Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení konference PDŠS 2003 23.01.03

Usnesení z konference PDŠS reagovalo na zprávu o činnosti VV PDŠS a zprávu revizni komise a schválilo řadu opatření ke zlepšení činnosti v nejbližším období.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 18.1.2003 v Pardubicích

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2002 přednesenou předsedou p. Hájkem a zprávy

           jednotlivých komisí

     b)  zprávu Revizní komise

2) schvaluje

a)      členské poplatky KŠS na rok 2004 ve výši 60,- Kč za výdělečně činné, 30,- Kč za

           nevýdělečně činné, 0,- Kč za mládež do10 let a neaktivní členy

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 50 členů oddílu

c)      hospodaření PDŠS za rok 2002

d)      odměny členům VV a ostatním v celkové výši 3.000,- Kč – předsedovi, sekretáři a

      předsedovi STK po 600,-Kč, Krysovi, Hlavničkovi, Sabolovi a Sekyrkovi po 300,- Kč

e)      rozdělení dotací z ŠSČR a zbylých finančních prostředků z regionů F2, F3 oddílům

f)        členství oddílu ŠK Krucemburk v PDŠS

g)      uskutečnění KPJ v šachu v Chrudimi v termínu 7.-11.5.2003, bonifikaci dle pořadatele

h)      sedmičlenný VV

i)        rozpočet na rok 2003 v písemné podobě v položkovém členění předložený hospodářem, s tím, že výdaje se doplňují o položku odměny 3.000,- Kč

j)        rozdělení krajských přeborů mládeže od sezóny 2003/2004 na dvě skupiny dle věku 10+12 a 14+16

3) odvolává z VV PDŠS

a)        p. Petružálka

b)        p. Hlavničku na vlastní žádost

c)        p. Borka na vlastní žádost

4) volí

a)      do VV p. Mariána Sabola

b)      delegáty na konferenci ŠSČR pány Hájka, Sabola, Navrátila, náhr. Němec

5) pověřuje VV KŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti a k naplnění závěrů konference

b)      provádět potřebné změny rozpočtu

6) ukládá

a)      VV PDŠS

-  rozeslat dotace z ŠSČR a finanční prostředky z regionů F2, F3 oddílům

                                   zodpovídá: hospodář do 31.1.03

- uspořádat školení rozhodčích II. a III. tř.              zodpovídá: předseda KR

- KM připravit návrh na kr. přebory mládeže na sezónu 2003/2004 a systém hodnocení                                                                                 zodpovídá: předseda KM do 09/03

- uspořádat přebor 5-ti členných dr. v rapid šachu  zodpovídá: STK v 04/2003

- uspořádat školení trenérů III.tř.                                        zodpovídá: Krys

- vyjasnit s ŠSČR krajskou příslušnost oddílů Jevíčko, Mor. Třebová, Měst. Trnávka                                                                                     zodpovídá: sekretář do 28.2.03

b)      oddílům

 - důsledně označovat příslušnými symboly jednotlivé platby směrované na PDŠS

 - Prachovice, Linhartice, Jablonné, Mistrovice, Choceň, Kunvald, Třemošnice(?) oznámit

        hospodáři číslo účtu                                                        termín: ihned

zapsal Josef Sekyrka

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.