Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
USNESENÍ

USNESENÍ

z ustavující konference Pardubického krajského šachového svazu

 

Konference PDŠS:

 

1) ustanovuje

    Pardubický krajský šachový svaz se sídlem v Pardubicích  ( zkratka – PDŠS )

-         členy PDŠS jsou tyto oddíly: TJ ŠO a DDM Chrudim, TJ Synthezia Pardubice, ŠK Infinity  Pardubice, Sokol Lázně Bohdaneč, ŠK 2222 Polabiny Pardubice, TJ Štefanydes Polička, TJ Jiskra Litomyšl, ŠK Svitavy, ŠK Linhartice, Jevisport Česká Třebová, Spartak Choceň, ZD Kunvald, TJ Lanškroun, TJ Sokol Mistrovice, TJ Jiskra Ústí n/Orlicí, ŠK Vysoké Mýto, SK Žamberk, TJ Spartak Letohrad

-         souhlasí s přijetím za členy oddílů TJ CHS Chotěboř a SK Kámen Chotěboř, které se

      stanou členy KŠS po schválení ŠSČR

 

2) schvaluje

a)      členské poplatky KŠS na rok 2003 ve výši 60,- Kč za výdělečně činné, 30,- Kč za

           nevýdělečně činné, 0,- Kč za mládež do 10 let a neaktivní členy

b)       počty delegátů na příští konferenci KŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých

30 členů oddílu, kteří mají zaplacen registrační poplatek k 13.11.2002

c)      strukturu soutěží družstev dospělých na sezónu 2002/2003 ve stávající podobě,

      strukturu soutěží družstev a jednotlivců na sezónu 2003/2004 v podobě přednesené na

      konferenci

d)      strukturu soutěží mládeže na sezónu 2002/2003 v podobě přednesené na konferenci

 

3) volí

a)      výkonný výbor KŠS v počtu 9 členů a to jmenovitě: Borka Pavla, Hájka Jaroslava,

      Hlavničku Jiřího, Houšku Františka, Koska Jiřího, Kryse Jaromíra, Navrátila Františka,

      Petružálka Jiřího, Vlčka Vladimíra

b)      revizní komisi KŠS v počtu 3 členů a to jmenovitě: Janečka Františka, Jonáše Petra, Sekyrku Josefa

 

4) pověřuje VV KŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti a k naplnění závěrů konference

b)      přijmout  dodatečně do KŠS za  členy nepřítomné oddíly RŠS F2, F3

 

5) ukládá

a)      VV KŠS

-  zajistit právní subjektivitu KŠS                                     zodpovídá: předseda KŠS

-  zajistit školení trenérů a rozhodčích                zodpovídá: předs. TMK, a KR

-  vypracovat plány práce komisí                                   zodpovídá: předsedové komisí

-  vypracovat  rozpočet na r. 2002 vč. schválení            zodpovídá: hospodář, VV

-  vytvořit www stránky KŠS do 31.7.2002          zodpovídá: Ing. Navrátil

-  vypracovat a zveřejnit adresář VV a oddílů              zodpovídá: sekretář do 31.5.02

b)      oddílům

 -  nepřítomným odd. z regionu F2, F3 zaslat sekretáři neprodleně písemně stanovisko k

     přijetí/nepřijetí za členy KŠS

 -  zástupcům oddílů oznámit sekretáři jmenovitě požadavky na školení trenérů a

         rozhodčích v termínu do 30.4.2002

 -  zástupcům oddílů oznámit sekretáři požadavek na objednávku digitálních šachových

         hodin v termínu do 20.5.2002    

Zapsal:    Josef Sekyrka


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.