Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2006 28.01.06

Konference delegátů oddílů Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2006 se uskutečnila 21.1.2006 ve Vysokém Mýtě za účasti 19 delegátů. Na programu byly kromě zpráv o činnosti VV a jeho komisí za uplynulé období zejména diskuze k dění v kraji, volba delegátů na Konferenci ŠSČR a schválení usnesení.


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Vysoké Mýto 21.1.2006

 

Přítomní:

19 delegátů za šachové oddíly - Jaromír Krys, Jaroslav Hájek, Vladimír Vlček, Jindřich Bielčik, Luboš Trojan, Ladislav Ester, Tomáš Veselý, Josef Sekyrka, Magda Komárková, Jan Čuma, Pavel Borek, Jan Kučera, Karel Černý, Jaroslav Tobiška, Karel Halbrštát, Jan Smola, Luboš Ptáček, Miloš Mazura, Jiří Krištof

Člen VV:  Jiří Kosek,  Marián Sabol

 

1. Zahájení

Konference byla zahájena v 10.15 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek.  Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:              Marián Sabol, Miloš Mazura

   volební a návrhová:  Josef  Sekyrka, Jaromír Krys.

 

Z 18 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíl ŠK Rapid Pardubice byl zastoupen 2 delegáty. Celkem se zúčastnilo 19 delegátů z 35 oprávněných to je 54,3 %. Nezúčastněné oddíly: ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, SK Holcim Prachovice, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, 2222 ŠK Polabiny, DDM ALFA Pardubice, TJ Jiskra Litomyšl, SK Linhartice, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice.

Omluvil se delegát z oddílu Tropic Lanškroun.

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS

Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2005. Následovaly zprávy komisí:

KM – Marián Sabol,  TMK - Pavel Borek , za STK - Jaromír Krys

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2005

Hospodář Vladimír Vlček informoval delegáty o příjmech a výdajích krajského šachového svazu v roce 2005. Rozpočet skončil s přebytkem 11 011,50 Kč, který byl převeden do fondu organizace.

  

4. Zpráva revizní komise PDŠS

Předseda revizní komise p. Josef Sekyrka vystoupil se zprávou  o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě. 

 

5. Diskuze.

- p.Ester informoval delegáty o vyhodnocení nejlepších sportovců kraje , ocenění pro družstvo ŠK Bauset Pardubice a juniora V.Lázničku. Zabýval se výukou šachu na školách v Pardubicích rozdílnou evidencí ŠSČR a ČSTV, chyby při přístupu na www stránky PDŠS, problém s tisky z www stránek

- p.Krys informace o  serveru, na kterých jsou stránky PDŠS

- diskuse k možnostem a návrhy na vylepšení www stránek

- p.Čuma dotaz na školení rozhodčích a zveřejnění komentářů k aktuálním změnám pravidel, návod jak správně řešit sporné situace

- p.Sabol  stejný požadavek byl i na komisi rozhodčích ŠSČR

- p.Ester problém s mobilními telefony, detailní pokyny nemohou vše obsáhnout a je problém je dodržet

- p.Kosek návrh uspořádat školení rozhodčích v rámci kraje v roce 2006

- p.Veselý dotaz, kdo určuje termíny soutěží v rámci kraje

- p.Sabol objasnil důvody rozdílných termínů v Čechách a na Moravě v říjnu 2005

- p.Veselý problém s doslovným naplněním soutěžního řádu, předkládání potvrzených soupisek při utkání ,  co je potvrzená soupiska ? , bodovací sytém a hodnocení podle počtu výher

- p.Sabol výhody bodovacího systému 3 body za výhru a hodnocení podle počtu výher má za výsledek menší počet remis, více se hraje

- p.Trojan oddíly ligy byly proti, změna hodnocení v STK ŠSČR  před soutěžemi

- p.Krys nové pravidlo přináší napětí do vztahu kapitán - hráč, tlak na hráče hrát na výhru

- p.Veselý problém s rozdělením družstev do více skupin II.ligy, oddílů z Čech v lize přibývá, není možné jiné řešení, náš kraj je na hranici s Moravou

- p.Tobiška dotaz na možnost přihlásit jedno z družstev do sousedního kraje, důvod nemít všechna družstva v jedné skupině soutěže , diskuse k tomuto dotazu

- p.Sabol informoval o KP jednotlivců na rok 2006 během vánočního turnaje v Litomyšli

- p.Kosek návrh na výší členských příspěvků na rok 2007 - schváleno ve stejné výši jako 2006, návrh na počty delegátů na příští konferenci, hlasování o změně - počet delegátů za každých 40 registrovaných členů,  11 delegátů pro, 7 proti, 1 se zdržel

- p.Mazura problém s evidencí ČSTV na rodná čísla, na každé RČ dotace, jaké bude dělení mezi různé sportovní oddíly v rámci TJ

- p.Mazura dát na www stránky rozdělení družstev do skupin KP co nejdříve, ihned po ukončení soutěží

- p.Veselý zvýraznit v rozpisu soutěží termín přihlášek, dát pokuty za pozdní platby

- diskuse k termínu přihlášek , návrh nejpozději do 10.8.2006

 

6. Plán práce na rok 2006.

Hospodář seznámil delegáty z návrhem rozpočtu na rok 2006, rozpočet PDŠS byl navržen jako mírně schodkový v celkové výši 93000,- Kč.

Plánované termíny schůzí VV :   8.3.2006, 17.5.2006, 6.9.2006,  22.11.2006 ,

konference 2007  - 20.1.2007

 

7. Volby delegátů na konferenci ŠSČR.  Navržení kandidáti:

      ŠK Vysoké  Mýto     -  Marián Sabol

      ŠK Rapid Pardubice  -  Jiří Petružálek

      ŠK Rapid Pardubice  -  Ladislav Ester

Schválení delegáti :  Marián Sabol, Jiří Petružálek,  Ladislav Ester

 

8. Usnesení konference

přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat  (14 hlasů pro, 5 se zdrželo). 

Konference byla ukončena ve 14,30  hodin.

 

Zapsal:   Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.