Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.07.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2011/12 01.07.11

STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2011/12. Jsou v něm nově zohledněny změny v placení poplatků na ELO FIDE i LOK, vyvolané započítáváním výsledků z KP2 na FIDE ELO, které se promítly i do upravené Přihlášky do soutěží.


Rozpis soutěží družstev

Rozpis soutěží družstev

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem

pro sezónu 2011/12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěží družstev na území Pardubického kraje je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS) se sídlem K vinici 1901, 53002 Pardubice.

V rámci Pardubického kraje jsou pořádány následující soutěže:

- Krajský přebor osmičlenných družstev 1.třídy (KP1) v jedné dvanáctičlenné skupině

- Krajský přebor osmičlenných družstev 2.třídy (KP2) ve dvou dvanáctičlenných skupinách

- Krajská soutěž pětičlenných družstev (KS) obvykle ve třech 8 -12 členných skupinách

 

2.      Název a kontaktní adresa řídícího orgánu

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu.

Řízením všech soutěží družstev je pověřen:

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6, tb – 468 009 027, mobil – 605 158 028,

e-mail: smajzr@email.cz

 

3.      Systém a termíny soutěží

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 10.00 hod (kromě KS, kde jsou začátky utkání už v 9.00 hod) ve víceméně pravidelných čtrnáctidenních cyklech, v termínech shodných s odpovídajícími vyššími soutěžemi družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání!


Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2011/12 jsou následující:

Datum

KP1 (1.liga)

KP2 (2.liga)

KS (1.liga, KP1)

02.10.11

1.kolo

 

1.kolo

09.10.11

 

1.kolo

 

30.10.11

2.kolo

 

2.kolo

06.11.11

 

2.kolo

 

13.11.11

3.kolo

 

3.kolo

20.11.11

 

3.kolo

 

27.11.11

4.kolo

 

4.kolo

04.12.11

 

4.kolo

 

11.12.11

5.kolo

 

5.kolo

08.01.12

 

5.kolo

 

15.01.12

6.kolo

 

6.kolo

22.01.12

 

6.kolo

 

29.01.12

7.kolo

 

7.kolo

05.02.12

 

7.kolo

 

12.02.12

8.kolo

 

8.kolo

19.02.12

 

8.kolo

 

26.02.12

9.kolo

 

9.kolo

04.03.12

 

9.kolo

 

18.03.12

10.kolo

 

(10.kolo)

25.03.12

 

10.kolo

 

01.04.12

11.kolo

 

(11.kolo)

22.04.12

 

11.kolo

 

 

4.      Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS v sezóně 2011/12

Oprávněnými účastníky Krajských přeborů osmičlenných družstev jsou následující družstva:

Poř.

KP1

KP2

1

ŠK Bohemia Pardubice

TJ Lanškroun B

TJ Štefanydes Polička C

2

TJ Jiskra Litomyšl

TJ Lanškroun

ŠK Bohemia Pardubice B

3

TJ ŠO a DDM Chrudim B

TJ Štefanydes Polička B

TJ Jiskra Ústí n/O. B

4

TJ CHS Chotěboř

ŠK Svitavy

2222 ŠK Polabiny E

5

Synpo Pardubice

TJ Jiskra Ústí n/O. C

ŠK Rapid Teenagers

6

ŠK Vysoké Mýto B

TJ Jablonné n/O.

ŠO DDM Hlinsko

7

TJ Loko Česká Třebová

Loko Česká Třebová B

ŠK Rapid Matadors

8

TJ Štefanydes Polička

ŠO K a.s. Kunvald

TJ Štefanydes Polička D

9

SK + Sokol Žamberk

ŠK Dolní Čermná o.s.

TJ ŠO a DDM Chrudim C

10

ŠK Vysoké Mýto C

SK+Sokol Žamberk B

2222 ŠK Polabiny I

11

TJ Slovan M. Třebová

TJ Jiskra Litomyšl B

2222 ŠK Polabiny D

12

TJ Jiskra Heřm. Městec

TJ Spartak OEZ Letohrad

TJ Spartak Choceň

Postup z KS do KP2 postupně odmítly Lanškroun C, Ústí n.O. D, Žamberk D, Němčice i Polabiny G. Proto v KP2 zůstává družstvo Chocně.

Náhradníky za eventuálně nepřihlášená oprávněná družstva v KP1 a KP2 jsou:

-         za postupující družstva: druhé, případně třetí družstvo v pořadí odpovídající skupiny v předchozí sezoně (eventuelně z vedlejších skupin KP2, KS)

-         za ostatní družstva: sestupující družstva v předchozí sezoně

-         další zájemci (podle umístění v předchozí sezoně)

Obsazení Krajských soutěží pětičlenných družstev bude záviset na tom, která družstva se do soutěží skutečně přihlásí, přičemž se počítá se stejným modelem jako v minulé sezoně.

Poznámka:

1.      Konkrétní rozdělení oprávněných a řádně přihlášených družstev do jednotlivých skupin KP2 a KS provede STK na základě jejich geografické polohy v rámci kraje před losovací schůzí

2.      Případná uvolněná místa v KP1 nebo KP2 budou obsazena dalšími družstvy z loňských soutěží v pořadí, ve kterém soutěž dokončila, případně i dalšími zájemci

3.      Ve všech soutěžích družstev včetně Krajských soutěží musí být všichni hráči na soupiskách registrováni !

 

5.      Technická ustanovení

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

Krajský přebor 1.třídy a Krajské přebory 2.třídy se budou hrát s digitálními hodinami tempem 90 min na 40 tahů + 30 min do konce (+ 30 sec na každý tah od začátku partie). Krajské soutěže družstev PDŠS se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry 1 partie max. 6 hod!)

Výsledky jednotlivých utkání a pořadí družstev ve všech soutěžích družstev PDŠS budou hodnoceny podle platného znění článku 5.3. Soutěžního řádu ŠSČR (tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remizu, 0 bodů za prohru – o pořadí však rozhoduje počet bodů, skóre, počet výher, ...) 

Výsledky utkání všech jednotlivců budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů, výsledky Krajských přeborů 1.třídy a 2.třídy  také k zápočtu na ELO FIDE.

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)

3.      nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva a domácí družstvo bude postiženo pokutou 100,- Kč za každý takový případ

VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2011/12 (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách PDŠS http://www.chesspce.cz)

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je zodpovědný i za bezodkladné nahlášení výsledku utkání (včetně osoby rozhodčího!) příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději však do 18.00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Hlášení musí obsahovat přímo jména hráčů, tedy nestačí zaslat jako v minulých sezónách pouze číslo ze soupisky. Bylo v tom hodně chyb, zejména po doplnění soupisek po novém roce. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS  uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou eventuálně problematických utkání) se nebude nikam posílat.

Vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostátních webových stránkách (http://www.chess.cz) s termínem nejpozději v 20.00 hracího dne.

 

6.      Postupy a sestupy

Ze všech soutěží družstev postupuje vítěz každé skupiny do vyšší soutěže (z KP1 do 2. ligy, z KP2 do KP1, z KS do KP2). V případě nezájmu o postup vítěze, přechází právo postupu na 2. resp. 3. družstvo v pořadí příslušné skupiny, a poté i na 2. týmy z ostatních skupin KP2 resp. KS.

Ze všech skupin Krajských přeborů sestupuje vždy nejméně poslední družstvo každé skupiny do nižší soutěže (z KP1 do KP2, z KP2 do KS), z Krajské soutěže se nesestupuje. Detailní počty sestupujících jsou závislé na počtu družstev, která sestoupí z 2. ligy následovně:

-         z 2. lig nikdo nesestoupí

z KP1 sestupuje jen poslední družstvo

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 3

-         z 2 lig sestoupí 1 družstvo

z KP1 sestoupí poslední 2 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 2

-         z 2 lig sestoupí 2 družstva

z KP1 sestoupí poslední 3 družstva

z obou skupin KP2 sestoupí po jednom posledním družstvu + tolik dalších družstev s nejhorším umístěním, o kolik bude skupin KS víc než 1

Při sudém počtu sestupujících z KP2 sestoupí stejný počet posledních družstev z obou skupin, při lichém počtu sestupujících ještě jedno družstvo s nižším počtem zápasových bodů (resp. skórem resp. počtem vítězných partií).

 

7.      Přihlášky a vklady do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PDŠS na sezonu 2011/12 (POZORtento formulář byl oproti minulým rokům značně změněn !) a jeho odesláním výhradně mailem na adresu

předsedy STK PDŠS (Mgr. Marian Sabolmarian64.sabol@gmail.com) s kopiemi

vedoucímu soutěží (Ing. Martin Šmajzr – smajzr@email.cz) a

hospodáři PDŠS (RNDr. Jaromír Krys – jaromir.krys@seznam.cz)

Termín zaslání přihlášek je do 31.7.2011.

   O konečném obsazení všech skupin soutěží družstev, hracím systému a termínech jednotlivých kol pro sezonu 2011/12 rozhodne definitivně VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi dne 6. 9. 2011.

  Oddíly, které budou potřebovat „řízené losování“ (shodná čísla nebo protičísla a to i v návaznosti na ligové soutěže!), uvedou tuto skutečnost se zdůvodněním a s vyjádřením, kterých jejich družstev a jak se to týká, již při odeslání přihlášky!! Na neodůvodněné žádosti nebude STK brát zřetel.

Vklady do soutěží PDŠS na sezónu 2011/12:

Soutěž

KP1

KP2

KS

Vklad (Kč)

700,-

500,-

300,-

Poplatky za FIDE ELO a LOK ELO jsou pro družstva v sezóně 2011/12 tyto:

Soutěž

KP1

KP2

KS

FIDE ELO (Kč)

400,-

400,-

0,-

LOK ELO (Kč)

200,-

200,-

200,-

Nově se bude  od sezóny 2011/2012 na FIDE ELO započítávat též KP 2.třídy. Zvýšení poplatků je pouze 200 Kč za družstvo (400 Kč navíc za FIDE ELO, o 200 Kč méně za LOK ELO), tedy cca 25 Kč na hráče za až 11 partií na FIDE.

 

 

 

8. Pokuty

Oddíly, jejichž družstva byla v předchozí sezóně 2010/11 postižena pokutami, jsou povinny tyto pokuty zaplatit nejpozději do termínu podání přihlášek. Jedná se o následující družstva a částky :

Soutěž

Družstvo

Pokuta

Zdůvodnění

KP1

TJ Spartak OEZ Letohrad

100

za pozdní nahlášení výsledků

KP2Z

ŠK Rapid Teenagers

200

za pozdní nahlášení výsledků

KP2Z

2222 ŠK Polabiny F

1 500

za nenastoupení 3 hráčů základní sestavy ke 2 utkáním

KP2Z

2222 ŠK Polabiny F

600

za nenastoupení 2 hráčů jmenovitě uvedených v sestavě k utkání

KP2Z

ŠK Bohemia Pardubice B

1 000

za nenastoupení 2 hráčů základní sestavy ke 2 utkáním

KP2Z

TJ Spartak Choceň

300

za nenastoupení hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání

KP2Z

2222 ŠK Polabiny D

300

za nenastoupení hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání

KSS

SK+Sokol Žamberk D

100

za pozdní nahlášení výsledků

KSS

ŠK Kunvald

300

za 3 kontumace v průběhu soutěže

KSZ

ŠK Rapid Talents

300

za nenastoupení hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání

KSZ

ŠK Rapid Knights

600

za nenastoupení 3 hráčů základní sestavy ke 2 utkáním

KSZ

2222 ŠK Polabiny H

200

za nenastoupení 1 hráče základní sestavy ke 2 utkáním

KSZ

2222 ŠK Polabiny I

200

za nenastoupení 1 hráče základní sestavy ke 2 utkáním

 

    Vklady do soutěží družstev (včetně uložených pokut a poplatků na ELA) se posílají souhrnně na :

název účtu      Pardubický krajský šachový svaz, K Vinici 1901, 53002 Pardubice

číslo účtu        2900148659                                                   !!! nové číslo účtu  !!!

kód banky       2010   ( FIO banka )

Var. symbol    03519XXX11

(035 značí šachy, 19 je Pardubický kraj, XXX je kód konkrétního oddílu pod nímž je veden v databázi ŠSČR a 11 je kód pro vklady do soutěží)

Konstantní symbol:  0558

 

9.      Obsah soupisek a termín jejich předložení

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webové stránce PDŠS (http://www.chesspce.cz) a musí obsahovat všechny následující údaje:

-         název družstva

-         název soutěže, pro kterou platí

-         ročník soutěže (2011/12)

-         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

-         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

-         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

-         v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný u všech hráčů, kterých se to týká

-         úplnou adresu hrací místnosti

-         jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-         jméno a příjmení rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude obvykle řídit utkání družstev na domácí půdě

-         telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-         příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

 

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem (v naprosto výjimečném případě poštou) vedoucímu soutěže (viz bod 2 tohoto rozpisu) nejpozději do 15.9.2011. Pozdější odeslání soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou mailu naskenované povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny v úvodním Zpravodaji příslušné soutěže. Písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter !

Doplňování soupisek v průběhu Krajského přeboru 1. a 2.třídy se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR. V Krajských soutěžích je doplnění možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit až od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji příslušné soutěže (nikoliv však ještě před vydáním Zpravodaje !).

 

10.      Losování soutěží

Losování všech soutěží družstev PDŠS se uskuteční v návaznosti na losování vyšších soutěží s předpokladem ve středu 21.9.2011 od 16.00 v Chocni. Účast na losovací schůzi povinná není, ale zejména zájemci o řízené losování by se měli ve vlastním zájmu dostavit. Je možné, že nebude možné vyhovět všem. V tom případě budou mít přednost přítomní zástupci.

 

11.  Postihy nedisciplinovaných družstev

Úplný seznam pokut za nedodržování soutěžního řádu a rozpisu soutěží družstev je uveden na webových stránkách PDŠS (http://www.chesspce.cz/), z něhož jsou vybrány nejčastější prohřešky:

1.      V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.

2.      Za nenastoupení družstva k utkání bez omluvy nejméně 24 hod předem bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši 1000,- Kč, z níž 500,- Kč bude poskytnuto soupeři. Za ev. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč (500,- Kč soupeři) a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).

3.      Za nedostavení se hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání do 1 hod po zahájení utkání bude provinivší se družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč za každý takový případ; navíc stále platí ustanovení čl. 3.6.4 SŘ ŠSČR (Nedostavení se hráče sestavy k partii do 1 hodiny od stanoveného začátku partie je posuzováno jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky. Hráč, který je v průběhu soutěžního ročníku v jednom družstvu takto kontumován podruhé, nesmí už nastoupit v dalších utkáních tohoto družstva do konce soutěže)!

4.      Za třetí nejmenovité neobsazení šachovnice (neúplný počet hráčů v utkání) v průběhu celé soutěže  bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za eventuálně každou další takto neobsazenou šachovnici.

5.      Za nenastoupení hráče základní sestavy nejméně ke dvěma utkáním v průběhu celé sezony bude družstvo po skončení sezony postihnuto pokutou 500,- Kč (v KS pokutou 200, Kč) bez výjimky.

6.      Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže (viz čl.4 tohoto rozpisu) bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 100,- Kč. Za ev. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).

7.      Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 200,- Kč,. Za eventuální každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 400,- Kč, třetí 600,- Kč, atd.).

8.      Za odehrání utkání bez řízení rozhodčím s platnou kvalifikací bude domácí družstvo postiženo pokutou 100,- Kč za každý takový případ.

9.      Nezaplacení výše uvedených pokut bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

 

12.  Různé

1.      Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa.

2.      Připomínky k rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádné schůzi.

3.      Odvolání proti rozhodnutím vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně písemně na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženo kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS. V případě nesplnění výše uvedených formálních náležitostí odvolání bude na něj pohlíženo jako by nebylo podáno.

4.   Družstvo, jehož alespoň 2 hráči základní sestavy plní v řádném termínu reprezentační povinnosti ŠSČR nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR nebo v kvalifikační soutěži o 1 stupeň nižší, a to ve všech kategoriích, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit na losovací schůzi nebo aspoň 1 měsíc předem.Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva nedohodnou na náhradním termínu, určí jej STK. Do počtu dvou hráčů se započítávají pouze hráči v mistrovských kategoriích a nikoliv rozhodčí, trenéři a další doprovod.

 

Ve Vysokém Mýtě dne 30.6.2011

 

Mgr. Marian Sabol v.r.                                                                            Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                              předseda VV PDŠS

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.