Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

26.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2011 04.02.11

Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2010, schválila hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011, zvolila nový VV a revizní komisi, zvolila delegáty na celostátní konferenci, schválila plán práce VV a uložila úkoly VV i oddílům.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 29.1. 2011 v Pardubicích

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

 

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2010 přednesenou předsedou Ing.  J.Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      ukončení členství v ŠSČR oddílu ŠK Kovo Jonáš Lanškroun

 

 

2) schvaluje

 

a)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2011)

b)      hospodaření PDŠS za rok 2010, s tím, že přebytek ve výši 17.719,- Kč bude převeden do fondu organizace

c)      příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši  6.000,- Kč –   z toho předsedovi,  předsedům STK , KM a hospodáři po 1.000,- Kč,  TMK, KR, KMR a předsedovi RK po 500,- Kč

d)      rozpočet na rok 2011 v souhrnné částce  122.000,- Kč  jako vyrovnaný

 

 

3) rozhodla

 

a)      o sankcích pro oddíly které nezaplatí v termínu do 1.3.2011 členské příspěvky včetně zaslání seznamu takto:

 krajské členské příspěvky se zvyšují na jedenapůlnásobek výše, tedy na 150,-/75,- Kč;

 oddílům nebudou proplaceny žádné dotace                                                    

 

 

4) volí

 

a)      výkonný výbor ve složení Jaromír Krys, Jiří Kosek - předseda, Michal Novotný, David Schaffer, Marián Sabol, Tomáš Veselý, František Janeček

b)      delegáty na konferenci ŠSČR pány M. Mojžíše, V. Dudka, M. Sabola a náhradníka J. Koska

     c)   revizní komisi ve složení Josef Sekyrka, Martin Mojžíš, Emanuel Veselý

 

 

5)  pověřuje VV PDŠS

 

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

 

 

6) ukládá

 

a)      VV PDŠS

-  prověřit funkčnost organizačních pracovníků  oddílů a aktualizovat adresář         

zodpovídá: sekretář

termín: k 1.6.2011                                                                                                             

     -  uspořádat školení trenérů

                                                                                              zodpovídá: TMK

 

     -   uspořádat školení rozhodčích a zveřejňovat poznatky k nim i z jiných krajů a svazu

         min. 1x ročně na www stránkách kraje

                                                                                              zodpovídá: KR

 

     -  věnovat náležitou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                               zodpovídá: KM, TMK

                                                                                             

     -  provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev                     

zodpovídá: hospodář a STK

 

     -  zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

                                                                                               zodpovídá: předseda

 

     -  zohlednit v platbách neoprávněně vyplacenou dotaci odd. TJ Jiskra Litomyšl

                                                                                                zodpovídá: hospodář

 

     b) Oddílům

 

-  zabývat se otázkou trenérů s cílem zvýšení jejich stavu


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.