Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.05.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2005/06 31.07.05

STK Pardubického krajského šachového svazu připravila Rozpis soutěží družstev na sezonu 2005/06, který se bude hrát naposled stávajícím způsobem. Od sezony 2006/07 se již bude hrát podle jedné ze tří variant, které jsou přílohou rozpisu a ke které se přikloní největší počet oddílů.


Propozice soutěží družstev,

Rozpis soutěží družstev,

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,

pro sezónu 2005/06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Pořadatel soutěží

Pořadatelem Krajského přeboru osmičlenných družstev I. třídy (zkratka KPI), Krajského přeboru osmičlenných družstev II. třídy, skupiny východ a západ (zkratky KPIIV a KPIIZ), Krajského přeboru osmičlenných družstev III. třídy, skupiny východ (zkratka KPIIIV) a Krajské soutěže pětičlenných družstev, skupiny východ a západ (zkratky KSV a KSZ) je Pardubický krajský šachový svaz se sídlem K vinici 1901, 53002 Pardubice

 

2.      Název a kontaktní adresa řídícího orgánu

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu (PDŠS). Řízením jednotlivých soutěží jsou pověřeni:

KPI, KPIIV, KPIIIV a KSV:

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6

tb – 465 522 006, tz – 465 557 532, mobil – 605 158 028

e-mail: smajzr@email.cz

KPIIZ a KSZ:

Ing. František Navrátil, Sladkovského 1826, 53002 Pardubice

tb – 466 615 465, tz – 466 822 335, mobil – 604 440 691

e-mail: navratil.fr@volny.cz

 

3.      Systém a termíny soutěží

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 9,00 hod (kromě KPI, kde jsou začátky utkání až v 10,00 hod) ve víceméně pravidelných čtrnáctidenních cyklech, odpovídajících termínům vyšších soutěží družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané, termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání !

Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2005/06 jsou následující:

 

                                   (1.ČL)                                                (2. ČL)                                   

Soutěž                              KPI, KPIIIV, KSZ                            KPIIV, KPIIZ, KSV

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolo                                 Termín                                                Termín

  1.                                    30.10. 2005                                        16.10. 2005

  2.                                    13.11. 2005                                          6.11. 2005

  3.                                    27.11. 2005                                        20.11. 2005

  4.                                    11.12. 2005                                          4.12. 2005

  5.                                      8.  1. 2006                                        18.12. 2005

  6.                                    22.  1. 2006                                        15.  1. 2006

  7.                                      5.  2. 2006                                        12.  2. 2006

  8.                                    19.  2. 2006                                        26.  2. 2006

  9.                                      5.  3. 2006                                        12.  3. 2006

10.                                    19.  3. 2006                                        26.  3. 2006

11.                                      9.  4. 2006                                          2.  4. 2006

Uvedené termíny jsou platné pro ty soutěže, v nichž bude hrát 12 (11) družstev. V případě, že se do některé soutěže přihlásí pouze 10 a méně družstev (nebo 13 a více družstev), budou upravené termíny (ev. i odlišný systém soutěže) oznámeny všem dotčeným družstvům nejpozději při losovací schůzi.

 

4.      Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS, sezóna 2005/06

Oprávněnými účastníky jednotlivých soutěží v rámci PDŠS jsou následující družstva :

Poř.

KPI

KPIIV

KPIIZ

1

Eurokomplex Pardubice

Jiskra Ústí n/O. B

Jiskra Heřmanův Městec

2

Štefanides Polička

Štefanides Polička B

Holcim Prachovice

3

SYNPO Pardubice

Jiskra Litomyšl

CycloContent Pardubice

4

ŠK Vysoké Mýto

Spartak Choceň

TJ+DDM Chrudim C

5

TJ+DDM Chrudim B

Jiskra Ústí n/O. C

2222 ŠK Polabiny C

6

TJ CHS Chotěboř

Loko Česká Třebová

TJ+DDM Chrudim D

7

Jiskra Ústí n/O.

ŠK Žamberk B

TJ ZOD Kámen

8

2222 ŠK Polabiny B

ŠK Vysoké Mýto B

TJ DDM Hlinsko B

9

ŠK Žamberk

ŠK Svitavy

?

10

Spartak OEZ Letohrad

Sokol Hormní Čermná

?

11

Slovan Moravská Tøebová

ŠO K a.s. Kunvald

?

12

TJ DDM Hlinsko

FYGR Lanškroun

?

 

Poř.

KPIIIV

KSV

KSZ

1

TJ Jablonné n/O.

Loko Česká Třebová C

Holcim Prachovice B

2

Sokol Městečko Trnávka

Sokol Němčice

Sokol Lázně Bohdaněč

3

Spartak OEZ Letohrad B

Štefanides Polička D

Jiskra Heřmanův Městec B

4

Spartak Choceň B

ŠK Linhartice

Sokol Krouna

5

ŠK Žamberk C

TJ Lanškroun C

Sokol Krucemburk

6

ŠK Svitavy B

Sokol Hormní Čermná B

Infinity Pardubice F

7

ŠO K a.s. Kunvald B

ŠK Žamberk D

2222 ŠK Polabiny D

8

Loko Česká Třebová B

Sokol Mistrovice

Sokol Zaječice B

9

Štefanides Polička C

Tropic Lanškroun B

?

10

TJ Lanškroun B

ŠK K a.s. Kunvald C

?

11

Jiskra Ústí n/O. D

Jiskra Ústí n/O. D

?

12

Tropic Lanškoun

?

?

 

Poznámka:

1.      Družstvo Slovanu Moravská Třebová odmítlo postup do Krajského přeboru I. třídy a setrvá v KPIIV. Náhradníky na toto uvolněné místo v KPI jsou (v pořadí): Jiskra Litomyšl, Jiskra Ústí n/O. B, Spartak Choceň

2.      Na volná místa v Krajském přeboru II. třídy západ se mohou přihlásit další zájemci bez omezení místa působnosti oddílu (max. do počtu 12 družstev)

3.      Do obou Krajských soutěží pětičlenných družstev se mohou přihlásit i další družstva, složená zčásti nebo úplně i ze šachistů neregistrovaných v ŠSČR.

 

5.      Technická ustanovení

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry l partie max. 6 hod !)

Výsledky jednotlivých utkání a pořadí družstev ve všech soutěžích družstev PDŠS budou hodnoceny podle nejnovějšího znění článku 5.3. Soutěžního řádu ŠSČR (tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remizu, 0 bodů za prohru – o pořadí rozhoduje počet bodů, počet výher, score, atd.) 

Výsledky utkání všech jednotlivců budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů.

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)

3.      nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva

VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2005/06 (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách PDŠS http://www.chesspce.cz)

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je zodpovědný i za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději však do 20,00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS  uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) se nebude nikam posílat.

Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostátních (http://www.chess.cz) a krajských (http://www.chesspce.cz/) webových stránkách s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola. Písemně (poštou) budou výsledky zasílány zcela vyjímečně a to jen těm družstvům, která stále ještě nemají žádný přístup k Internetu a tuto skutečnost výslovně uvedou na soupisce družstva..

 

6.      Postupy a sestupy

se budou řídit podle uspořádání soutěží PDŠS sezony 2006/07, ke kterému se přikloní většina oddílů v kraji v anketě, která je součástí přihlášky družstev do soutěží 2005/06 (navrhované uspořádání KP1+KP2+KP3+3xKS nebo uspořádání KP1+2xKP2+3xKS nebo uspořádání KP1+3xKP2+3xKS). Vyhodnocení ankety a vydání dodatku k rozpisu navrhne STK a schválí VV ještě před losovací schůzí).

 

7.      Přihlášky a vklady do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PDŠS na sezonu 2005/06 a jeho odesláním výhradně mailem na adresu předsedy STK PDŠS (Ing. Navrátil – navratil.fr@volny.cz) s kopiemi vedoucímu příslušné soutěže (Ing. Šmajzr, Ing, Navrátil - viz bod 2 tohoto rozpisu) a hospodáři PDŠS (p. Vlček - vlada.vlcek@tiscali.cz) (ve zcela výjimečném případě poštou na adresu předsedy STK Ing. Navrátil František, Sladkovského 1826, 53002 Pardubice) s datem odeslání nejpozději 30.8.2005. O konečném obsazení všech skupin soutěží družstev, hracím systému, termínech jednotlivých kol a o uspořádání soutěží pro sezonu 2006/07 (včetně postupů a sestupů) rozhodne definitivně VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi dne 7.9.2005.

 

Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:

 

Soutěž                                                      KPI                 KPII                KPIII               KS

Vklad (Kč)                                               350,-               250,-               200.-               150,-

 

Družstva, která byla v předchozí sezóně 2004/05 postižena pořádkovými pokutami, jsou povinna tyto pokuty zaplatit nejpozději do termínu podání přihlášek. Jedná se o následující družstva a částky:

 

Družstvo

Pokuta

Zdůvodnění

Jiskra Ústí n/O. B

300

neobsazení 3 šachovnic v průběhu soutěže

SYNPO Pardubice

300

neobsazení 3 šachovnic v průběhu soutěže

Jiskra Ústí n/O. D

400

neobsazení 4 šachovnic v průběhu soutěže

Slovan Moravská Třebová

250

nastoupení hráče základní sestavy (Endl Vlastimil st.) pouze k jednomu utkání

Spartak OEZ Letohrad

250

nastoupení hráče základní sestavy (Růžička Richard) pouze k jednomu utkání

 

8.      Obsah soupisek a termín jejich předložení

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webové stránce PDŠS (http://.www.chesspce.cz) a musí obsahovat všechny následující údaje:

-         název družstva

-         název soutěže, pro kterou platí

-         ročník soutěže (2005/06)

-         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

-         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

-         hodnotu národního ELA hráče na LOK, platné od 1.9.2005 (nikoliv starší !!)

-         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

-         v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný u všech hráčů, kterých se to týká

-         úplnou adresu hrací místnosti

-         jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-         jméno a příjmení rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude řídit utkání družstva na domácí půdě

-         jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci v případě, že družstvo nemá k dispozici žádnou e-mailovou adresu

-         telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-         příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

 

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem (v naprosto výjimečném případě poštou) příslušnému vedoucímu soutěže (viz bod 2 tohoto rozpisu) nejpozději do 16.9.2005. Pozdější odeslání soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou mailu nascannované povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího příslušné soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže a písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter !

Doplňování soupisek v průběhu Krajského přeboru I, II a III třídy se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, v Krajských soutěžích je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji.

 

9.      Losování soutěží

Losování KPI, KP2Z a KSZ se uskuteční v sobotu dne 24.9.2005 v Pardubicích-Polabinách (jídelna ZŠ Polabiny III, ul. npr. Eliáše) v rámci Memoriálu Čeňka Honsy.

Losování KPIIV, KPIIIV a KSV se uskuteční v úterý dne 27.9.2005 od 16,00 hod v Ústí n/O (místo bude upřesněno).

Družstva, která v řádném termínu (do 16.9.5) zašlou soupisky příslušným vedoucím skupin, nemají žádné požadavky na ev. protičísla nebo změny termínů a souhlasí s tím, aby za ně losoval příslušný vedoucí soutěže, musí tuto skutečnost uvést v Přihlášce do soutěže (nejpozději však při odeslání soupisky) a losování se nemusí zúčastnit, pro ostatní družstva je přítomnost zodpovědného zástupce na losovací schůzi i nadále povinná !

 

10.  Postihy nedisciplinovaných družstev

Úplný seznam pokut za nedodržování soutěžního řádu a rozpisu soutěží družstev je uveden na webových stránkách PDŠS (http://www.chesspce.cz/), z něhož jsou vybrány nejčastější prohřešky:

1.      V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.

2.      Neúčast odpovědného zástupce družstva na losovací schůzi (při nesplnění podmínek uvedených v bodě 9 tohoto rozpisu) může mít za následek uložení pokuty dotyčnému družstvu ve výši až 200,- Kč, splatné před prvním kolem příslušné soutěže.

3.      Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši 500,- Kč, splatnou na konto PDŠS nejpozději do bezprostředně následujícího kola dotyčné soutěže. Za ev. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).

4.      Za třetí neobsazení šachovnice v průběhu celé soutěže (neúplný počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za ev. každou další neobsazenou šachovnici.

5.      Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže (viz čl. 4 tohoto rozpisu) bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 50,- Kč. Za ev. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 100,- Kč, třetí 150,- Kč, atd.).

6.      Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 100,- Kč,. Za ev. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).

7.      Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

11.  Různé

1.      Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa – Tiskopisy.

2.      Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádné schůzi

3.      Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS.

 

 

V Pardubicích dne 25.7.2005

 

Ing. František Navrátil, v.r.                                                                       Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                               předseda VV PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.