Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference delegátů PDŠS 2011 04.02.11

Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 29.1.2011 v Pardubicích za těsně nadpoloviční účasti 17 oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2010 a zprávu revizní komise. V diskuzi se vyjádřili zejména k současnému stavu a možnostem zvyšování členské základny a k problematice financování činnosti. Zvolili nové členy VV a revizní komise, dále delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2011 a na závěr usnesení z konference.


Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 29.1.2011

 

Přítomní: 17 delegátů za šachové oddíly - Jaromír Krys, Jaroslav Hájek, Jan Honek, Tomáš Veselý, Emanuel Veselý, Josef Sekyrka, Vladimír Dudek, Martin Mojžíš, Luboš Trojan, Petr Laušman, Jan Smejkal, Jan Čuma, Václav Navrátil, Jaroslav Tobiška, Jaroslav Volf, Marian Sabol, Miloš Mazura

Členové VV: Jiří Kosek, František Navrátil, Pavel Vobořil

 

1. Zahájení.

Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek.

 

Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Martin Mojžíš, Václav Navrátil

   návrhová:      Josef Sekyrka, Jaroslav Hájek

   volební:         Miloš Mazura, Jan Čuma

 

Z 12 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíl ŠK Rapid Pardubice byl zastoupeny 2 delegáty a oddíl ŠK 2222 Polabiny měl 3 delegáty. Celkem se zúčastnilo 17 delegátů z 33 oprávněných to je 51,5 %. Nezúčastněné oddíly: ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Lokomotiva Česká Třebová, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Jablonné n.O., Sokol Mistrovice, TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice, TJ Lanškroun, ŠK Dolní Černá

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS.

Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2010. Následovaly zprávy komisí: STK – František Navrátil, KM – Marian Sabol, KR – přečteno za nepřítomného Františka Janečka

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2010.

Hospodář Jaromír Krys informoval delegáty o hospodaření krajského šachového svazu v roce 2010. Rozpočet 2010 skončil se ziskem 17779,00 Kč, který byl převeden do fondu organizace. Návrh rozpočtu na rok 2011 byl delegátům předložen k diskuzi.

 

4. Zpráva revizní komise PDŠS.

Předseda revizní komise Josef Sekyrka vystoupil se zprávou o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě.

 

5. Diskuze.

- p. Kosek seznámil delegáty o současném návrhu ČSTV na platby za služby

- p. F.Navrátil doplnil informace k ČSTV, nejasné počty členů

- p. Čuma vyzval krajský svaz k přátelštějšímu přístupu k oddílům, zarážející výše pokut

- p. F.Navrátil odpověděl za STK, bez hrozby sankcí oddíly neplní termíny

- p. Mazura přátelský přístup od ŠSČR rovněž není, pouze požadavek na vyšší platby, zvýšení pokut a hrozba kontumací

- p. Mojžíš diskuze ke komunikaci s ŠSČR, úbytek členské základny u dětí asi 11 %, problém s financováním šachu, možnosti zvýšit poplatky a počet členů jsou omezené, diskuze k mládeži, oddíl 2222 Polabiny soustřeďuje talenty i z jiných oddílů, nabídl trénink i pro další zájemce, zdůraznil nutnost mít školené trenéry

- p. Sabol upozornil na pravidelný růst příspěvků ŠSČR, který je schválen

- p. Mazura platby za oddíl rostou každý rok, vzniká problém s výběrem zvýšených poplatků

- p. F.Navrátil informoval o statistice úbytků členů, nejvíce v mládeži do 18 let po zvýšení příspěvků

- p. Kosek uvedl výši sankcí za pozdní registrace, přibývají pokuty za nastoupení k zápasu družstev bez registrace

- p. Hájek návrh na zmírnění sankcí PDŠS za pozdní placení registrací, sankce až od 1.3. a ve výši 50% krajských poplatků

- p. Krys návrh tyto sankce zrušit.

Hlasování: návrh p. Hájka 14 pro 3 proti

- p. Čuma doporučení komisi rozhodčích zveřejnit zkušenosti z řešených případů

- p. F.Navrátil informoval o dalším pokračování ve funkci správce www, nabídl zveřejňování článků a dalších materiálů k jednotlivým zápasům družstev

- p. Kosek dotaz k delegátům na obsah zápisů ze schůzí VV

- p. Hájek uvedl statistiku našich družstev ve vyšších soutěžích, velmi dobrý stav v porovnání s jinými kraji

- p. Schaffer uvedl potřebu uspořádat školení trenérů, diskuze k zájmu o trenéry

Diskuze k problému kontumací uprostřed družstva.

 

6. Volba členů VV

Předseda informoval o členech VV, kteří mají zájem dále pracovat. Po diskuzi se podařilo návrh VV doplnit na 7 členů. Volební komise přečetla seznam členů nového VV:

Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marian Sabol, František Janeček, Michal Novotný, Tomáš Veselý, David Schaffer

Hlasování: 16 pro schválení VV v navrženém obsazení, 1 se zdržel

Návrh na obsazení revizní komise: Josef Sekyrka, Martin Mojžíš, Emanuel Veselý

Hlasování: 15 pro, 2 se zdrželi

 

7. Volby delegátů na konferenci ŠSČR.

Navržení kandidáti:

      ŠK 2222 Polabiny -  Martin Mojžíš, Vladimír Dudek

      ŠK Vysoké Mýto  -  Marian Sabol

Hlasování 15 pro, 2 se zdrželi.

Schválení delegáti: Martin Mojžíš, Vladimír Dudek, náhradník Jiří Kosek

 

8. Plán práce na rok 2011.

Člen VV Jaromír Krys seznámil delegáty s návrhem rozpočtu na rok 2011, rozpočet PDŠS byl navržen jako vyrovnaný v celkové výši 122 000,- Kč.

Plánované termíny schůzí VV: 23.3.2011, 25.5.2011, 7.9.2011, 23.11.2011,

konference 2012 - 28.1.2012

 

9. Usnesení konference

přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 17 hlasů pro.

 

Konference byla ukončena v 13,30.

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.