Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

20.02.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č 1/2007 14.03.07

VV PDŠS na své pravidelné schůzi dne 7.3.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z letošní konference delegátů, vyslechl zprávy z komisí STK, KM, KMR a hospodářské, a na závěr uložil nové úkoly.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 1. schůze 2007 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 7.3.2007 od 16,00

 

Přítomni:  Jiří Kosek, František Navrátil, Marián Sabol, Jaromír Krys, Josef Sekyrka

Nepřítomní:  Vladimír Vlček, Jaroslav Volf, Alois Kýhos

 

1. Kontrola úkolů z konference

    - prověřit funkčnost organizačních pracovníků:           bude zveřejněn aktualizovaný adresář k 1.6.2007

    - uspořádat školení rozhodčích:                                 připravuje oddíl TJ+DDM Chrudim na duben 2007

    - uspořádat školení trenérů:                                       zatím není pořadatel

    - vypořádat se s nedoplatky oddílů z roku 2006:          oddíl TJ Němčice zaslal potvrzení o zaplacení příspěvků

                                                                                   za rok 2006, ŠSČR převede příspěvky na účet kraje

    - provést kontrolu plateb od oddílů před losování soutěží: úkol bude kontrolován na podzim 2007

 

2. Zprávy komisí

STK

Na konci roku 2006 proběhl přebor kraje v bleskovém šachu v Ústí nad Orlicí:

    1. Sabol Marian   VM      2. Petuchov Sergej  PA     3. Ptáček Luboš   VM

Krajský přebor družstev v rapid šachu bude sehrán v rámci turnaje v Kunvaldě 7.4.2007.

Krajský přebor družstev v bleskovém šachu bude v Pardubicích 29.4.2007.

Komise mládeže

Odehráno 6. kvalifikačních turnajů přeborů mládeže. Zbývají dva turnaje:

    7.  H10 + H12       14.4.2007  Hlinsko

    8.  H14 + H16       28.4.2007  Vysoké Mýto

Výsledky kvalifikačních turnajů:

4. turnaj Česká Třebová   51 žáků

    H10:   1. Půlpán Matěj   CHR           2. Hofman Oskar   ALFA PA   3. Dupenopulos Karel ČT

    H12:   1. Vu Antonín       LA              2. Dunglová Natálie ŽA             3. Jursa Vít               LA     

5. turnaj Svitavy     78 žáků

    H14:    1. Kubalík Michal       ŽA      2. Stodola Marek    PO             3. Petrásek Kamil     PO

    H16:    1. Sabolová Gabriela   VM     2. Marek Michal     LA             3. Půlpán  Jakub       CHR

6. turnaj Pardubice  73 žáků

    H10:    1. Řezníček Dominik  ALFA PA 2.Hofman Oskar ALFA PA3. Doleček Matěj      LA

    H12:    1. John Petr               UO      2. Jursa Vít           LA              3. Sion David            PO

Finále pro 8 nejlepších v každé kategorii bude 19.- 20.5. 2007 v Mistrovicích

Celkové výsledky krajské soutěže družstev žáků:   celkem se dvou turnajů zúčastnilo 17 družstev

               1.  SK Žamberk  B                2.  TJ Jiskra Ústí n.O                3.  Rapid Pardubice

KMR

Proběhla okresní a krajská kola přeboru základních a středních škol, do přeboru ČR postupují:

Kategorie 1.- 5.třída        1. ZŠ Dobrovského Lanškroun                       2. ZŠ Komenského Ústí n.O.  

Kategorie 6.- 9.třída        1. Gymnázium Vysoké Mýto                          2. ZŠ Polička            

Kategorie střední školy    1. Gymnázium Česká Třebová                        2. Gymnázium Chrudim

Hospodář

  VV schválil proplácení cestovného na rok 2007 ve výši ceny jízdenky vlak a autobus

   nebo auto jedna osoba 2,- Kč/km, dvě osoby 3,50 Kč/km , 3 - 5 osob 5,- Kč/km .

 

3.  VV uložil úkoly:

U01:   sekretář - zveřejnit aktualizovaný adresář oddílů k 1.6.2007

U02:   STK - zveřejnit na www stránkách seznam trenérů a rozhodčích v sekci svazové informace

U03:   STK - aktualizovat dokumenty v sekci legislativa (možnost řešit odkazem na www ŠSČR)

U04:   KM  - připravit a rozeslat propozice na finále KP žáků, zajistit diplomy a medaile               

U05:   KM  - připravit seznam dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje a finále    

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 16.5.2007 od 16.00 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.