Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference Pardubického krajského šachového svazu 2003 23.01.03

První řádná konference PDŠS vyslechla zprávu o činnosti PDŠS za rok 2002, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2003 a zprávu revizní komise, v diskuzi se zabývala některými problémy členské základny a na závěr zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR.


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 18.1.2003

 

Přítomní:  24 delegátů za šachové oddíly - Němec Pavel, Jarábek Vratislav, Krys Jaromír, Hájek Jaroslav, Vlček Vladimír, Trojan Luboš, Hlavnička Jiří, Sekyrka Josef, Mojžíš Jaroslav, Houška František, Jonáš Petr, Svatoš Zdeněk, Dvořáček Alois, Borek Pavel, Zelený Dalibor, Navrátil Václav, Tobiška Jaroslav, Šilar Ladislav, Volf Jaroslav, Mareš Petr, Sabol Marián, Mazura Miloš, Vohník Miroslav, Pátek Ladislav

Členové VV a komisí:  Kosek Jiří, Janeček František

 

1.Zahájení

  Konference byla zahájena v 10.00 hodin. V řízení schůze se střídali předseda a  sekretář VV Jaroslav Hájek a Jiří Kosek. Delegáti schválili složení komisí: mandátová a volební komise – Janeček František, Šilar Ladislav,  návrhová komise - Josef  Sekyrka, Miloš Mazura

 

   Z 15 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, 3 oddíly byly zastoupeny 2 delegáty a jeden oddíl 3 delegáty. Celkem se zúčastnilo 24 delegátů z 38 oprávněných to je 63%. Nezúčastněné oddíly: ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, SK Holcim Prachovice, TJ Sokol Horní Černá, TJ Jablonné n.O.,TJ Sokol Mistrovice, TJ Spartak Letohrad, TJ Sokol Němčice, ŠK Kámen, Sokol Krucemburk.

 

2. Zpráva o činnosti PDŠS v roce 2002.  Předseda Jaroslav Hájek  seznámil delegáty se zprávou o činnosti, která byla delegátům předložena také v písemné formě. Následovaly zprávy komisí:  STK - Jaroslav Volf., KM – Jiří Hlavnička, KMR – Jaromír Krys.

 

3. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2003.  Hospodář Vladimír Vlček seznámil delegáty s příjmy a výdaji krajského šachového svazu v roce 2002. Zůstatek na účtu  k 31.12.2002 byl 49 619,- Kč. Byla přednesena a dána písemně zpráva hospodáře a návrh rozpočtu na rok 2003.

 

4. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise p. Josef Sekyrka vystoupil se zprávou  o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě.

 

5. Diskuze.

-  p.Mazura vznesl dotaz na částku pro soutěže KP v návrhu rozpočtu na rok 2003, zodpověděl hospodář p.Vlček

- sekretář  p. Kosek seznámil delegáty s členskou základnou PDŠS , 29 oddílů ,oddíl TJ SK + ZŠ Třemošnice se k členství nevyjádřil, ŠSČR dosud vede v našem kraji 3 oddíly, které  chtějí být v jiném kraji, Jevíčko, Moravská Třebová, Městečko Trnávka .

 - návrh předsedy na členské příspěvky PDŠS na rok 2004 ve výši 60,-Kč výděleční, 30,-Kč nevýděleční, 0 děti do 10 let,  po krátké diskuzi schváleno 22 pro, 2 proti

  - návrh předsedy na odměny za práci členům VV , schváleno 21 pro, 3 se zdrželi

  - přebor kraje v praktickém šachu, v konkurzu se nikdo nepřihlásil, zástupce TJ ŠO a DDM Chrudim p.Němec navrhl uspořádat turnaj v Chrudimi, další návrh od p.Hájka vyhodnotit KP jednotlivců v rámci open turnaje na Seči , v diskusi zhodnoceny výhody a nevýhody návrhů, schváleno přidělit turnaj Chrudimi s možností zavést bonifikace  13 pro 3 proti

  - p.Mazura navrhl rozšířit skupinu KP III – východ v soutěžích družstev od ročníků 2003/04 na 12 účastníků,  STK zahrne do rozpisu soutěží a pokud se přihlásí 12 družstev bude skupina rozšířena

  - krajské přebory mládeže, diskuze k probíhajícím turnajům, p.Sabol navrhl rozdělit pro další ročník turnaje žáku podle věkových kategorií H10+H12, H14 a H16., p.Houška navrhl snížit bonifikace na turnajích, p.Janeček návrh bonifikací podle tříd, p.Zelený navrhl rozdělit skupiny dle bývalých regionů, diskuze k rozdělení a bonifikacím,  schváleno hrát KP mládeže ve dvou skupinách podle věkových kategorií   19 pro 5 proti

  - školení rozhodčích II.třídy a trenérů III.třídy , z diskuze úkol pro vedoucí komisí VV

  - krajský přebor 5-ti členných družstev v rapid šachu , zájem projevil oddíl SK Žamberk

  - návrh na počty delegátů na příští konferenci 1 delegát na 50 registrovaných členů, schváleno 21 pro, 2 proti, 2 se zdrželi

  - návrh předsedy na personální změny ve výkonném výboru a snížení počtu členů z 9 na 7

    schváleno 23 pro 1 se zdržel

  - název kraje, schváleno používat Pardubický krajský šachový svaz , zkratka PDŠS

 

 6. Volby delegátů na konferenci ŠSČR

navržení kandidáti : ŠK Infinity – Mazuch Jan, Petružálek Jiří ;

TJ ŠO a DDM Chrudim – Němec Pavel ; ŠK Vysoké Mýto – Sabol Marián ;

TJ Synthesia Pardubice – Navrátil František;TJ Sokol Zaječice – Hájek Jaroslav.

 Proběhlo hlasování po jednotlivých kandidátech seřazených dle abecedy s výsledkem:

 Hájek Jaroslav 22 hlasů, Mazuch Jan 0 hlasů, Navrátil František 18 hlasů, Němec Pavel 12 hlasů, Petružálek Jiří 0 hlasů, Sabol Marián 20 hlasů.

 

Schválení delegáti :  Hájek Jaroslav ,Sabol Marián, Navrátil František, náhradník Němec Pavel

 

 

7.  Usnesení konference přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat  ( 24 hlasů pro ). Konference byla ukončena ve 13 hodin.

 

 

Zapsal:   Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.