Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

17.03.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Školení rozhodčích III.třídy - změna termínu 12.08.10

Avizované školení a seminář rozhodčích III.třídy se z technických důvodů překládá na sobotu dne 25.září 2010, přičemž místo konání (salonek restaurace Merilyn v Chocni) zůstává nezměněno. Školení je určeno pro všechny nové zájemce a seminář pro prodloužení platnosti již udělených III.tříd rozhodčího.


Program školení rozhodčích III

Program školení rozhodčích  III. třídy a seminář

rozhodčích III.třídy

 

konaného v sobotu 25.9. 2010 v Chocni, restaurace Merilyn naproti nádraží ČSD

 

 

 Všechny dokumenty lze najít na internetových adresách ŠSČR -

http://www.chess.cz/web/informace/legislativa.html a http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr.html

 

 

09,00 - 09,30

Zahájení a úvod

Současný stav klasifikace a přípravy rozhodčích, organizace šachového hnutí, Statut rozhodčích ŠSČR.

http://www.chess.cz/web/informace/komise/kr/dokumenty/statut-rozhodcich-schvaleny-dne-6-11-2006.html

Janeček

 

09,30 - 11,00

Pravidla šachu FIDE I. část - platná od 1.7.2009

http://www.chess.cz/web/informace/legislativa/fide/fide.html

Výklad obtížnějších článků Pravidel FIDE pro praktický šach (oprávněná a neoprávněná reklamace remízy, časová a jiná penalizace, nejdoucí hodiny, činnost rozhodčího v časové tísni a po pádu praporku, mobilní telefony apod.), diskuse situací z praxe.

Sabol

11,00 - 11,15

Přestávka

 

11,15 – 12,30

Pravidla šachu FIDE, II. část, dodatky Pravidel pro bleskový a rapid šach

Přehled dodatků Pravidel FIDE (rapid šach, bleskový šach), diskuse situací z praxe.

Sabol

12,30 – 13,30

Přestávka

 

13,30 - 15,00

Soutěžní řád

http://www.chess.cz/web/informace/legislativa/zavazne-dokumenty/soutezni-rad.html

Výklad obtížnějších článků Soutěžního řádu (opožděný nástup družstva k utkání, nekompletní družstvo, hra dvou partií současně, "prodej" soutěží, "domluvená" utkání apod.), změny od 1.9.2008, diskuse situací z praxe.

Šmajzr

15,00 - 15,20

Klasifikační řád

http://www.chess.cz/web/informace/legislativa/zavazne-dokumenty/klasifikacni_rad.html

Aktuální stav klasifikačního systému, zpracování podkladů pro LOK ČR, udělování výkonnostních tříd a titulů, podmínky pro zápočet soutěží na ELO FIDE (FRL), podklady a termíny zasílání na FRL.

Šmajzr)

15,20 - 15,30

Přestávka

 

15,30 - 16,00

Činnost rozhodčího při řízení soutěží

Definice nejběžnějších pomocných hodnocení v soutěžích jednotlivců, volba nejvhodnějšího pomocného hodnocení, ruční sestavení Schurigových tabulek pro systém každý s každým,

http://www.chess.cz/web/informace/komise/kr/materialy/schurigovy-tabulky.html

systém vylučovací (pavouk) atd.

Kosek

 

16,00 - 16,30

Práce s digitálními šachovými hodinami

Vysvětlení základních hracích režimů při hře s digitálními hodinami, speciální úpravy během hry (přidání, ubrání času apod.), tempo pro ligové soutěže 2009/20010, praktické procvičení.

http://www.chess.cz/web/informace/komise/kr/dokumenty/navod-na-nastaveni-digitalnich-hodin.html

Kosek

)

16,30 - 17,30

Závěrečný test

Písemné zpracování testu, který bude obsahovat výběr otázek ze seznamu zaslaného přihlášeným uchazečům.

Janeček

Sabol

Kosek

17,30 - 18,00

Vyhodnocení testu, diskuse k výsledkům testu, ukončení semináře

 

 

Poznámky:

1.       Od účastníků školení se očekává velmi dobrá předchozí znalost základních předpisů, tj. Pravidel šachu FIDE (platných od 1.7.2009) a Soutěžního řádu, které musí rozhodčí bezpečně ovládat, aby mohl spolehlivě řešit sporné situace i za stavu, kdy tyto normy nejsou ihned dostupné. K dokumentům, v nichž se rozhodčí musí umět orientovat, patří i Klasifikační řád. Dalším nosným tématem bude praktické zaškolení v ovládání digitálních hodin.

2.       Výklad jednotlivých řádů nebude probíhat systematicky (článek po článku), ale budou objasněna pouze obtížnější místa, resp. články, které v praxi činí nejvíce potíží. Ke všem bodům proběhne ihned diskuse, včetně případného objasnění situací popsaných v závěrečném testu.

3.       Součástí školení bude i řešení "případových studií", tj. konkrétních situací z herní praxe předvedených dvěma figuranty. Rozhodčí by měl prokázat uplatnění získaných teoretických poznatků v praxi. Hlavním účelem je však diskuse nad jednotlivými modelovými případy a rozlišení situací, kdy rozhodčí musí striktně uplatnit konkrétní článek Pravidel (např. překročení času, reklamace remízy opakováním pozice, nemožný tah apod.) a situací, které může posoudit s ohledem na konkrétní situaci.

4.       Vzhledem k velkým změnám v šachových předpisech v posledních letech lze doporučit pečlivé prozkoušení svých aktuálních znalostí.

5.       Poplatek: 400.- Kč pro účastníky školení

6.       Přihlášky: zasílejte do 23. září 2010 mailem na adresu mailto:frantisek.janecek@irisbus.iveco.com

 

Na Vaší účast se těší

František Janeček  - předseda KR PDŠS

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.