Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2016 10.02.16

Konference delegátů Pardubického šachového svazu pro rok 2016 vzala na vědomí zprávu VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2015, schválila hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016, zvolila delegáty na celostátní konferenci a uložila úkoly VV.


USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 30.1. 2016 v Chocni

 

 

Konference PDŠS

 

 

1) bere na vědomí

 

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2015 přednesenou předsedou Ing. J.Koskem
a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

 

 

2) schvaluje

 

a)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2016)

b)      hospodaření PDŠS za rok 2015, s tím, že ztráta činila 583,- Kč a je hrazena z přebytku na účtu organizace

c)      rozpočet na rok 2016 ve výši částky příjmů  129.100,- Kč, výdajů  159.100,- Kč, celkově s plánovanou ztrátou  30.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace

d)     příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši  9.000,- Kč –   z toho předsedovi, KM, hospodáři a STK po 1.750,- Kč , TMK, KR, místopředsedovi a předsedovi RK po 500,- Kč

 

3) volí

 

a)      delegáty na konferenci ŠSČR pány Pavla Němce, Františka Janečka, Jiřího Petružálka

 a náhradníka Jaroslava Hájka

 

 

4) ukládá VV PDŠS:

 

a)      zajistit zveřejnění seznamu trenérů na www stránkách PDŠS

b)      vyhodnotit stav/efektivitu současného uspořádání soutěží pořádaných krajem s cílem zvýšení jejich úrovně co do kvantity a kvality

c)      uspořádat školení (doškolení) rozhodčích

d)     jmenovitě hospodáři, odstranit nedostatky v účetnictví zjištěné RK

e)      věnovat náležitou pozornost výchově talentované mládeže

      f)   provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev                      

      g)   zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

 

 

5)  pověřuje VV PDŠS

 

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference.

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.