Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2015 09.09.15

Třetí schůze VV PDŠS v roce 2015 se konala dne 28.srpna 2015 v Chocni, během níž VV vyslechl zprávy STK, KM, KR a hospodáře, schválil pokuty za pozdní přihlášky do soutěží družstev, rozhodl o novém uspořádání Krajských soutěží družstev pro sezonu 2015/16, schválil proplacení předložených faktur, projednal využití dotace ŠSČR pro KTCM a na závěr uložil nové úkoly.


Zápis z 3. schůze 2015 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 26.8.2015 od 16:30 

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marian Sabol, David Schaffer, Tomáš Veselý,

Jiří Kryštof, Jaroslav Hájek

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U04:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2015

U05:  STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2015/2016  do 25.6.2015

U06:  hospodář    - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2015/2016

                             do 25.8.2015

U07:  STK,KM   - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2015/16 do 10.9.2015

Úkoly splněny.  

 

 

2.  Zprávy komisí

 

STK – provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS. Rozdělení je zveřejněno v dodatku k rozpisu soutěží družstev.   VV diskutoval o několika návrzích rozdělení družstev do skupin v krajské soutěži a rozhodl o rozdělení do 4 skupin. 

 Losování všech skupin proběhlo ve středu 2. 9. 2015 v Chocni.

 

  STK udělila postihy podle soutěžního rozpisu pro družstva, která se přihlásila nebo uhradila startovné do soutěží po termínu.  

TJ Sokol Krouna     - za pozdní platbu startovného                                       100 Kč

NOPO Miřetice       - za pozdní přihlášku a platbu startovného                     200 Kč

Rapid Pardubice      - za pozdní platbu startovného                                      300 Kč

Bohemia Pardubice - za pozdní přihlášku a platbu startovného 2 družstva   600 Kč

ŠS Železné Hory     - za pozdní platbu startovného 2 družstva                      600 Kč

Tyto pokuty jsou splatné na účet PDŠS nejpozději do 9.10.2015 .

Krajský přebor jednotlivců pro rok 2016 bude sehrán v rámci turnaje České šachové vánoce v Litomyšli.

 

Komise mládeže připravila návrhy na soutěže mládeže. Konkurz na pořadatele je u většiny soutěží do 20.9.2015 . Vyzýváme oddíly, aby se hlásily co nejdříve na termíny uvedené ve zveřejněném rozpise “Konkurzy KM PDŠS na pořadatele soutěží mládeže“.

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2015. Kategorie: 1.-5.třída , 6.-9.třída, střední školy .

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4.čl.družstev z jednotlivých škol.

Hospodář

      Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2014/15 od oddílů. Všechny platby proběhly, některé se zpožděním.

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů :

      tréninkové soustředění mládeže v termínech  14.7.2015, 4.9.2015, 27.9.2015

      zálohovou fakturu za pobyt trenérů na MČech 2015

     

Komise rozhodčích:

   Oddíl TJ Spartak Choceň uspořádal školení rozhodčích II. a III. třídy v Chocni 5. 9. 2015. 

3. Dotace od ŠSČR na rok 2015

 

    VV projednal využití dotace od ŠSČR na tréninkové centrum mládeže ( TCM ).

V rámci dotace je navrženo uplatnit doklady (faktury):

a, náklady na tréninková soustředění mládeže

b, pobytové náklady na 2 trenéry na MČech 2015

c, odměny trenérům na MČech 2015

d, odměna za vedení TCM

  Všechny potřebné doklady je potřeba zavést do účetnictví a připravit k odeslání na ŠSČR do 15.11.2015.  

 

 

4. VV uložil úkoly:

 

U08 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 31.10.2015

 

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2015/16 , finále KP , finálové přebory škol

 

U10 - KM - zajistit fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

 

U11 - předseda, hospodář, KM - připravit a odeslat vyúčtování dotace na TCM  do 15.11.2015

 

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 19.11.2015 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal:  Jiří Kosek

 

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.