Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference delegátů PDŠS pro rok 2016 10.02.16

V sobotu 30.ledna 2016 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2016, na níž přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2015 a zprávu revizní komise. V diskuzi se delegáti zaměřili zejména na školení rozhodčích a na návrh rozpočtu na rok 2016, poté zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2016 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.


Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 30.1.2016

 

Přítomní:  24 delegátů – Pavel Němec, Jaroslav Hájek, Jan Honek, Tomáš Veselý, Miroslav Kalhous, Josef Sekyrka, Milan Hošek, Michal Novotný, Jan Mazuch, Miroslav Tyč, Jiří Jura, Jan Smejkal, Marián Velešík, Zdeněk Šimek, František Janeček, Jan Vaniček, Eduard Dvořák, Karel Halbrštát, Pavel Kylar, Marian Sabol, Miloš Mazura, Miloš Papáček, Stanislav Palla, Jan Budař  

Členové  VV:  Jiří Kosek, David Schaffer

 

1. Zahájení.

  Konference byla zahájena v 10.05 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. 

 

Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Miloš Mazura, Eduard Dvořák

   návrhová:     Jan Mazuch, Josef Sekyrka

 

   Zastoupeno 21 šachových oddílů PDŠS. Celkem se zúčastnilo 24 delegátů z 36 oprávněných to je 66,6 %. Nezúčastněné oddíly:  ŠO DDM Hlinsko, Sokol Krouna, ŠK Kámen, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Sokol Němčice,  ŠK Dolní Čermná

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS.  Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2015.  Následovaly zprávy komisí: STK – Marian Sabol, KM – David Schaffer, KR – František Janeček , TMK

 

3. Zprávu o hospodaření v roce 2015.  Za nepřítomného hospodáře přečetl zprávu Tomáš Veselý.  Informoval delegáty o hospodaření krajského šachového svazu v roce 2015. Celkové plánované příjmy byly překročeny vlivem dotace od ŠSČR. Celkově skončil rozpočet 2015 se ztrátou 583,-Kč. Návrh rozpočtu na rok 2016 byl delegátům předložen k diskuzi.

  

4. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise Jaroslav Hájek vystoupil se zprávou revizní komise.   

 

5. Diskuze.

-  S. Palla k návrhu rozpočtu, menší schodek, plánované příjmy z pokut

-  M.Novotný návrh pro mládež v KS bez pokut za nenastoupení, problém se soupiskou

-  J.Sekyrka  dotaz na seznamy rozhodčích na www stránkách, seznamy jsou zařazeny jinde

-  J.Vaníček , J.Mazuch, T.Veselý , M.Sabol diskuze k mobilním telefonům, rozdílný výklad pravidel FIDE pro soutěže v ČR

-  F.Janeček  ke školení rozhodčích, k pravidlům, zápis z utkání

-  J.Mazuch informace k pořádanému mistrovství Evropy mládeže v Praze

-  J.Kosek dotaz na oddíly zda proběhly změny názvu, většina ano

-  D.Schaffer  návrhl změnit navržený rozpočet v položce soustředění talentované mládeže na 14000,- Kč což je nevyčerpaná část dotace z roku 2015

- diskuze ke schodku rozpočtu a potřebnému zůstatku,  návrh STK přidělit  přebory jednotlivců na rok 2017  jinému turnaji ( FIDE OPEN Polička ) , tím se nebude vyplácet v letošním roce položka KP jednotlivci ve výši 10000,- Kč a schodek rozpočtu se nezvýší

- J.Kosek informace ke konferenci  ŠSČR 27.2.2016

 

6. Volby delegátů na konferenci ŠSČR.  Navržení kandidáti:

      TJ ŠO a DDM Chrudim   -  Pavel Němec

      TJ Spartak Choceň            -  František Janeček

      ŠK Rapid Pardubice          -  Jiří  Petružálek

Hlasování 22 pro, 2 se zdrželi.

Schválení delegáti:  Pavel Němec,  František Janeček, Jiří  Petružálek

náhradník:  Jaroslav Hájek

 

7. Plán práce na rok 2016.

    VV předložil delegátům návrh rozpočtu  PDŠS na rok 2016, rozpočet byl navržen v celkové výši  159100,- Kč s plánovanou ztrátou 30 000,-Kč.

    Plánované termíny schůzí VV:  31.3.2016,  9.6.2016,  8.9.2016,  24.11.2016

 konference 2017  - 28.1.2017

 

 8. Usnesení konference přečetl člen návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 24 hlasů pro.

 

 Konference byla ukončena v 13,15

 

Zapsal:   Jiří Kosek

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.