek (i zvýšených krajských příspěvků) a oddíly, které  nebudou mít vše v pořádku, nebudou přijaty do krajských soutěží družstev


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.