Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.08.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č 3/2007 18.09.07

VV PDŠS na své třetí letošní schůzi dne 12.9.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z minulé schůze, vyslechl a schválil zprávy z komisí STK a KM, zabýval se přípravou konference delegátů 2008 a na závěr uložil nové úkoly.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 3. schůze 2007 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 12.9.2007 od 16,00

 

Přítomni: Jiří Kosek, František Navrátil, Jaromír Krys, Jaroslav Volf , Josef Sekyrka, František Janeček

Omluveni: Marian Sabol ,Vladimír Vlček

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U06:  hospodář   - rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží

U07:  STK         -  zveřejnit rozpis soutěží družstev pro ročník 2007/2008  do 10.6.2007

U08:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2007/2008

                              do 25.8.2007

U09:  KM    -  zaslat přehled postupujících z KP jednotlivců mládeže a KP v rapid šachu na ŠSČR

U10:  KM    -  připravit návrh termínového kalendáře pro soutěže mládeže 2007/08 do 12.9.2007

 

Úkol U06 splněn se zpožděním, U07 - splněn, U08 - kontrolu provedena STK a revizní komisí

U09, U10 splněny.

 

2.  Zprávy komisí

 

STK – komise vydala již v srpnu dodatek k rozpisu soutěží družstev s rozdělením přihlášených družstev do skupin. Losování všech skupin bude

           ve čtvrtek 20.9.2007 od 16 hodin v Chocni – „Pernerův sál“ na nádraží

Soupisky měly být zaslány do 15.9.2007 mailem vedoucímu soutěží: smajzr@email.cz.

 

VV schválil zařazení družstev do skupin podle návrhu STK. Krajský přebor bude zaslán na ELO Fide a budou se zveřejňovat partie ve zpravodaji.

Oddílům, které byly zařazeny do vyšší soutěže,  zbývá doplatit rozdíl ve startovném, TJ Chrudim  - 100 Kč a 2222 ŠK Polabiny - 250 Kč.

 

VV vzal na vědomí vznik 2 nových oddílů:  19059 ŠK Bohemia Pardubice  a 19169 ŠK Dolní Čermná.

 

Oddíl ŠK Rapid Pardubice převedl dvě soutěže na oddíl ŠK Bohemia Pardubice. Za převod soutěží se dle soutěžního řádu platí správní poplatek řídícímu orgánu. VV vyzývá oddíl ŠK Bohemia k zaplacení správního poplatku v celkové výši 1000,- Kč za převody soutěží ( KPI a KPII západ ).

 

Krajský přebor jednotlivců byl sehrán v rámci turnaje RC SPORT Open v České Třebové, celkem se zúčastnilo 36 hráčů z našeho kraje, pořadí v krajském přeboru:

KP          1. Votava Jan          2. Petr Martin               3. Bernášek Jan

H18        1. Pečinka Martin    2.Bednář Marcel          3. Marek Michal

H20        1. Petr Martin          2. Pečinka Martin         3. Bednář Marcel   

Senioři:  1. Mojžíš Jaroslav    2. Trojan Luboš           3. Černý Karel

 

Komise mládeže

připravila a rozeslala na oddíly návrhy na soutěže mládeže již v srpnu. Konkurz na pořadatele je do 30.9.2007 a vyzýváme oddíly, aby se hlásily na uvedené termíny co nejdříve.

 

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2007. Kategorie: 1.-5.třída ,   6.-9.třída, střední školy

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4.čl.družstev z jednotlivých škol.

Hospodář

 

VV schválil proplacení částek za registraci a hostování internetové domény ve výši 2476,-Kč ( p.Navrátil ).

 

VV schválil odměny za řízení soutěží družstev na sezónu 2006/2007 ve výši 1000,-Kč za každou skupinu mimo KPI.  Za řízení KPI a zpracování zpravodaje včetně partii byla schválena odměna ve výši 5000,- Kč.

 

3. Příprava konference 2008

 

 VV se zabýval místem konání konference PDŠS 2008 ( sobota 19.1.2008 ) a vyzývá oddíly, které by měly zájem o organizaci konference, aby se přihlásily na adresu předsedy:  jiri.kosek@siemens.com 

 

4 . VV uložil úkoly :

 

U11:   STK - zajistit losování jednotlivých skupin krajských soutěží družstev

U12:   KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2007/078

U13:   hospodář připravit čerpání rozpočtu PDŠS k 31.10.2007 na listopadovou schůzi

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  21.11.2007 od 16 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.