Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.08.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2008 23.01.08

Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 19.1.2008 v Chocni za poměrně malého zájmu 54,3 % oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k řadě otázek, zvolili nový VV a jeho předsedu stejně jako RK, zvolili delegáty na konferenci ŠSČR a schválili usnesení z konference.


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 19.1.2008

 

Přítomní:

19 delegátů za šachové oddíly: Jaromír Krys, Vladimír Vlček, Ladislav Ester, Pavel Vobořil, Josef Sekyrka, Vladimír Dudek, Martin Mojžíš, František Houška, Jan Čuma, Jan Motáček, Jiří Paluda, František Janeček, Jaroslav Tobiška, Karel Halbrštát, Jaroslav Volf, Miloslav Ptáček, Miloš Mazura, Ladislav Šilar, Stanislav Palla

Členové VV: Jiří Kosek

 

1. Zahájení

Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek.

Z 15 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíly ŠK Rapid Pardubice a ŠK 2222 Polabiny byly zastoupeny 2 delegáty. Celkem se zúčastnilo 19 delegátů z 35 oprávněných to je 54,3 %. Nezúčastněné oddíly: TJ Sokol Zaječice, ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, SK Holcim Prachovice, Sokol Krucemburk, ŠK Kámen, TJ CHS Chotěboř, DDM ALFA Pardubice, ŠK Bohemia Pardubice, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Jablonné n.O., TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice, ŠK Dolní Čermná

Delegáti schválili složení komisí:

mandátová:      Karel Halbrštát, Jaroslav Volf

volební:            Miloš Mazura, Miloslav Ptáček

návrhová:         Josef Sekyrka, František Janeček

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS

Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2007.

Následovaly zprávy komisí: KM – Jaromír Krys, STK - Jaroslav Volf

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2007

Hospodář Vladimír Vlček informoval delegáty o příjmech a výdajích krajského šachového svazu v roce 2007. Rozpočet skončil se schodkem 6236,50 Kč, který byl uhrazen z fondu organizace.

 

4. Zpráva revizní komise PDŠS

Předseda revizní komise Josef Sekyrka vystoupil se zprávou o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě.

 

5. Diskuze

-     p.Palla navrhl zvýšit počet skupin v krajské soutěži a snížit počet účastníků na 7-8, termíny posunout na říjen, v letošním roce má skupina KS východ 11 účastníků

-     p.Mazura ponechat současný počet 10 účastníků v KS

-     p.Mojžíš navrhl povolit hrát trenéra s mládeží, možnost pro trenéra být na 3 soupiskách, navrhl komisi mládeže zrušit omezení účasti pro kvalifikační turnaje H14,H16, informoval o sporu a porušení řádů v loňském ročníku I.ligy

-     p.Čuma dotaz na počty členů jednotlivých komisí, pro komisi rozhodčích navrhl zveřejňovat sporné případy, komisi mládeže navrhl zveřejnit více jmen u výsledků, definice volného hráče

-     p.Houška navrhl zkrátit hrací tempo v soutěžích, přečetl článek p.Daniela na toto téma

-     p.Tobiška informoval o hracím tempu v okrese RK

-     p.Janeček navrhl zkrátit tempo a přejít na digitální hodiny

-     p.Ptáček nutnost dalších digitálních hodin pro družstva B,C, které hrají současně

-     diskuze kolem možnosti hrát KS v jiný termín než neděli

-     p.Krys uvedl, že jiný termín, jiné tempo bude nepostupová další soutěž

-     p.Vobořil doporučil STK navrhnout a vybrat jiné tempo, možnost volby tempa podle používaných hodin

-     p.Mazura neměnit každý rok tempo, proč zkracovat

-     p.Sekyrka návrh na posun KS na říjen

-     p.Ester návrh přejít na digitální hodiny v KP II. od sezóny 2009/10, hlasování - 13 pro, 5 proti,

odpověď p.Čumovi ohledně definice volného hráče, která již byla doplněna, informoval o povinnosti rozhodčího, nutná obnova tříd rozhodčích, doporučil uvádět rozhodčí na soupiskách, doporučil nákup DGT hodin, navrhl delegovat rozhodčí i v KP

-     p.Vobořil uvedl, že delegovaní rozhodčí se musí platit, problém s ekonomikou klubu

-     p.Janeček navrhl zavést povinnou účast na losovací schůzi, diskuze k losovací schůzí

-     p.Mazura zabývat se pouze racionálními návrhy

-     p.Kosek navrhl krajské příspěvky na rok 2009 se stejné výši jako 2008

-     p.Vobořil navrhl zvýšit krajské příspěvky

-     p.Vlček odpověděl, že není tlak na zvyšování rozpočtu a zatím stačí stávající výše příspěvků

-     hlasování o návrhu na krajské příspěvky na rok 2009 ve stejné částce jako 2008 - 15 pro, 1 proti, 3 se zdrželi

-     p.Vlček navrhl odměny pro členy VV za rok 2007 - hlasování 18 pro, 1 se zdržel

-     p.Tobiška informoval o termínu 5.4.2008 pro KP v rapidu družstev

-     p. Dudek informoval o termínu 12.4.2008 pro turnaj Pardubická kotva

-     p. Mazura navrhl vyhodnotit po skončení KP letošní novinku zveřejňování partii a zápočet na FIDE ELO, další zástupci oddílů hrajících KP podpořili návrh zjistit znovu názor oddílů na zápočet na ELO FIDE - 9 pro, 8 proti, 1 se zdržel

-     diskuze k placení poplatků na ELO FIDE, hlasování o placení oddíly podle nákladů po skončení soutěže - 12 pro, 1 proti 6 se zdrželo

-     p.Ester navrhl sankce za neúčast na konferenci

-     p.Kosek účast na konferenci je právo oddílu, sankce nezavádět

 

5. Volba členů VV

Předseda informoval o členech VV, kteří mají zájem dále pracovat a nových navrhovaných členech. Volební komise přečetla návrh 7 členů nového VV.

Hlasování - 19 delegátů pro schválení VV v navrženém obsazení.

 

6. Volby delegátů na konferenci ŠSČR

Navržení kandidáti:

ŠK 2222 Polabiny - Vladimír Dudek

ŠK Rapid Pardubice - Ladislav Ester

ŠK Vysoké Mýto - Marián Sabol

Hlasování - 19 pro.

Schválení delegáti : Vladimír Dudek, Ladislav Ester, Marian Sabol, náhradník Jiří Kosek

 

7. Plán práce na rok 2008

Hospodář seznámil delegáty z návrhem rozpočtu na rok 2008, rozpočet PDŠS byl navržen jako schodkový v celkové výši 114 400,- Kč.

Plánované termíny schůzí VV : 3.3.2008, 19.5.2008, 8.9.2008, 24.11.2008, konference 2009 - 24.1.2009

 

8. Usnesení konference

Přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat - 19 hlasů pro.

 

Konference byla ukončena ve 14,30 hodin.

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.