Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.02.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2007/08 18.06.07

STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2007/08, podle nějž se budou hrát všechny soutěže družstev v nadcházející sezóně.


Propozice soutěží družstev,

Rozpis soutěží družstev

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem

pro sezónu 2007/08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěží družstev na úžemí Pardubického kraje je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS) se sídlem K vinici 1901, 53002 Pardubice.

V rámci kraje jsou pořádány následující soutěže:

- Krajský přebor osmičlenných družstev 1 třídy (KP1) v jedné dvanáctičlenné skupině

- Krajský přebor osmičlenných družstev 2. třídy (KP2) ve dvou dvanáctičlenných skupinách

- Krajská soutěž pětičlenných družstev (KS) ve třech 8-10 členných skupinách

 

2.      Název a kontaktní adresa řídícího orgánu

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu (PDŠS).

Řízením všech soutěží družstev je pověřen:

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6

tb – 468 009 027, mobil – 605 158 028

e-mail: smajzr@email.cz

 

3.      Systém a termíny soutěží

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 9,00 hod (kromě KP1, kde jsou začátky utkání až v 10,00 hod) ve víceméně pravidelných čtrnáctidenních cyklech, odpovídajících termínům vyšších soutěží družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané, termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání !

Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2007/08 jsou následující:

Datum

KP1

KP2

KS

14.10.07

 

1.kolo

 

28.10.07

1.kolo

 

 

04.11.07

 

2.kolo

 

11.11.07

2. kolo

 

1.kolo

18.11.07

 

3.kolo

 

25.11.07

3. kolo

 

2.kolo

02.12.07

 

4.kolo

 

09.12.07

4. kolo

 

3.kolo

16.12.07

 

5.kolo

 

06.01.08

5. kolo

 

4.kolo

13.01.08

 

6.kolo

 

20.01.08

6. kolo

 

5.kolo

03.02.08

 

7.kolo

 

10.02.08

7.kolo

 

6.kolo

17.02.08

 

8.kolo

 

24.02.08

8.kolo

 

7.kolo

02.03.08

 

9.kolo

 

09.03.08

9.kolo

 

8.kolo

16.03.08

 

10.kolo

 

30.03.08

10.kolo

 

9.kolo

06.04.08

 

11.kolo

 

13.04.08

11.kolo

 

 

 

4.      Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS v sezóně 2007/08

Oprávněnými účastníky Krajských přeborů osmičlenných družstev jsou následující družstva:

Poř.

KP1

KP2

1

AveKontakt Pardubice

Jiskra Ústí nad Orlicí B

CHS Chotěboř

2

Jiskra Ústí nad Orlicí

Jiskra Ústí nad Orlicí C

ŠO DDM Hlinsko

3

2222 ŠK Polabiny D

Lokomotiva Česká Třebová B

Kavárna Evropa Pardubice

4

TJ Lanškroun

SK Žamberk B

SK Holcim Prachovice

5

TJ Štefanydes Polička B

FYGR Lanškroun

ŠO Chrudim C

6

SYNPO Pardubice

TJ Slovan Moravská Třebová

ŠK Rapid Pardubice G

7

SK Žamberk

TJ Spartak OEZ Letohrad

Spartak Choceň A

8

ŠO Chrudim B

ŠK Svitavy

Dymák Heřmanův Městec

9

TJ Jiskra Litomyšl

TJ Jablonné nad Orlicí

Spartak Choceň B

10

KONTAX Pardubice

Sokol Městečko Trnávka

2222 ŠK Polabiny E

11

Lokomotiva Česká Třebová

ŠK Linhartice

TJ Štefanydes Polička C

12

ŠK Vysoké Mýto B

ŠK Žamberk C

SK Holcim Prachovice B

    

Obsazení Krajských soutěží pětičlenných družstev bude záviset na tom, která družstva se do soutěží skutečně přihlásí, přičemž se počítá se stejným modelem jako v minulé sezoně.

 

Poznámka:

1.      Konkrétní rozdělení oprávněných a řádně přihlášených družstev do jednotlivých skupin KP2 a KS provede STK na základě jejich geografické polohy v rámci kraje před losovací schůzí

2.      Případná uvolněná místa budou obsazena dalšími družstvy z loňských soutěží v pořadí, ve kterém soutěž dokončila

3.      V krajských soutěžích se ruší ustanovení o možném startu neregistrovaných hráčů, tzn. že všichni hráči na soupiskách musí být registrováni !

 

5.      Technická ustanovení

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

Krajský přebor 1. třídy se bude hrát povinně s digitálními hodinami tempem, pro které se vysloví většina dotčených družstev v přihlášce do soutěží (STK PDŠS preferuje tempo 90 min na 40 tahů + 30 sec na každý tah). Zbývající soutěže družstev PDŠS se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry l partie max. 6 hod !)

Výsledky jednotlivých utkání a pořadí družstev ve všech soutěžích družstev PDŠS budou hodnoceny podle znění článku 5.3. Soutěžního řádu ŠSČR (tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remizu, 0 bodů za prohru – o pořadí rozhoduje počet bodů, počet výher, score) 

Výsledky utkání všech jednotlivců budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů, výsledky Krajského přeboru 1. třídy také k zápočtu na ELO FIDE, pokud se pro tuto alternativu přikloní většina dotčených družstev v rámci přihlášek (STK PDŠS doporučuje zápočet na FIDE).

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)

3.      nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva

VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2007/08 (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách PDŠS http://www.chesspce.cz)

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je zodpovědný i za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději však do 20,00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS  uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) se nebude nikam posílat.

Vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostátních (http://www.chess.cz) a krajských (http://www.chesspce.cz/) webových stránkách s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola.

 

6.      Postupy a sestupy

Ze všech soutěží družstev postupuje vítěz každé skupiny do vyšší soutěže (z KP1 do 2. ligy, z KP2 do KP1, z KS do KP2).

Ze všech skupin Krajských přeborů sestupuje vždy nejméně poslední družstvo každé skupiny do nižší soutěže (z KP1 do KP2, z KP2 do KS), z Krajské soutěže se nesestupuje. Detailní počty sestupujících jsou závislé na počtu družstev sestoupivších z 2. ligy následovně:

- z 2. lig nikdo nesestoupí

z KP1 sestupuje jen poslední družstvo

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 2

- z 2 lig sestoupí 1 družstvo

      z KP1 sestoupí poslední 2 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 1

- z 2 lig sestoupí 2 družstva

      z KP1 sestoupí poslední 3 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 0

atd.

Při sudém počtu sestupujících z KP 2 sestoupí stejný počet posledních družstev z obou skupin, při lichém počtu sestupujících ještě jedno družstvo s nižším počtem zápasových bodů (resp. vítězných bodů resp. scorem).

 

7.      Přihlášky a vklady do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PDŠS na sezonu 2007/08 a jeho odesláním výhradně mailem na adresu předsedy STK PDŠS (Ing. Navrátil – navratil.fr@volny.cz) s kopiemi

vedoucímu soutěží (Ing. Šmajzr - smajzr@email.cz) a

hospodáři PDŠS (p. Vlček - vlada.vlcek@tiscali.cz)

(ve zcela výjimečném případě poštou na adresu předsedy STK Ing. Navrátil František, Sladkovského 1826, 53002 Pardubice) s datem odeslání nejpozději 31.7.2007.

O konečném obsazení všech skupin soutěží družstev, hracím systému, termínech jednotlivých kol a o uspořádání soutěží pro sezonu 2007/08 (včetně postupů a sestupů) rozhodne definitivně VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi dne 12.9.2007.

 

Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:

 

Soutěž                                                      KP1                KP2                KS

Vklad (Kč)                                               350,-               250,-               150,-

 

Oddíly, jejichž družstva byla v předchozí sezóně 2006/07 postižena pokutami, jsou povinny tyto pokuty zaplatit nejpozději do termínu podání přihlášek. Jedná se o následující družstva a částky:

 

Družstvo

Pokuta

Zdůvodnění

Kavárna Evropa Pardubice

500,-

nenastoupení hráče Ladislava Estera k žádnému utkání

Štefanides Polička

500,-

nenastoupení družstva k utkání

 

Vklady do soutěží družstev (včetně uložených pokut) se posílají na :

název účtu        Pardubický krajský šachový svaz, K Vinici 1901, 53002 Pardubice

číslo účtu          1206352399

kod banky       800

var. symbol      3606

spec. symbol    035XXXXX11 (XXXXX je kod oddílu, pod nímž je veden v databázi ŠSČR)

           

8.      Obsah soupisek a termín jejich předložení

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webové stránce PDŠS (http://www.chesspce.cz) a musí obsahovat všechny následující údaje:

-         název družstva

-         název soutěže, pro kterou platí

-         ročník soutěže (2007/08)

-         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

-         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

-         hodnotu národního ELA hráče na LOK, platnou od 1.9.2007 (nikoliv starší !!)

-         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

-         v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný u všech hráčů, kterých se to týká

-         úplnou adresu hrací místnosti

-         jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-         jméno a příjmení rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude řídit utkání družstva na domácí půdě

-         jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci v případě, že družstvo nemá k dispozici žádnou e-mailovou adresu

-         telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-         příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

 

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem (v naprosto výjimečném případě poštou) vedoucímu soutěže (viz bod 2 tohoto rozpisu) nejpozději do 15.9.2007. Pozdější odeslání soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou mailu nascannované povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího příslušné soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže a písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter !

Doplňování soupisek v průběhu Krajského přeboru 1. a 2. třídy se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, v Krajských soutěžích je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit až od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji příslušné soutěže (nikoliv však ještě před vydáním Zpravodaje !).

 

9.      Losování soutěží

Losování všech soutěží družstev PDŠS se uskuteční v týdnu od 24. do 30. září 2007. Konkrétní den, místo a hodina budou všem přihlášeným družstvům sděleny s nejméně týdenním předstihem.

Družstva, která v řádném termínu (do 15.9.2007) zašlou soupisky příslušným vedoucím skupin, nemají žádné požadavky na ev. protičísla nebo změny termínů a souhlasí s tím, aby za ně losoval  vedoucí soutěže, musí tuto skutečnost uvést v Přihlášce do soutěže (nejpozději však při odeslání soupisky) a losování se nemusí zúčastnit, pro ostatní družstva je přítomnost zodpovědného zástupce na losovací schůzi i nadále povinná !

 

10.  Postihy nedisciplinovaných družstev

Úplný seznam pokut za nedodržování soutěžního řádu a rozpisu soutěží družstev je uveden na webových stránkách PDŠS (http://www.chesspce.cz/), z něhož jsou vybrány nejčastější prohřešky:

1.      V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.

2.      Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši 500,- Kč, splatnou na konto PDŠS nejpozději do bezprostředně následujícího kola dotyčné soutěže. Za ev. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).

3.      Za třetí neobsazení šachovnice v průběhu celé soutěže (neúplný počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za ev. každou další neobsazenou šachovnici.

4.      Za nenastoupení hráče základní sestavy k žádnému utkání v průběhu celé sezony bude družstvo postihnuto pokutou 500,- Kč, za nastoupení hráče základní sestavy pouze k jedinému utkání pokutou 250,- Kč.

5.      Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže (viz čl. 4 tohoto rozpisu) bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 50,- Kč. Za ev. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 100,- Kč, třetí 150,- Kč, atd.).

6.      Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 100,- Kč,. Za ev. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).

7.      Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

11.  Různé

1.      Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa – Tiskopisy.

2.      Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádné schůzi

3.      Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS.

 

V Pardubicích dne 10.6.2007

 

Ing. František Navrátil, v.r.                                                                       Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                               předseda VV PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.