Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2010 20.09.10

Na své pravidelné schůzi dne 8.září 2010 zkontroloval VV PDŠS stav plnění zadaných úkolů a zaplacení příspěvků i startovného do soutěží družstev, schválil rozdělení družstev do skupin KP2 a KS, vyzval oddíly k zaslání návrhů na pořadatelství krajských soutěží mládeže a vzal na vědomí zprávu KR.


Zápis z 3

Zápis z 3. schůze 2010 VV Pardubického krajského šachového svazu

 Pardubice 8.9.2010 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Pavel Němec, Josef Sekyrka

Host: František Houška

Omluveni: František Navrátil, Marian Sabol

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U05: hospodář  - rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 20.6.2010

U06: hospodář  - odeslat poplatek za zápočet KP mládeže na ELO ČR ve výši 320,- Kč

U07: STK         - zveřejnit rozpis soutěží družstev pro ročník 2010/2011  do 10.6.2010

U08: KM          - zaslat přehled postupujících z KP jednotlivců mládeže a KP v rapid šachu na ŠSČR

U09: hospodář  - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2010/2011 do 31.8.2010

U10:  STK,KM  - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2010/11 do  8.9.2010

U11:  KR            - připravit školení rozhodčích III.třídy  září 2010

 

Úkol U05, U06, U07, U08, U09, U10, U11 - splněny

 

2. Zprávy komisí

Hospodář

Byla provedena kontrola zaplacení startovného za přihlášená družstva, pokut z minulého ročníku družstev a doplacení registračních poplatků. Startovné bylo zaplaceno za všechna přihlášená družstva. Pokutu za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě k utkání ve výši 300,-Kč nezaplatil oddíl ŠK Kovo Jonáš Lanškroun. Tento oddíl se nepřihlásil do žádné soutěže družstev v novém ročníku.

Dva oddíly měly doplatit zvýšené krajské příspěvky za pozdní registraci. Oddíl TJ Spartak Choceň zvýšené registrační příspěvky uhradil, oddíl TJ Jiskra Litomyšl zvýšené příspěvky neuhradil. VV PDŠS žádá oddíl TJ Jiskra Litomyšl o zaslání doplatku za zvýšené krajské přípěvky do 23.9.2010, jinak nemohou družstva tohoto oddílu hrát krajské soutěže. Bez předložení dokladu o zaplacení na losovací schůzi nebudou družstva vylosována do skupin KPII a KS.

 

STK

provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KP a KS. Rozdělení již bylo zveřejněno v dodatku k rozpisu soutěží družstev.

Přítomný host na schůzi VV p. František Houška požádal o přeřazení družstva TJ Štefanydes Polička B ze skupiny KPII západ do skupiny KP východ. Po delší diskuzi hlasoval VV o dvou variantách:

  1, schválit současné rozdělení navržené STK

  2, nechat posoudit STK možné změny rozdělení družstev s ohledem na dojezdové vzdálenosti a skupiny KPII schválit později

Tři členové VV (ze 4 přítomných) dali hlas variantě 1 a tím tedy VV schválil rozdělení družstev do skupin tak jak bylo navržené STK.

 

 Losování všech skupin družstev krajských soutěží bude

   ve čtvrtek 23. 9. 2010  od 16 hodin v Chocni – restaurace „Marylin“

 ( přes ulici proti budově nádraží ČD )

Soupisky mají být zaslány do 15.9.2010 mailem vedoucímu soutěží: smajzr@email.cz.

 

Krajský přebor v rapid šachu bude v rámci turnaje MEMORIÁLU ČEŇKA HONSY dne 2.10.2010 v Pardubicích.

 

Komise mládeže

připravila návrhy na soutěže mládeže. Konkurz na pořadatele je u většiny soutěží do 15.10.2010 a vyzýváme oddíly, aby se hlásily na uvedené termíny co nejdříve.

 

V přeboru ČR žáků v rapid šachu 11.-12. 9. 2010 v Klatovech získal náš kraj dvě medaile:

H14     1. Půlpán Jakub  2222 ŠK Polabiny      

D14     2. Vlčková Kateřina 2222 ŠK Polabiny  

 

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu v období září-říjen 2010. Kategorie: 1.-5.třída, 6.-9.třída, střední školy. V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4.čl.družstev z jednotlivých škol.

Komise rozhodčích

Na připravované školení rozhodčích III.třídy ve dnech 25.9. a 26. 9.2010 v Chocni jsou přihlášení pouze 2 zájemci. Pokud se nepřihlásí další zájemci do 17.9.2010 bude školení zrušeno.

 

3. VV uložil úkoly:

  U12:   hospodář – odeslat vybrané poplatky za zápočet na ELO Fide a národní LOK za družstva KP

  U13:   STK - zajistit losování jednotlivých skupin krajských soutěží družstev

  U14:   KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2010/11

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 24.11.2010 od 16,30 hodin v Chocni .

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.