Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Ustavující konference krajského šachového svazu 13.04.02

V sobotu 13. dubna 2002 se v DDM Kamarád v České Třebové uskutečnila ustavující schůze Krajského šachového svazu Pardubického kraje za účasti zástupců 21 šachových oddílů a klubů se sídlem v Pardubickém kraji


Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Česká Třebová  13.4.2002

 

Přítomní:  21 delegátů za šachové oddíly - Němec Pavel, Hájek Jaroslav, Navrátil František, Hlavnička Jiří,Sekyrka Josef, Vorel Bohuslav,Houška František,Motáček Jan,Čuma Jan, Dvořáček Alois,Borek Pavel,Janeček František,Tobiška Jaroslav,Šilar Ladislav, Halbrštát Karel, Mareš Petr, Sabol Marián, Kacálek Karel,Veselý  Petr, Ďoubal Petr,Bielčík Jindřich

Členové RŠS a hosté:  Kosek Jiří,Krys Jaromír,Mazura Miloš,Petružálek Jiří,Stodola Zdeněk

Zástupce  ŠSČR: Marek Vokáč

 

1.Zahájení

  Konference byla zahájena v 10.00 hodin. V řízení schůze se střídali předsedové současných RŠS, Jaroslav Hájek a Jiří Kosek. Delegáti schválili složení komisí: mandátová komise - Karel Kacálek, návrhová komise - Josef  Sekyrka, Jan Čuma, Bohuslav Vorel.

  Následně byl většinou delegátů schválen program konference.

  Z 27 šachových oddílů na území pardubického kraje bylo přítomno 19 zástupců. Dva zástupci oddílů mimo území kraje TJ CHS Chotěboř a ŠK Kámen Chotěboř požádali o připojení do krajského šachového svazu Pardubice. Delegáti hlasováním vyjádřili souhlas s členstvím těchto oddílů a schválili hlasovací právo pro tyto dva delegáty.  Tím počet delegátů s hlasem rozhodujícím vzrostl na 21 z 29 oddílů ( tj.  72,4 % ).

 

2. Diskuse ke zprávě z konference ŠSČR.  J.Hájek stručně shrnul výsledky konference ŠCČR  a  nutný přechod na krajské šachové svazy. Po zrušení ČŠS k 31.5.2002 bude převedeno 80% zbylých prostředků na kraje. Tyto prostředky navrhnuto rozdělit oddílům, neboť kraji pro činnost letošního roku postačí registrační poplatky + vklady do soutěží. Většinu činností totiž ještě letos hradí RŠS. Další diskusní příspěvky nebyly.

 

3. Ukončení činnosti RŠS a převod prostředků oddílům. Proběhla krátká diskuse k ukončení činnosti RŠS. Delegáti schválili převod z prostředků RŠS na KŠS ve výši  30 Kč a 15 Kč za registrovaného člena podle registračních seznamů k 31.5.2002. Zbývající prostředky regionálních šachových svazů po vyrovnání všech závazků budou rozděleny oddílům. Rozdělení provede každý RŠS na poslední schůzi.

 

4. Činnost nového krajského šachového svazu . V této části proběhla diskuse k následujícím bodům:

-  soutěže družstev v krajském uspořádání  pro rok 2003/2004.  Od ročníku 2003/2004 budou

   soutěže  v této struktuře: 

   krajský  přebor , který vznikne z družstev divize F + postupující z RP

                             krajská soutěž   z regionálních přeborů

                             oblastní přebor , oblastní soutěž

-  soutěže jednotlivců. Delegáti  diskutovali o možnosti pořádat samostatné přebory 

   jednotlivců nebo vyhodnotit krajské přeborníky ze zavedených turnajů. V praktickém šachu 

   převládl názor pořádat samostatný turnaj ( 14 delegátů pro ) v kategorii mužů, žen a juniorů.

-  soutěže mládeže . Přeborníky jednotlivých kategorií vyhodnotit z více turnajů.

-  možnost objednat digitální hodiny pro oddíly hromadně se slevou.

-  školení rozhodčích a trenérů.  Oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí projevil zájem o uspořádání  

   školení rozhodčích 3.třídy pro oddíly kraje. Doporučeno uspořádat.

-  vytvoření www stránek krajského šachového svazu

 

-  registrační poplatky KŠS pro rok 2003 byly schváleny ve výši 60,-Kč výděleční, 30,-Kč

   nevýděleční,  0 Kč pro neaktivní a mládež do 10 roků ( 20 delegátů pro, 1 nehlasoval ).

-  předpokládáme, že všichni zvolení do VV i komisí budou svoji práci vykonávat zdarma.

   Průběžně budeme hradit cestovné, kopírování a poštovné (pokud nepůjde přes kraj.sdružení

   ČSTV). Náhradu za telefony a e-maily + drobnou odměnu vyplatíme 1x ročně, podle návrhu   

   všech předsedů,  částky necháme schválit příští konferencí dne 18.1.2003.

 

 

5. Představení kandidátů do VV KŠS .  K původní navrhované kandidátce byl doplněn devátý člen a byli navrženi kandidáti do revizní komise KŠS.

 

 

6. Ustavení KŠS a volby VV KŠS .  Delegáti  schválili ustavení krajského šachového svazu Pardubice ( 19 pro , 2 nehlasovali ). Volby do VV KŠS  proběhly veřejným hlasováním. Hlasovalo se o celé kandidátce najednou ( 21 hlasů pro ).  Následně proběhla volba revizní komise ( 20 hlasů pro, 1 nehlasoval ).

 

 

7.  Usnesení konference přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat  ( 21 hlasů pro ).

 

 

Zapsal:   Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.