Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

20.02.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2009 26.03.09

V pondělí dne 16. března 2009 se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS. K nejdůležitějším bodům programu patřila změna v obsazení funkcí ve VV a informace o průběhu konference ŠSČR a z ní vyplývající nutnost úpravy rozpočtu PDŠS na rok 2009. Dalšími body programu byly zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích, masového rozvoje a hospodáře, na závěr byly uloženy nové úkoly.


Zápis z 1

Zápis z 1. schůze 2009 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Pardubice 16.3.2009 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, František Navrátil , Pavel Němec, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marián Sabol, Josef Sekyrka , Pavel Vobořil

 

1. Změny v rozdělení funkcí VV

    VV vzal na vědomí ukončení činnosti p.Vladimíra Vlčka ve funkci hospodáře a člena VV.

    VV schválil nové obsazení funkcí:

            hospodář                                   RNDR Jaromír Krys

            komise rozhodčích                   František Janeček

            komise trenérsko-metodická Pavel Němec 

 

   Na základě žádosti STK se VV zabýval ustavením disciplinární komise pro řešení přestupků v soutěžích PDŠS. VV ustavuje disciplinární komisi PDŠS ve složení: Mgr.Marian Sabol, Mgr.Ing.Tomáš Veselý, Jaroslav Hájek, Josef Sekyrka a předává ji k řešení případ nesportovního chování v utkání 7.kola KPII východ Ústí C - Žamberk B. 

 

2. Informace z konference ŠSČR

   Konference se za náš kraj zúčastnili delegáti Marian Sabol, Martin Mojžíš a Jan Mazuch. VV byl informován o průběhu konference a změnách v placení registračních příspěvků. Od roku 2010 jsou dvě kategorie: členové se základní sazbou 100 Kč a členové se sníženou sazbou 50,-Kč (mládež do 18 let a senioři nad 65 let ).

Konference ŠSČR schválila změnu v rozdělení letošních registračních příspěvků, do krajského rozpočtu přijde 50% vybrané částky (dříve 90 %). Z tohoto důvodu se VV se zabýval úpravou rozpočtu PDŠS na rok 2009.

VV schválil změny v rozpočtu PDŠS na rok 2009:

  a, snížení plánovaného příjmu z ŠSČR                   z    45 000,-    na    25 000,-      

  b, zvýšení příjmů ze startovného družstev                 16 900,-    na    32 400-

  c, snížení dotace na mládež v soutěžích PDŠS        z     9 500,-    na     5 000,-

Plánovaný rozpočet je vyrovnaný v celkové výši 97 400,-Kč.

 

3. Zprávy komisí

STK

Na konci roku 2008 proběhl přebor kraje v bleskovém šachu v Ústí nad Orlicí:

    1. Červený Martin 2222 Polabiny       2. Sabol Marian VM       3. Šťastný Jan  2222 Polabiny

Krajský přebor družstev v rapid šachu bude sehrán v rámci turnaje v Kunvaldě 4.4.2009.

Komise mládeže

Odehráno bylo již 7. kvalifikačních turnajů přeborů mládeže. Zbývá odehrát turnaj:

8.  H10 + H12      28.3.2009  Lanškroun

3. turnaj Mistrovice 13.12.2008

    H14:    1. Pochobradský Libor  2222 PA    2. Liduch Filip         2222 PA     3. Melichar Vojtěch   2222 PA

    H16:    1. Nešpůrek Petr          2222 PA    2. Petrásek Kamil     PO           3. Stodola Marek       PO

4. turnaj Česká Třebová  20.12.2008

    H10:    1. Hofmanová Vilma  2222 PA      2. Holásek Vojtěch     UO          3. Žejdlík Patrik            HL

    H12:    1. Hofman Oskar        2222 PA     2. Řezníček Dominik   2222 PA  3. Dupenopulos Karel  ČT

5.turnaj  Svitavy   31.1.2009

    H14:    1. Sion David            PO               2. Belobrad  Jan            ŽA        3. Půlpán Matěj      CHR

    H16:    1. Petrásek Kamil      PO              2. Krušina Patrik           SY        3. Kozák David       SY

6.turnaj  Polabiny  7.2.2009

    H10:    1. Cach Ondřej         2222 PA      2. Brejša Adam              LA        3. Žejdlík Patrik          HL

    H12:    1. Řezníček Dominik 2222 PA      2. Bureš Martin        2222 PA      3. Cach Jakub             2222 PA

7.turnaj  Polička  21.3.2009

    H14:    1. Melichar Vojtěch   2222 PA     2. Vančura Daniel   2222 PA      3. Pochobradský Libor 2222 PA 

    H16:    1. Krušina Patrik       SY              2. Petrásek Kamil     PO            3. Mareš Jan                UO

Ve dnech 7.-14.3.2009 se konalo Mistrovství ČR mládeže do 16 let. Náš kraj získal jednu medaili v kategorii  H10  3. Půlpán Matěj .

KR 

Komise rozhodčích doporučuje oddílům věnovat pozornost úbytku rozhodčích..

Školení rozhodčích I.třídy je plánováno do Pardubic v termínu 18.-.19.7 2009, pořadatel bude komise ŠSČR.

KMR

Proběhla okresní a krajská kola přeboru základních a středních škol, do přeboru ČR postupují:

Kategorie 1.- 5.třída        1. ZŠ Pardubice Polabiny                2. ZŠ Lanškroun  

Kategorie 6.- 9.třída        1. Gymnázium Ústí n.O.                  2. ZŠ Polabiny 3 Npor. Eliáše

Kategorie střední školy    1. Gymnázium Česká Třebová         2. Gymnázium Vysoké Mýto

Hospodář

VV schválil proplácení cestovného na rok 2009 ve výši ceny jízdenky vlak, autobus nebo auto jedna osoba 2,- Kč/km,  dvě osoby 3,50 Kč/km , 3 - 5 osob 5,- Kč/km .

 

4.  VV uložil úkoly:

U01:   STK - aktualizovat údaje na www  v sekci svaz - výkonný výbor

U02:   STK - připravit návrh na nový rozpis soutěží se zvýšeným startovným

U03:   KM - připravit a rozeslat propozice na finále KP žáků, zajistit diplomy a medaile               

U04:   KM - připravit seznam dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje a finále    

U05:   sekretář - zveřejnit aktualizovaný adresář oddílů k 1.5.2009

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  18.5.2009 od 16.30  hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.