Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2003/01 23.01.03

První schůze VV PDŠS v Novém roce řešila kromě posledních příprav Konference PDŠS také perzonální obsazení VV, hospodaření a plán práce na rok 2003


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 5.schůze VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 18.1.2003 od 9,00

 

Přítomni:  Jaroslav Hájek, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marián Sabol, Pavel Borek, František Houška, Vladimír Vlček, Josef Sekyrka

Omluveni: František Navrátil

 

1. VV byl seznámen s návrhem předsedy na změny ve výkonném výboru PDŠS, který bude předložen na konferenci. Počet členů se sníží z 9 na 7 a místo Jiřího Hlavničky bude nový předseda KM Marián Sabol.

 

2.  VV se zabýval hospodařením za rok 2002, proplacením zbývajících dokladů a návrhem rozpočtu na rok 2003 , který bude předkládán konferenci.

 

3. VV  schválil termíny schůzí pro rok 2003:    12.3.2003,   21.5.2003,   3.9.2003,  12.11.2003

místo konání na krajském sdružení ČSTV, Pardubice  od 16.00 hodin. Připomenutí termínu bude zasílat  sekretář 1 týden předem e-mailem.

 

4. VV schválil změnu návrhu na odměny za rok 2002 , celkem 3000,- Kč. Navržené rozdělení : předseda, sekretář, vedoucí STK 600,- Kč,  vedoucí KM,KMR, revizní komise  300,- Kč a člen KM 300,- Kč . Tato odměna by měla pokrýt náklady na telefony a e-maily za rok 2002.

 

5.  VV schválil dotaci na krajský přebor 5-ti členných družstev v rapid šachu výši 3000,-Kč . Z této částky musí být minimálně 2000,- Kč na ceny .

 

6.  VV schválil úhradu nákladů ve výši 600,- Kč za přípravu občerstvení na konferenci p. Jaroslavu Hájkovi.

 

7.  Zprávy z komise mládeže:

Byl sehrán 4.turnaj KP mládeže v Zaječicích (potěšila účast 110 žáků a žákyň). VV PDŠS

  a) oceňuje všech 22 oddílů a kroužků našeho kraje, které své žáky do turnajů vysílají.

  b) apeluje na všechny zbývající oddíly, aby se maximálně věnovaly výchově mládeže.

      Žádáme nahlásit neprodleně jméno a spojení na pracovníka odpovědného v oddíle za mládež.

  c) pátý turnaj se hraje 8.2.2003 v Hlinsku. 

 

 

 

 

Zapsal:   Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.