Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2015 01.12.15

Poslední čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2015 se konala dne 19.listopadu 2015 v Chocni, během níž VV provedl kontrolu zadaných úkolů, vyslechl zprávy komisí STK, KM a hospodáře, schválil proplacení předložených faktur, schválil konání Konference delegátů PDŠS dne 30.ledna 2015 v Chocni a na závěr uložil nové úkoly.


Zápis z 4. schůze 2015 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Choceň 19.11.2015 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Jiří Kryštof, Marian Sabol, David Schaffer, Jaroslav Hájek           

Omluven: Tomáš Veselý

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U08 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 31.10.2015

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2015/16 , finále KP , finálové přebory škol

U10 - KM - zajistit fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

U11 - předseda, hospodář, KM - připravit a odeslat vyúčtování dotace na TCM do 15.11.2015

 

U08 až U10 splněny. U11 - podrobné vyúčtování dotace není od ŠSČR v roce 2015 požadováno.

 

2.  Zprávy komisí

 

STK

 

KP jednotlivců na rok 2016 bude sehrán v rámci turnaje České šachové vánoce 2015 v Litomyšli.

KP jednotlivců v bleskovém šachu bude sehrán 26.12.2015 v Ústí nad Orlicí.

Krajské soutěže družstev probíhají bez problémů.

STK udělila pokutu pro oddíl TJ Jiskra Litomyšl za odstoupení přihlášeného družstva "B" z KP2 před zahájením 1. kola ve výši 600,-Kč. Jako úhrada pokuty bude započten již zaplacený poplatek na ELO za družstvo.

  

Komise mládeže

 

Probíhají kvalifikační turnaje mládeže:

1.  H10 + H12     7.11.2015 Chvaletice  -  66  účastníků

2.  H14 + H16   14.11.2015 Polička       -  87  účastníků

3.  H10 + H12     5.12.2015 Polabiny        

4.  H14 + H16   19.12.2015 Ústí nad Orlicí

 

  Výsledky Mistrovství Čech do 16 let Harrachov 24.10.-31.10.2015 : celkem 32 účastníků z PDŠS v hlavních kategoriích získány 3 medaile a 5 postupů na MČR.

H14  1. Tomáš Ludvík     2222 ŠK Polabiny           3. Vojtěch Říha        ŠO Hlinsko 

D14  2. Marie Vašková    ŠO Hlinsko 

 

  Probíhají okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích 1-5. třída a 6.-9.třída

výsledky viz. www.chesspce.cz

 

  V lednu 2016 se koná Olympiáda dětí a mládeže v Ústeckém kraji, na které jsou i šachy. Nominaci reprezentantů našeho kraje v jednotlivých kategoriích provede komise mládeže podle dlouhodobých výsledků. Vedoucí pro čtyřčlenné družstvo bude Mgr. David Schaffer.

 

Hospodář

 

  Provedena kontrola zaplacení pokut za pozdní přihlášky do soutěží - uložené pokuty byly v termínu uhrazeny.

 

 

VV schválil:

 - proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

 - proplacení faktury za vedení www stránek p. Navrátil

 - proplacení faktury za KP družstev v rapid šachu TJ Štefanydes Polička

 - proplacení faktury pořadatelům za KP jednotlivců, KP blesk

 - proplacení faktur za pořádání soutěží mládeže a dotací na práci s mládeží dle návrhů KM

 - proplacení faktur za pořádání okresních a krajských kol přeborů škol

 - proplacení odměny za vedení KCTM v případě, že ŠSČR zašle doplatek dotace

 

 

3. Příprava konference PDŠS 2016

 

   VV schválil konání konference v roce 2016 v Chocni v termínu 30.1.2016. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2015. Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS, to znamená oddíly 2222 ŠK Polabiny, ŠK Rapid Pardubice 2 delegáty, ostatní oddíly po jednou delegátu. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

 

 

4. VV uložil úkoly:

 

  U12:   STK - zajistit předem faktury od pořadatelů KP jednotlivců a KP v blesku

  U13:   hospodář - rozeslat dotace oddílům dle schváleného návrhu KM

  U14:   sekretář - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2016 do 30.12.2015

  U15:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2015 pro konferenci do 15.1.2016

  U16:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2016 za jednotlivé komise do 15.1.2016

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 30.1.2016 od 9,30 hodin před konferencí.

 

 

Zapsal: Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.