Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  

Zápis z 1.schůze VV Pardubického krajského šachového svazu

Česká Třebová 13.4.2002

 

Přítomni:  Jaroslav Hájek, Jiří Kosek, Jiří Hlavnička, František Navrátil,Jiří Petružálek,Jaromír Krys,František Houška,Pavel Borek

 

1. Členové VV PDŠS zvolili předsedu VV Jaroslava Hájka a sekretáře Jiřího Koska.

Rozdělení funkci VV:

 

předseda:                            Jaroslav Hájek

místopředseda a sekretář:   Ing. Jiří Kosek

hospodář:                           Vladimír Vlček

předseda STK:                    Ing. František Navrátil

předseda KM:                     Jiří Hlavnička

předseda TMK:                  Pavel Borek

předseda KMR:                  RNDR Jaromír Krys

předseda KR:                     František Houška

zástupce pro propagaci:      Jiří Petružálek

 

adresa a spojení na předsedu a sekretáře:

Jaroslav Hájek, Tejnecká 270, 537 01 Chrudim,                   e-mail:  j.hajekcr@worldonline.cz

Ing. Jiří Kosek, Plk.B.Kohouta 804, 56601 Vysoké Mýto,   e-mail:  jiri.kosek@siemens.com

 

2. VV vzal na vědomí zvolení předsedy revizní komise. Předsedou se stal Josef  Sekyrka .

 

3. VV uložil následující úkoly:

a, předseda - projednat s V.Vlčkem funkci hospodáře

                    - zjistit informace pro objednání razítek PDŠS 

b, sekretář   - rozeslat zápis z konference všem oddílů kraje a ŠSČR

                    - vyžádat od nepřítomných šachových oddílů souhlas se zařazením do PDŠS

                    - vytvořit adresář šachových oddílů kraje a kontaktů , mail + telefon

c, hospodář  - připravit návrh rozpočtu na rok 2002

d, předsedům komisí - připravit plán práce jednotlivých komisí na rok 2002

 

4. KM vyhlašuje konkurs na uspořádání přeboru kraje v aktivním šachu v kategoriích H,D16 H,D14

a H,D12 ještě do konce června 2002. Jde o postup 3 nejlepších ve všech šesti kategoriích do přeboru ČR. Zájemci se přihlásí Jiřímu Hlavničkovi do konce dubna. E-mail: hlavnicka@centrum.cz

 

5. z povinností šachových oddílů uvádíme:

  a).  být zaregistrováni podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Stanov ŠSČR;

   b). každoročně ve stanovených termínech vybrat členské příspěvky ŠSČR a event. krajské členské příspěvky od členů, celkovou částku zaslat na konto ŠSČR a zaslat seznam hráčů na sekretariát ŠSČR;

  c).  dodržovat obecné závazné právní předpisy, stanovy ŠSČR, řády a předpisy ŠSČR, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.

  d).  nahlásit na KŠS IČO, bankovní spojení, příslušnost k ČSTV či jiným subjektům, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení, příp. adresu webových stránek šachového oddílu

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  22.5.2002 od 16 hodin v Pardubicích na PDKS ČSTV.

 

Zapsal:  Jiří Kosek

 

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.