Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis z 3.schůze VV KŠS Pardubice

Zápis z 3. schůze VV Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 4.9.2002

 

Přítomni:  Jaroslav Hájek, Jiří Kosek, Jiří Hlavnička, František Navrátil, Jaromír Krys,

               František Houška, Vladimír Vlček, Josef Sekyrka, Marián Sabol

Omluveni: Pavel Borek

 

 

1. Oddíly TJ Jiskra+ZŠ Heřmanův Městec a TJ SK+ZŠ Třemošnice dosud nezaslaly souhlas se zařazením do Pardubického krajského šachového svazu a nejsou zatím členy PDŠS. Upozorňujeme, že všechny oddíly, jejichž družstva startují v soutěžích organizovaných krajským svazem, musí být členy PDŠS. Očekáváme vyjádření těchto oddílů nejpozději do losování krajských soutěží.

   Schválením VV ŠSČR se stal dalším členem PDŠS oddíl TJ CHS Chotěboř.

 

  VV rozhodl zatím neusilovat o registraci PDŠS jako právního subjektu, dle vyjádření předsedy VV ŠSČR není nutná podmínka pro činnost krajského svazu.

 

2. Zprávy komisí

 

STK - přehled přihlášených družstev do soutěží

 

Krajský přebor II západ                                     Krajská soutěž západ  ( 5 čl.družstva )

  Sokol Zaječice                                                      Sokol Lázně Bohdaneč

  Jiskra Heřmanův Městec                                       Jiskra Heřmanův Městec B

  Synthesia Pardubice D                                          Sokol Krouna

  Infinity Pardubice E                                              Infinity Pardubice G

  Infinity Pardubice F                                               Infinity Pardubice H

  SK Holcim Prachovice                                          SK Holcim Prachovice B

  CHS Chotěboř                                                      CHS Chotěboř B  

  TJ+DDM Chrudim C                                            TJ+DDM Chrudim D

  ŠO DDM Hlinsko                                                 TJ+DDM Chrudim E

  Polabiny Pardubice B                                            Polabiny Pardubice C

  ŠK Kámen Chotěboř

  ŠK Krucemburk

 

Losování skupin "západ" bude v sobotu 28.9.2002 v 9.00 v Pardubicích-Polabinách ( jídelna Zš Polabiny III, ul. nadporučíka Eliáše) před krajským přeborem v aktivním šachu – 4.ročník memoriálu Čeňka Honsy .

 

Krajský přebor II východ                                  Krajský přebor III východ

  TJ Lanškroun                                                      TJ Lanškroun B

  ŠK Žamberk A                                                     ŠK Žamberk C

  ŠK Žamberk B                                                     TJ Jablonné n.O.

  Spartak Choceň                                                    Spartak Choceň B            

  Jiskra Litomyšl                                                      Sokol Horní Čermná

  ZD Kunvald                                                         ZD Kunvald B

  ŠK Vysoké Mýto B                                              ŠK Vysoké Mýto C

  Jiskra Ústí n.O. B                                                 Jiskra Ústí n.O. C

  ŠK Svitavy                                                           ŠK Svitavy B

  Spartak Letohrad                                                  Lokomotiva Česká Třebová B

  Štefanydes Polička B

  Štefanydes Polička C

 

Krajská soutěž východ ( 5čl.družstva )

  ŠK Žamberk D   

  Jiskra Litomyšl B

  ZD Kunvald C

  TJ Lanškroun C

  Jiskra Ústí n.O. D

  Spartak Letohrad B

  Lokomotiva Česká Třebová C

  Lokomotiva Česká Třebová D

  Sokol Horní Čermná B

  SK Linhartice

  TJ Sokol Němčice

  Sokol Mistrovice

 

Losování skupin "východ" bude ve středu 2.10.2002 od 16.00 v Ústí nad Orlicí, salónek hotelu Florida, (náměstí v pravém horním rohu). Účast zástupců všech oddílů je povinná.

 

 

Pardubický krajský šachový svaz, Sportovně technická komise

 

Vyhlášení konkurzu na:  Přebor Pardubického šachového svazu pro rok 2003

 

Kategorie         - jednotlivci, H18, H20, ženy, senioři

Systém             - švýcarský na 7 kol (všechny kategorie společně, vyhodnocení zvlášť)

Termín             - květen 2003 (nejlépe 1-4.5.2003 nebo 8-11.5.2003)

Místo konání     - podle pořadatele (preferována budou rekreační zařízení mimo šachová centra)

 

Svaz poskytne:

- dotaci do výše 10 000 Kč na cenový fond (podle počtu účastníků)

- veškeré vklady vybrané od účastníků

 

Pořadatel zajistí :

- rozeslání propozic a přihlášek, informace přihlášeným

- organizační zajištění turnaje (odpovídající hrací místnost, rozhodčího a ředitele turnaje, ubytování a stravování v rozumné cenové relaci pro všechny zájemce - i ev.nehrající doprovod)

- zpracování a odeslání výsledků pro zápočet na LOK

- průběžné zpravodajství (Internet, reg. tisk, ...)

 

Účastníci hradí:

- vklad do turnaje (diferencovaně podle kategorií a šachové úrovně)

- dopravu do místa konání a zpět

- náklady na ubytování a stravování (v případě zájmu o ně)

 

Nabídky odešlete na adresu :

Pardubický šachový svaz, K Vinici 1901, 53002 Pardubice

 

Termín podání nabídek na uspořádání přeboru : do 15.1.2003

 

Bližší údaje a doplňující informace zájemcům o uspořádání přeboru poskytne:

Ing. František Navrátil, tel.byt 040/6615465, tel zam. 040/6822335, mobil 0604/440691,

e-mail navratil.fr@volny.cz

 

Komise mládeže připravila návrhy na tyto soutěže:

 

Krajský přebor žákovských družstev - 6 čl.družstva ( 1 ml.žák, 1 dívka )

   účast:    žáci ročník 1988 a mladší, nejméně polovina žáků na soupisce musí být registrována

   termín:  leden až květen 2003

   systém: každý s každým, 3 - 4  soboty po 2  utkáních

   hrací tempo:   minimálně 1 hod na partii pro každého hráče

   postup:  vítěz do ligy mladšího dorostu

   přihlášky: do 31.10.2002 na adresu  Jiří Hlavnička , Prokopa Holého 169, 53351 Pardubice 17

                                                              ( hlavnicka@centrum.cz)

 

Krajská soutěž žákovských družstev  - 4 čl.družstva ( 1 ml.žák nebo 1 dívka )

   účast:    žáci ročník 1988 a mladší, registrace se nepožaduje

   termín:  leden až květen 2003

   systém: každý s každým, 3 - 4  soboty po 2 utkáních

   hrací tempo:   minimálně 1 hod na partii pro každého hráče

   postup:  vítěz do krajského přeboru družstev¨

   přihlášky: do 31.10.2002 na adresu  Jiří Hlavnička , Prokopa Holého 169, 53351 Pardubice 17

                                                              ( hlavnicka@centrum.cz)

 

Krajské přebory žáků v kategoriích H10,H12,H14,H16,  D10,D12,D14,D16

   předpokládá se 8 turnajů se zápočtem 5-ti nejlepších výsledků na celkové pořadí

   účast: žáci ročník 1988 a mladší, registrace se nepožaduje

   navržené termíny:   12.10.2002 Chrudim,   16.11.2002,   14.12.2002,   11.1.2003,

                                      8.2.2003,   8.3.2003,    29.3.2003 ,    19.4.2003.

   hrací tempo:  2 x 30 minut, 7 kol ( partie se zapisují )

   dotace od PDŠS: 500 Kč na každý turnaj, startovné je možné vybírat do výše 20Kč na žáka

   ceny: minimálně ve výši dotace, vyhodnocení ve všech kategoriích

   postupy:  vítězové a  další dle počtu míst na přebor Čech

 

   Bodové hodnocení:  výhra 3 body, remis 1 bod.  Při první účasti dostane hráč  prémiové body:  III. VT - 6 bodů,  známe ELO - 6 bodů.  Při druhé a další účasti dostane hráč prémiové body 1/3  z průměrného zisku v minulých turnajích. Nasazení v turnajích bude dle těchto bodů, aby již od prvních kol se utkávali spolu hráči stejné výkonnosti.

 

   Zájemci o pořádání těchto turnajů zasílejte nabídky s termínem na adresu:

   Jiří Hlavnička , Prokopa Holého 169, 53351 Pardubice 17

    ( hlavnicka@centrum.cz)

   Komise mládeže podle došlých nabídek určí pořadatele turnajů.


Hospodářská komise

 

VV schválil navržené dotace v následující výši:

  - na krajský přebor jednotlivců  v roce 2003                                        10 000 Kč

  - za zřízení a vedení www stránek PDŠS                                             1 680 Kč

 

VV schválil proplácení cestovného ve výši ceny jízdenky vlak, autobus nebo auto jedna osoba 1,60 Kč/km, dvě osoby 3,20 Kč/km, 3-5 osob 4,80 Kč/km.

 

VV schválil rozdělit dotaci od ŠSČR oddílům ve výši 20 Kč na člena, dle počtu registrovaných k 31.5.2002. Ve stejném poměru budou rozděleny oddílům zbývající prostředky z regionálních svazů.

 

3 . VV uložil úkoly :

  U09 - požádat ŠK 2222 Polabiny o doplnění propozic memoriálu Č.Honsy - předseda STK 

  U10 - připravit systém vyhodnocení jednotlivců v žákovských kategoriích na sezónu 2002/2003

            komise mládeže

  U11 - připravit podklady a odeslat rozdělené dotace oddílům - hospodář, sekretář 

  U12 - aktualizovat adresář ( telefonní čísla ) a zveřejnit k 15.10.2002 - sekretář

 

 

4. Různé

    Adresa internetových stránek  " www.chesspce.cz  " .

 

    Příští schůze VV PDŠS je v plánu  13.11.2002 od 16 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.