Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.08.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2008/09 15.06.08

STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2008/09, který se liší od toho loňského jen v několika bodech. V souladu s přáním delegátů na Konferenci 2008 jde o posun startu Krajských soutěží už na říjen a dochází i k výraznějšímu 'ohodnocení' některých nešvarů (vynechávání šachovnic, nenastoupení k utkání, pozdní hlášení výsledků, ...).


Propozice soutěží družstev,

Rozpis soutěží družstev

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem

pro sezónu 2008/09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěží družstev na úžemí Pardubického kraje je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS) se sídlem K vinici 1901, 53002 Pardubice.

V rámci kraje jsou pořádány následující soutěže:

- Krajský přebor osmičlenných družstev 1 třídy (KP1) v jedné dvanáctičlenné skupině

- Krajský přebor osmičlenných družstev 2. třídy (KP2) ve dvou dvanáctičlenných skupinách

- Krajská soutěž pětičlenných družstev (KS) ve třech 10-12 členných skupinách

 

2.      Název a kontaktní adresa řídícího orgánu

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu (PDŠS).

Řízením všech soutěží družstev je pověřen:

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6

tb – 468 009 027, mobil – 605 158 028

e-mail: smajzr@email.cz

 

3.      Systém a termíny soutěží

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 9,00 hod (kromě KP1, kde jsou začátky utkání až v 10,00 hod) ve víceméně pravidelných čtrnáctidenních cyklech, v termínech shodných s odpovídajícími vyššími soutěžemi družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání !

Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2008/09 jsou následující:

Datum

KP1 (1.liga)

KP2 (2.liga)

KS(1.liga, KP1)

12.10.2008

 

1. kolo

 

19.10.2008

1. kolo

 

1. kolo

2.11.2008

2. kolo

 

2. kolo

9.11.2008

 

2. kolo

 

16.11.2008

3. kolo

 

3. kolo

23.11.2008

 

3. kolo

 

30.11.2008

4. kolo

 

4. kolo

7.12.2008

 

4. kolo

 

14.12.2008

5. kolo

 

5. kolo

21.12.2008

 

5. kolo

 

11.1.2009

 

6. kolo

 

18.1.2009

6. kolo

 

6. kolo

25.1.2009

 

7. kolo

 

1.2.2009

7. kolo

 

7. kolo

8.2.2009

 

8. kolo

 

15.2.2009

8. kolo

 

8. kolo

22.2.2009

 

9. kolo

 

1.3.2009

9. kolo

 

9. kolo

15.3.2009

10. kolo

 

(10. kolo)

22.3.2009

 

10. kolo

 

29.3.2009

11. kolo

 

(11. kolo)

5.4.2009

 

11. kolo

 

 

4.      Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS v sezóně 2008/09

Oprávněnými účastníky Krajských přeborů osmičlenných družstev jsou následující družstva:

Poř.

KP1

KP2

1

TJ Štefanides Polička

TJ Spartak OEZ Letohrad

ŠO Chrudim B

2

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

TJ Slovan Moravská Třebová

SYNPO Pardubice

3

ŠK Vysoké Mýto B

TJ Loko Česká Třebová B

ŠO DDM Hlinsko

4

TJ Štefanydes Polička B

ŠK Žamberk B

SK Holcim Prachovice

5

2222 ŠK Polabiny D

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B

ŠO Chrudim C

6

SK Žamberk

ŠK Žamberk C

2222 ŠK Polabiny E

7

TJ Jiskra Litomyšl

ŠK Kunvald

ŠK Bohemia Pardubice B

8

TJ Lanškroun

TJ Jablonné nad Orlicí

TJ Štefanydes Polička C

9

TJ Loko Česká Třebová

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C

ŠK Rapid Pardubice E

10

AKIS Pardubice

ŠK Svitavy

Spartak Choceň A

11

TJ Lanškroun B

SK Žamberk E

Spartak Choceň B

12

TJ CHS Chotěboř

ŠK Svitavy B

ŠK Vysoké Mýto C

Náhradníky za ev. nepřihlášená oprávněná družstva v KP1 a KP2 jsou:

-         za postupující družstva druhé družstvo v pořadí odpovídající skupiny v předchozí sezoně

-         za ostatní družstva sestupující družstva (ev. druhá družstva z jiných skupin KS do KP2) v předchozí sezoně

-         další ev. zájemci (podle umístění v předchozí sezoně)

Obsazení Krajských soutěží pětičlenných družstev bude záviset na tom, která družstva se do soutěží skutečně přihlásí, přičemž se počítá se stejným modelem jako v minulé sezoně.

 

Poznámka:

1.      Konkrétní rozdělení oprávněných a řádně přihlášených družstev do jednotlivých skupin KP2 a KS provede STK na základě jejich geografické polohy v rámci kraje před losovací schůzí

2.      Případná uvolněná místa v KP1 nmebo KP2 budou obsazena dalšími družstvy z loňských soutěží v pořadí, ve kterém soutěž dokončila, případně i dalšími zájemci

3.      V krajských soutěžích je zrušeno ustanovení o možném startu neregistrovaných hráčů, tzn. že všichni hráči na soupiskách musí být registrováni !

 

5.      Technická ustanovení

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

Krajský přebor 1. třídy se bude hrát povinně s digitálními hodinami tempem 90 min na 40 tahů + 30 min do konce + 30 sec na každý tah. Zbývající soutěže družstev PDŠS se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry l partie max. 6 hod !)

Výsledky jednotlivých utkání a pořadí družstev ve všech soutěžích družstev PDŠS budou hodnoceny podle znění článku 5.3. Soutěžního řádu ŠSČR (tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remizu, 0 bodů za prohru – o pořadí rozhoduje počet bodů, počet výher, score) 

Výsledky utkání všech jednotlivců budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů, výsledky Krajského přeboru 1. třídy také k zápočtu na ELO FIDE (pokud se pro tuto alternativu přikloní většina dotčených družstev v rámci přihlášek - STK PDŠS doporučuje zápočet na FIDE).

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)

3.      nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva

VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2008/09 (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách PDŠS http://www.chesspce.cz)

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je zodpovědný i za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději však do 20,00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS  uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) se nebude nikam posílat.

Vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostátních webových stránkách (http://www.chess.cz) s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola.

 

6.      Postupy a sestupy

Ze všech soutěží družstev postupuje vítěz každé skupiny do vyšší soutěže (z KP1 do 2. ligy, z KP2 do KP1, z KS do KP2).

Ze všech skupin Krajských přeborů sestupuje vždy nejméně poslední družstvo každé skupiny do nižší soutěže (z KP1 do KP2, z KP2 do KS), z Krajské soutěže se nesestupuje. Detailní počty sestupujících jsou závislé na počtu družstev sestoupivších z 2. ligy následovně:

- z 2. lig nikdo nesestoupí

z KP1 sestupuje jen poslední družstvo

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 2

- z 2 lig sestoupí 1 družstvo

      z KP1 sestoupí poslední 2 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 1

- z 2 lig sestoupí 2 družstva

      z KP1 sestoupí poslední 3 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 0

atd.

Při sudém počtu sestupujících z KP 2 sestoupí stejný počet posledních družstev z obou skupin, při lichém počtu sestupujících ještě jedno družstvo s nižším počtem zápasových bodů (resp. vítězných bodů resp. scorem).

 

7.      Přihlášky a vklady do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PDŠS na sezonu 2008/09 a jeho odesláním výhradně mailem na adresu předsedy STK PDŠS (Ing. Navrátil – navratil.fr@volny.cz) s kopiemi

vedoucímu soutěží (Ing. Šmajzr - smajzr@email.cz) a

hospodáři PDŠS (p. Vlček - vlada.vlcek@tiscali.cz)

(ve zcela výjimečném případě poštou na adresu předsedy STK Ing. Navrátil František, Sladkovského 1826, 53002 Pardubice) s datem odeslání nejpozději 31.7.2008.

O konečném obsazení všech skupin soutěží družstev, hracím systému, termínech jednotlivých kol a o uspořádání soutěží pro sezonu 2008/09 (včetně postupů a sestupů) rozhodne definitivně VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi dne 8.9.2008.

 

Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:

 

Soutěž

KP1

KP2

KS

Vklad (Kč)

350,-

250,-

150,-

 

Oddíly, jejichž družstva byla v předchozí sezóně 2007/08 postižena pokutami, jsou povinny tyto pokuty zaplatit nejpozději do termínu podání přihlášek. Jedná se o následující družstva a částky :

 

Soutěž

Družstvo

Pokuta

Zdůvodnění

KP1

AKIS Pardubice

500

nenastoupení Filipa Hejkrlíka k žádnému utkání

KP1

Akis Pardubice

50

pozdní zaslání partií

KP1

ŠK Vysoké Mýto B

250

nastoupení Josefa Ernese pouze k jednomu utkání (prominuto VV PDŠS)

KP1

ŠO Chrudim B

250

nastoupení Michala Hanuse pouze k jednomu utkání (prominuto VV PDŠS)

KP1

ŠO Chrudim B

300

tři kontumace v průběhu soutěže

KP1

Jiskra Litomyšl

500

nenastoupení Milana Kapouna k žádnému utkání

KP1

TJ Lanškroun

50

pozdní nahlášení výsledku z utkání

KP1

TJ Lanškroun

300

tři kontumace v průběhu soutěže

KP1

Štefanides Polička B

100

pozdní nahlášení výsledků z utkání (více než 24 hod)

KP2V

Jiskra Ústí n/O. C

400

čtyři kontumace v průběhu soutěže

KP2Z

Bohemia Pardubice B

300

tři kontumace v průběhu soutěže

KP2Z

ŠO Chrudim D

250

nastoupení Lubomíra Hnáta pouze k jednomu utkání

KP2Z

Spartak Ckoceň A

250

nastoupení Josefa Ernese pouze k jednomu utkání (prominuto VV PDŠS)

KSS

Jiskra Ústí n/O. D

500

nenastoupení družstva k utkání (prominuto VV PDŠS)

KSV

Tropic Lanškroun

200

pozdní nahlášení výsledků z utkání

KSV

Jiskra Litomyšl B

50

pozdní nahlášení výsledku z utkání

KSZ

Holcim Prachovice B

50

pozdní nahlášení výsledku z utkání

 

Vklady do soutěží družstev (včetně uložených pokut) se posílají na :

název účtu        Pardubický krajský šachový svaz, K Vinici 1901, 53002 Pardubice

číslo účtu          1206352399

kod banky       800

var. symbol      3606

spec. symbol    035XXXXX11 (XXXXX je kod oddílu, pod nímž je veden v databázi ŠSČR)

           

8.      Obsah soupisek a termín jejich předložení

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webové stránce PDŠS (http://www.chesspce.cz) a musí obsahovat všechny následující údaje:

-         název družstva

-         název soutěže, pro kterou platí

-         ročník soutěže (2008/09)

-         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

-         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

-         hodnotu národního ELA hráče na LOK, platnou od 5.9.2008 (nikoliv starší !!)

-         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

-         v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný u všech hráčů, kterých se to týká

-         úplnou adresu hrací místnosti

-         jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-         jméno a příjmení rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude řídit utkání družstva na domácí půdě

-         jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci v případě, že družstvo nemá k dispozici žádnou e-mailovou adresu

-         telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-         příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

 

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem (v naprosto výjimečném případě poštou) vedoucímu soutěže (viz bod 2 tohoto rozpisu) nejpozději do 15.9.2008. Pozdější odeslání soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou mailu nascannované povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího příslušné soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže a písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter !

Doplňování soupisek v průběhu Krajského přeboru 1. a 2. třídy se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, v Krajských soutěžích je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit až od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji příslušné soutěže (nikoliv však ještě před vydáním Zpravodaje !).

 

9.      Losování soutěží

Losování všech soutěží družstev PDŠS se uskuteční ve čtvrtek dne 25. září 2008. Konkrétní místo a hodina budou všem přihlášeným družstvům sděleny s nejméně týdenním předstihem (předpoklad Sokolovna Choceň od 16,00 hod).

Družstva, která v řádném termínu (do 15.9.2008) zašlou soupisky příslušným vedoucím skupin, nemají žádné požadavky na ev. protičísla nebo změny termínů a souhlasí s tím, aby za ně losoval  vedoucí soutěže, musí tuto skutečnost uvést v Přihlášce do soutěže (nejpozději však při odeslání soupisky) a losování se nemusí zúčastnit, pro ostatní družstva je přítomnost zodpovědného zástupce na losovací schůzi i nadále povinná !

 

10.  Postihy nedisciplinovaných družstev

Úplný seznam pokut za nedodržování soutěžního řádu a rozpisu soutěží družstev je uveden na webových stránkách PDŠS (http://www.chesspce.cz/), z něhož jsou vybrány nejčastější prohřešky:

1.      V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.

2.      Za nenastoupení družstva k utkání bez omluvy nejméně 24 hod předem bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši 1000,- Kč, z níž 500,- Kč bude poskytnuto soupeři. Za ev. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč (500,- Kč soupeři) a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).

3.      Za nedostavení se hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání do 1 hod po stanoveném začátku utkání bude provinivší se družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč za každý takový případ; navíc stále platí ustanovení čl. 3.6.4 SŘ ŠSČR (Nedostavení se hráče sestavy k partii do 1 hodiny od stanoveného začátku partie je posuzováno jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky. Hráč, který je v průběhu soutěžního ročníku v jednom družstvu takto kontumován podruhé, nesmí už nastoupit v dalších utkáních tohoto družstva do konce soutěže)!

4.      Za třetí nejmenovité neobsazení šachovnice (neúplný počet hráčů v utkání) v průběhu celé soutěže  bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za ev. každou další takto neobsazenou šachovnici.

5.      Za nenastoupení hráče základní sestavy nejméně ke dvěma utkáním v průběhu celé sezony bude družstvo po skončení sezony postihnuto pokutou 500,- Kč bez vyjímky.

6.      Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže (viz čl. 4 tohoto rozpisu) bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 100,- Kč. Za ev. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).

7.      Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 200,- Kč,. Za ev. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 400,- Kč, třetí 600,- Kč, atd.).

8.      Nezaplacení výše uvedených pokut bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

11.  Různé

1.      Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa.

2.      Připomínky k rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádné schůzi.

3.      Odvolání proti rozhodnutím vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně písemně na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženo kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS. V případě nesplnění výše uvedených formálních náležitostí odvolání bude na něj pohlíženo jako by nebylo podáno.

 

V Pardubicích dne 10.6.2008

 

Ing. František Navrátil, v.r.                                                                       Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                               předseda VV PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.