Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č 2/2006 04.06.06

Květnová schůze VV ŠSČR schválila výsledky ukončených soutěží družstev, jednotlivců i mládeže v rámci PDŠS v uplynulé sezoně, vyslechla zprávy z jednotlivých komisí a uložila nové úkoly.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 2. schůze 2006 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 10.5.2006 od 16,00

 

Přítomni: Jiří Kosek, František Navrátil, Marián Sabol, Vladimír Vlček, Jaromír Krys, Pavel Borek,

                Josef Sekyrka , František Janeček

Omluveni: Jaroslav Volf

 

Kontrola úkolů z minule schůze:

U01:   STK - připravit rozpis soutěží družstev pro sezonu 2006/07 a navrhnout zařazení družstev do skupin

U02:   KM  - připravit a rozeslat propozice na finále KP mládeže, zajistit diplomy a medaile pro

                      přeborníky 

U03:   KM  - připravit seznam dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje a finále    

                      KP mládeže

Úkoly byly splněny.

 

1. Zprávy komisí

STK

  VV schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2005/2006. V soutěžích se vyskytl

případ hráče, který nastoupil za 3 družstva. Na návrh STK  byla schválena pokuta oddílu TJ Horní Čermná

ve výši 300,-Kč za toto porušení soutěžního řádu. 

  VV schválil předběžné rozdělení družstev do skupin na příští ročník 2006/2007. Rozdělení družstev a

další informace budou zveřejněny v rozpisu soutěží družstev. Termín přihlášek je do 20.7.2006 !

  Krajský přebor družstev v rapid šachu byl sehrán v rámci turnaje v Kunvaldě  8.4.2006.

Pořadí v krajském přeboru ( bez smíšených družstev )  1. Vysoké Mýto   2. Holcim Prachovice  3. Ústí n.O.  

  Krajský přebor družstev v bleskovém šachu byl sehrán v Pardubicích 22.4.2006. – účast pouze 4 družstva,

(krajský přeborník nebyl vyhlášen, protože žádné družstvo nesplnilo podmínku krajského přeboru).

1. Senioři     2. Chrudim   3. Eurokomplex    4. 2222 ŠK Polabiny

Komise mládeže

Výsledek 8. kvalifikačního turnaje Heřmanův Městec:

    H14:    1. Tomeš Marek   VM          2. Rott Michal      HL           3. Výprachtický David  ŽA    

    H16:    1.  Petráž Martin   ČT           2. Kus Martin     CHR          3. Krys Jan          CHR

Finále KP  13.-14.5.2006 Vysoké Mýto:

    H10:    1. Vu  Antonín    LA          2. Marek Dominik  LA             3. Půlpán Matěj    CHR

    H12:    1. Kapoun Vít     UO          2. Sabolová Kristýna  VM       3. Petrásek Kamil  PO

    H14:    1. Kosek Marek   VM        2. Půlpán Jakub     CHR           3. Marek Michal   LA

    H16:    1. Petráž Martin   CT         2. Beneš Milan      VM             3. Bednář Marcel   JA

KP družstev mladších žáků  29.4. Česká Třebová

      1. ŠK Vysoké Mýto        2. DDM Žamberk            3. DDM Hlinsko    ( 10 družstev )

KP žákovských družstev

      1.  TJ Lanškroun             2.  Štefanydes Polička     3. ŠK Vysoké Mýto B

Liga družstev mladšího dorostu:

      1.  TJ ŠO a DDM Chrudim    2. ŠK Vysoké Mýto   3. Panda Rychnov n.K.   8. SK Žamberk

Extraliga dorostu finále B

      8. Česká Třebová ( sestupuje )

KP v rapid šachu  6.5.2006  Heřmanův Městec

    H10:    1. Dunglová Natálie   ŽA     2. Vu Antonín   LA                  3. Osička Přemysl          HL

    H12:    1. Půlpán Jakub        CHR    2. Sabolová Kristýna  VM       3. Rott Michal                HL

    H14:    1. Sabolová Gabriela  VM    2. Chmelík  Ondřej     LA        3. Výprachtický David   ŽA

KMR

Finále ČR základních škol  1.až 5. třída :    18. ZŠ Javornického Vysoké Mýto  23.  ZŠ Lanškroun

Finále ČR základních škol  9.až 9. třída :    13. Gymnázium Vysoké Mýto          19. Gymnázium Chrudim

Finále ČR středních škol :                          3.  Gymnázium Česká Třebová          4. Gymnázium Ústí n.O.

Hospodář

    VV schválil přehled dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje a finále KP mládeže –

částky budou zaslány oddílům v průběhu června

    VV schválil odměny vedoucímu soutěží družstev - 500 Kč za každou skupinu 

KR

    Proběhla diskuze k navrhovanému školení rozhodčích během letního turnaje CZECH OPEN v Pardubicích.

Žádný člen VV se v tomto termínu školení nemůže zúčastnit.  Ponecháno na pořadateli,

zda se rozhodne uspořádat školení samostatně bez  aktivní spolupráce komise rozhodčích.

 

Různé

   Proběhla diskuze k vyhodnocení nového systému bodování v soutěžích družstev ( 3 body za vítězství a

počet výher ). Jsou rozdílné názory na prospěšnost této změny. V dalším ročníku se soutěže družstev

PDŠS budou vyhodnocovat podle schváleného soutěžního řádu ŠSČR.

 

2.  VV uložil úkoly:

U04:  hospodář   - rozeslat dotace za soutěže mládeže na oddíly a odměny za řízení soutěží

U05:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2006/2007  

                           do 20.8.2006

U06:  STK   -   zveřejnit rozpis soutěží družstev pro ročník 2006/2007

                   -   podle stavu přihlášek připravit dodatek k rozpisu soutěží družstev do 31.8.2006

U07:  KM    -  zaslat přehled postupujících z KP jednotlivců mládeže a KP v rapid šachu na ŠSČR

U08:  KM    -  připravit návrh termínového kalendáře pro soutěže mládeže 2006/07

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  6.9.2006 od 16. hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.