Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Dodatek č.2 k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11 25.10.10

V návaznosti na změnu Soutěžního řádu ŠSČR vydala STK PDŠS Dodatek č.2 k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11, kterým se upravují podmínky požadovaného aktivního členství po celou dobu trvání sezony soutěží družstev.


Dodatek č

Dodatek č.2

 

k Rozpisu soutěží družstev řízených PDŠS

pro sezónu 2010/11

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1. Povinnost aktivního členství v rámci soutěží družstev PDŠS

Na základě platného Registračního a přestupního řádu, čl.3, bod.2  (platného od 30.3.2010) a zejména změny Soutěžního řádu, čl. 2, bod 2.6.1 (platného od 13.9.2010), dochází k upřesnění požadavků na včasnost zaplacení registračních poplatků každého hráče.

Zatímco v předchozích letech byl posledním termínem pro zaplacení registračních poplatků 1.březen, od roku 2011 je posledním dnem již 1.únor příslušného roku. V případě nezaplacení registračních poplatků do tohoto termínu se každý oddíl vystavuje již dříve známým finančním postihům, které nejsou nikterak malé.

Sankce za start hráče, který nebude mít do 1.2. příslušného roku zaplaceny registrační poplatky, v soutěžích družstev řízených ŠSČR nově upravuje Dodatek rozpisu soutěží družstev 2010/2011, vydaný dne 7.10.2010. 

V návaznosti na výšeuvedené změny Registračního a Soutěžního řádu přijal VV PDŠS na návrh své STK pro sezonu soutěží družstev PDŠS 2010/11 následující opatření:

-          oddíly, jejichž hráč nebude mít nejpozději do 1.2.2011 zaplaceny registrační příspěvky (nejen celostátní, ale i krajské !) a přesto nastoupí k utkání družstev v rámci PDŠS (lhostejno ve které soutěži), budou po skončení soutěže pokutovány částkou po 100,- Kč za každé nastoupení všech takto dotčených hráčů od 2.2. až do prokazatelného zaplacení všech jejich příspěvků

-          pokud nebudou všechny příspěvky dotčených hráčů zaplaceny ani do data ukončení příslušné  soutěže, zvýší se pokuty za každé takové nastoupení na dvojnásobek, tj. 200,- Kč

Věnujte prosím tomuto opatření náležitou pozornost, abychom se všichni vyvarovali nepříjemných překvapení a ev. i zbytečných komplikací !

 

2. Změna termínu konání posledního 11.kola Krajského přeboru 2.třídy

Vzhledem k tomu, že v rámci celostátních soutěží družstev došlo ke změně termínu konání posledního kola pouze u Extraligy, není žádný důvod proč by naše soutěže Krajského přeboru 2.třídy měly končit až v původně stanoveném termínu 17.4.2011.

Z toho důvodu se poslední 11.kolo obou Krajských přeborů 2.třídy překládá již na 10.dubna 2011.

O této skutečnosti budete průběžně informováni i ve Zpravodajích z těchto soutěží.

 

 

V Pardubicích dne 15.10.2010

 

Ing. František Navrátil, v.r.                                                                       Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                               předseda VV PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.