Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.05.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference Pardubického krajského šachového svazu 2005 30.01.05

Volební konference delegátů oddílů Pardubického krajského šachového svazu se uskutečnila 22.1.2005. Delegáti vyslechli zprávy o činnosti VV PDŠS, zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k aktuálním problémům šachového hnutí, zvolili členy a předsedu VV PDŠS pro další období, zvolili revizní komisi, schválili plán práce VV na rok 2005 a zvolili delegáty na konferenci ŠSČR.


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 22.1.2005

 

Přítomní:           21 delegátů za šachové oddíly - Pavel Němec, Jaromír Krys, Jaroslav Hájek, Emil Vondráček, Vladimír Vlček, Lubomír Šilar, Ladislav Ester, Tomáš Veselý, Josef Sekyrka, Bohuslav Vorel, František Houška, Zdeněk Svatoš, Pavel Borek, František Janeček, Jaroslav Tobiška, Karel Halbrštát, Jaroslav Volf, Jiří Kosek, Miloš Mazura, Marián Sabol, Stanislav Palla

Člen VV:         František Navrátil

Hosté:              Miloš Adamů

 

1. Zahájení

Konference byla zahájena v 10.05 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. Delegáti schválili složení komisí:

mandátová:      Janeček František, Zdeněk Svatoš

volební:            Pavel Němec, Jaroslav Hájek

návrhová:         Josef Sekyrka, Pavel Borek

Za 17 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíly TJ ŠO DDM Chrudim a ŠK Inifinity Pardubice byly zastoupeny 2 delegáty. Celkem se zúčastnilo 21 delegátů z 34 oprávněných to je 61,7 %. Nezúčastněné oddíly: ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, TJ Jiskra Litomyšl, SK Linhartice, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Jablonné n.O., TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice. Omluvil se delegát z oddílu ŠK Kámen.

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS

Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2004. Následovaly zprávy komisí: STK - František Navrátil, KM – Marián Sabol, KMR – Jaromír Krys, TMK - Pavel Borek

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2004

Hospodář Vladimír Vlček seznámil delegáty s příjmy a výdaji krajského šachového svazu v roce 2004. Rozpočet skončil se schodkem 42,50 Kč, který byl uhrazen z přebytku hospodaření v minulém období.

  

4. Zpráva revizní komise PDŠS

Předseda revizní komise p. Josef Sekyrka vystoupil se zprávou o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě. Delegáti ocenili podrobnou zprávu revizní komise, která se zabývala činností PDŠS v roce 2004.

 

5. Diskuze

- p. Navrátil informoval o www stránkách PDŠS, návštěvnost roste, největší je v pondělí, průměrně 70 návštěvníků denně, chybí zasílání výsledků z turnajů ke zveřejněným pozvánkám, soupisky soutěží KP západ byly zveřejněny opožděně pro nedostatky v soupiskách

- p. Janeček dotaz k reorganizaci soutěží, jaký bude klíč pro rozdělení družstev, navrhl řešit pokutou neúčast oddílů na konferenci a losování soutěží družstev

- p. Houška dotaz na počet omluvených oddílů

- p. Němec informace o KP jednotlivců, slabá účast v minulých ročnících, hrát o víkendech nebo týdenní turnaj nemá na účast podstatný vliv

- p. Navrátil oddíly nemají o KP jednotlivců zájem, podmínky to nevyřeší, v létě je velká konkurence jiných turnajů, možnost hrát KP v rámci turnaje před CZECH open

- p. Ester informoval o změně názvu oddílu ŠK Inifinity Pardubice, navrhl hrát některou soutěž v kraji jako memoriál Jaroslava Foglara, seznámil delegáty s problémy a cenou za hrací místnosti v Pardubicích, navrhl propojit program na evidenci členů ČSTV s šachovou evidencí, přebor škol okresu Pardubice bude 8.9.2005, přebor ČR stavebních škol a učilišť v šachu se koná každoročně v Rybitví

- p. Němec existuje rozpor mezi databází ČSTV a ŠSČR, v databázi se neruší neaktivní členi

- p. Hájek nutno požádat o zrušení neaktivního člena, škrtnutí na registračním seznamu nestačí

- p. Houška kritizoval některé nesplněné úkoly, rozpory v soutěžním řádu ohledně stanovení začátku utkání družstev, kritika výše poplatků za školení rozhodčích 2003 v Chocni

- p. Svatoš dotaz na přebor ČR seniorů

- p. Hájek přebor ČR seniorů bude opět v Rychnově nad Kněžnou

- p. Kosek seznámil delegáty s výší členských příspěvků na rok 2005 a navrhl členské příspěvky PDŠS na rok 2006, ve výši 60,-Kč a 30,- Kč, hlasováním schváleno

- p. Janeček dotaz na možnost ponechat dotaci zasílanou oddílům na PDŠS a následně zasílat nižší částku za startovné

- p. Vlček v hospodaření PDŠS je problém s vedením těchto přeplatků a pohledávek, jak tyto částky dávat do rozpočtu

- p. Sabol registrační seznamy by oddíly měly zaslat také na kraj pro lepší přehled kdo má zaplaceno

- p. Hájek chybí výsledky turnajů mládeže z PDŠS v Šachinfu, presentaci v mediích zlepšit

- p. Němec k seznamu talentované mládeže, chybí samostatná práce u mládeže

- p. Veselý dotaz na hrací tempo v soutěžích družstev, jsou oddíly pro nové tempo nebo preferují současné

- p. Tobiška porovnání digitálních hodin, doporučení kupovat nové hodiny pouze digitální

 

6. Volba předsedy a členů VV

Oddíly nenavrhly žádné nové zájemce o práci ve VV PDŠS. Všichni členové současného VV projevili zájem pokračovat v činnosti pro další období. Delegáti schválili složení VV:

předseda Jiří Kosek, členové: František Navrátil, Marián Sabol, Vladimír Vlček, Jaromír Krys, Jaroslav Volf, Pavel Borek.

 

7. Volba revizní komise

Návrhy na členy RK: František Houška, František Janeček, Petr Jonáš, Josef Sekyrka

Delegáti schválili složení RK: Josef Sekyrka, František Janeček, Petr Jonáš

 

8. Plán práce na rok 2005

Hospodář seznámil delegáty z návrhem rozpočtu na rok 2005, rozpočet PDŠS byl navržen jako vyrovnaný v celkové výši 89500,- Kč.

Plánované termíny schůzí VV:  2.3.2005, 25.5.2005, 7.9.2005, 23.11.2005, konference 2006 - 21.1.2006

 

9. Volby delegátů na konferenci ŠSČR

Navržení kandidáti:

ŠK Inifinity                              - Tomáš Veselý

TJ ŠO a DDM Chrudim          - Pavel Němec

TJ Sokol Zaječice                    - Jaroslav Hájek

 

Schválení delegáti:                    Tomáš Veselý, Pavel Němec, Jaroslav Hájek, náhradník Vladimír Vlček

 

10. Usnesení konference

přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat (19 hlasů pro). Konference byla ukončena ve 13,45 hodin.

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.