Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení Konference PDŠS pro rok 2006 28.01.06

Konference delegátů PDŠS schválila usnesení, ve kterém stanovila hlavní směry další činnosti oddílů i VV PDŠS pro rok 2006.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 21.1. 2006 ve Vysokém Mýtě

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2005 přednesenou předsedou Ing. Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

2) schvaluje

a)      členské příspěvky PDŠS na rok 2007 ve výši 60,- Kč za výdělečně činné,  30,- Kč za

           nevýdělečně činné

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 40 členů oddílu (k 31.12.2006)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2005

d)      příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši  6.000,- Kč –   z toho předsedovi,  hospodáři, předsedům STK a KM po 1.000,- Kč, KMR a KR po 400,- Kč, TMK a RK po 600,- Kč

e)      rozpočet na rok 2006 v souhrnné částce  93.000,- Kč  v položkovém členění předložený hospodářem

3)  rozhodla

a)      o sankcích pro oddíly které nezaplatí v termínu do 1.3.2006 členské příspěvky včetně

      zaslání seznamu takto:

 členské příspěvky kraji se zvyšují na dvojnásobnou výši, tedy 120,-/60,- Kč;

 oddílům nebudou proplaceny žádné dotace

b)      o prominutí sankce odd. TJ Jablonné n/O. za zaplacení členských příspěvků na rok 2005 po stanoveném termínu

4)  volí

a)      delegáty na konferenci ŠSČR pány L.Estera,  J.Petružálka a M.Sabola (a případného náhradníka z odd. TJ ŠO+DDM Chrudim)

5)  pověřuje VV KŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

6) ukládá

a)      VV PDŠS

-  reorganizovat soutěže družstev na sezónu 2006/2007 dle schváleného návrhu    

zodpovídá: STK

-  zvýšit úroveň www stránek PDŠS                                                                     

                                                                                              zodpovídá: Navrátil

     -  vypracovat listinu reprezentantů

                                                                                              zodpovídá: KM

     -  provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev                     

zodpovídá: hospodář a STK

-  uspořádat školení rozhodčích

zodpovídá: KR

b)      Delegátům na konferenci ŠSČR

-  vystoupit v diskuzi k tématům : evidence členů (rodná čísla), zveřejnění zkušenosti

   rozhodčích, soutěžní řád (potvrzováni soupisek)


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.