Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č 3/2005 20.09.05

Třetí schůze VV PDŠS v roce 2005 se zabývala především zprávami z komisí STK a mládeže, které se nesly ve znamení přípravy nového ročníku soutěží družstev i jednotlivců pro sezonu 2005/06. Pro příští ročník soutěží družstev 2006/07 byla na základě ankety oddílů schválena reorganizace soutěží podle varianty B (1x KP1, 2xKP2, 2-4xKS).


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 3. schůze 2005 VV Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 7.9.2005 od 16,00

 

Přítomni: Jiří Kosek, František Navrátil, Jaromír Krys, Marián Sabol, Jaroslav Volf, Josef Sekyrka,

Omluveni: Vladimír Vlček, Pavel Borek

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U05: STK - připravit rozpis soutěží družstev a rozeslat oddílům

U06: hospodář - rozeslat dotace za soutěže mládeže na oddíly a odměny za řízení soutěží

U07: předseda - projednat s pořadateli turnaje v Litomyšli možnost hrát současně jako KP jednotlivců

U08: KM - zaslat přehled postupujících z KP jednotlivců mládeže a KP v rapid šachu na ŠSČR

U09: KM - připravit návrh termínového kalendáře pro soutěže mládeže 2005/06

U10: TMK - připravit pozvánky a program soustředění talentované mládeže

Úkoly z 2.schůze PDŠS byly splněný.

 

2. Zprávy komisí

STK - oddíly zaslaly přihlášky do soutěží družstev. Počty přihlášených družstev:

  Krajský přebor I:               12 družstev

  Krajský přebor II východ:  12 družstev

  Krajský přebor II západ:      9 družstev

  Krajský přebor III východ: 10 družstev

  Krajská soutěž východ :     14 družstev

  Krajská soutěž západ:          9 družstev

Soupisky zasílají družstva do 16.9.2005 mailem vedoucímu příslušné soutěže:

KP I, KPIIV, KPIIIV, KSV, KPIIZ, KSZ:  smajzr@email.cz

Losování soutěží:

KPI. a skupiny západ: KPIIZ, KPZ při Memoriálu Čeňka Honsy 24.9.2005 od 10,00 v Pardubicích

KPIIV, KPIIIV, KSV v úterý 27. 9. 2005 od 16,00 v restauraci Florida v Ústí n.O.

VV schválil pro reorganizaci soutěží variantu B pro kterou se vyjádřilo 15 z 27 oddílů.

 

Komise mládeže připravila podklady pro tyto soutěže:

Krajský přebor mládeže - viz samostatná příloha

Krajský přebor žákovských družstev a krajská soutěž žákovských družstev - viz.příloha

Přihlášky do 10.10.2005

Krajský přebor družstev mladších žáků - 5.čl. družstva, žáci ročník 1994 a mladší

   připravený termín: 8.4.2006

Krajský přebor mládeže v rapid šachu –  připravený termín: 6.5.2006

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu v období září-říjen 2005. Kategorie: 1.-5.třída,  6.-9.třída, střední školy

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4.čl. družstev z jednotlivých škol.

 

3. VV uložil úkoly :

  U11:  STK - připravit doplněk k rozpisu soutěží družstev s uvedením schválené varianty reorganizace

  U12:  STK - zajistit losování jednotlivých skupin krajských soutěží družstev

  U13:  KM - zajistit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2005/06

  U14:  hospodář - zkontrolovat částky zaplacené za startovné družstev do 21.9.2005

  U15:  hospodář - připravit přehled čerpání rozpočtu PDŠS k 31.10.2005

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 23.11.2005 od 16 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.