Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

25.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2003/03 27.05.03

V pořadí již třetí schůze VV PDŠS v roce 2003 vzala na vědomí stav placení registračních příspěvků, vyslechla a schválila výsledky všech skončených krajských soutěží jednotlivců i družstev ve všech kategoriích, schválila proplacení předložených dokladů a uložila nové úkoly zejména ve vztahu k nové sezóně.


Zápis z 1.schůze VV KŠS Pardubice - Česká Třebová 13..4.2002

Zápis z 3.schůze 2003 VV Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 21.5.2003 od 16,00

 

Přítomni: Jaroslav Hájek, Jiří Kosek, František Navrátil , Marián Sabol, František Houška, Vladimír Vlček, Josef Sekyrka, Pavel Borek

Omluveni: Jaromír Krys

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U01: STK - odeslat výsledky krajských přeborů družstev a jednotlivců na ŠSČR

U02: STK - odeslat výsledky všech soutěží družstev pro zpracování na ELO

U03: STK - zajistit přípravu, schválení a rozeslání propozic na KP jednotlivců

U04: KM  - vyhodnotit pořadí v kategoriích mládeže H10 - H16, zajistit předání diplomů a medailí

Všechny úkoly byly splněny, viz dále zprávy z komisí.

 

2. Stav registrací

Zájem o členství v PDŠS zaslal šachový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová a stal se řádným členem Pardubického krajského šachového svazu.

Dle informací z ŠSČR nemají zaplacené registrační příspěvky tyto oddíly: TJ Synthesia Pardubice, TJ Štefanydes Polička, TJ Spartak Choceň, TJ Jablonné n.O., ZD Kunvald,  TJ Sokol Němčice. Všem hráčům, kteří nemají zaplacené registrační příspěvky, je zastavena činnost ve všech krajských soutěžích.

Oddíly Sokol Krucemburk, TJ Jiskra + ZŠ Heřmanův Městec, ŠO Hlinsko a TJ Slovan Moravská Třebová zaplatily pouze registrační příspěvky ŠSČR, ale nezaslaly příspěvky pro krajský šachový svaz, které byly schváleny na konferenci PDŠS ve výši 60,- Kč výděleční, 30,- nevýděleční a 0 Kč žáci do 10 let. Žádáme tyto oddíly, aby zaslaly chybějící krajské příspěvky na konto ŠSČR .

 

3. Zprávy z komisí

 

Komise mládeže

Proběhlo 8. turnajů KP mládeže

7. turnaj byl 26.4.2003 v Mistrovácích - 99 účastníků  1. Jan Šimek  2.Michal Zeinert  3. Pavek Žák

8. turnaj byl 17.5.2003 v Pardubicích - 108 účastníků  1. Jan Šimek  2.Milan Beneš 3.Michal Zeinert

Do konečného pořadí žáků v každé kategorii se počítalo každému 5 nejlepších výsledků. Po posledním turnaji obdrželi první tři chlapci a 1 dívka v každé kategorii medaili a prvních šest chlapců a tři dívky diplom. Počet postupujících do přeboru Čech bude záviset na počtu zúčastněných a registrovaných žáků, na každých 8 bude jeden postupující. V konečném pořadí nejsou zařazeni neregistrovaní žáci.

Konečné výsledky KP mládeže pro rok 2003:

Kat.

1. místo

2.místo

3. místo

D10

Kristýna Sabolová - VM

Alžběta Kanderálová - Chrudim

Nikol Golubeva - Kámen

H10

Marek Tomeš  - VM

Šimon Bielčik - Kámen

Michal Rott - Hlinsko

D12

Gabriela Sabolová - VM

Anna Benešová - Chrudim

Johana Vrbacká - Inf.Pardubice

H12

Gabriela Sabolová - VM

Filip Růžička - Syth.Pardubice

Tomáš Felcman - Žamberk

D14

Veronika Šplíchalová - VM

Kateřina Kanderálová - Chrudim

Marie Pešavová - Hlinsko

H14

Martin Petráž - ČT

Milan Beneš - VM

Lukaš Vondra - ČT

D16

Kateřina Petážová - ČT

Andrea Šilarová – Lanškroun

Lucie Bartošová - Litomyšl

H16

Michal Zeinert  - ČT

Jan Šimek - ČT

Kateřina Petrážová - ČT

 

Současně s vyhodnocením jednotlivců proběhlo na posledním turnaji předání diplomů za přebor žákovských družstev.

Konečné pořadí krajského přeboru šestičlenných žákovských družstev (8 družstev)

    1. TJ + DDM Chrudim

    2. ŠK Vysoké Mýto

    3. Loko EDUP Česká Třebová B

Konečné pořadí krajského přeboru družstev mladších žáků (8 družstev)

    1. ŠK Vysoké Mýto

    2. DDM + ŠO Hlinsko

    3. ŠK Kámen Chotěboř

 

Příprava nového ročníku KP mládeže.

V období říjen - květen proběhne 5 turnajů kategorie H16+H14 a 5 turnajů kategorie H12+H10. Dotace na jeden turnaj od PDŠS bude 400,- Kč. Při turnaji H16+H14 bude pořádán v samostatné skupině přebor H18 v rapid šachu. Zájemci o pořádání těchto turnajů se mohou přihlásit u vedoucího komise mládeže p. Mariána Sabola. 

 

TMK

Je připraveno školení trenérů IV. třídy na 20.9.2003 v České Třebové. Současně proběhne krajská soutěž 4 členných žákovských družstev (3 chlapci od ročníku 1989 a 1 dívka nebo mladší žák 1992 a mladší .

 

STK

Proběhl  krajský přebor jednotlivců v Chrudimi za účasti 28 šachistů . Výsledky:

Kat.

1. místo

2. místo

3. místo

Muži

David Komárek - Polička

Marián Sabol - VM

Magdaléna Houšková - Polička

Ženy

Magdaléna Houšková

-

-

H18

Petr Červený - Polička

Jan Linhart - Chotěboř

Ondřej Ondráček - Chotěboř

H20

Petr Červený - Polička

Jan Linhart - Chotěboř

Ondřej Ondráček - Chotěboř

Senioři

Jaroslav Hájek  - Zaječice

Jaromír Krys st. - Chrudim

-

VV děkuje pořadateli TJ+DDM Chrudim za uspořádání KP. Diplomy pro přeborníky kraje budou předány dodatečně. V příštím roce bude nutné uzavřít smlouvu s pořadatelem a zlepšit propagaci krajského přeboru.

 

Byly skončeny soutěže družstev. Z divize F zůstalo do příštího ročníku KP I. celkem 8 družstev a z obou skupin KP II. postupují první dvě družstva. VV schválil  výsledky všech krajských skupin soutěží družstev a stanovil startovné pro příští ročník 2003/04 soutěží družstev - KP I - 350 Kč, KP II - 250 Kč, KP III - 200 Kč a KS - 150 Kč. VV schválil  úpravu hracího tempa pro soutěže družstev - v příštím ročníku bude hrací tempo 2 hodiny na 40 tahů a 1 hodina na dohrání. Rozpis pro soutěže družstev bude oddílům rozeslán v červenci. Přihlášky družstev budou do 25.8.2003.

 

KR

Proběhlo školení rozhodčích II. a III. třídy. Ve dnech 24.5.2003 a 25.5.2003 bylo v Chocni vyškoleno 13 nových rozhodčích II. třídy a 4 rozhodčí III.třídy. 

 

Hospodářská komise

ŠSČR zaslal částku vybraných krajských registračních poplatků 21 850,- Kč. Stav na účtu PDŠS k 30.4.2003 byl 37 036,- Kč.  Upozorňujeme oddíly, že doklady k proplacení mohou posílat na adresu Pardubický krajský šachový svaz, K vinici 1901, 53202 Pardubice. Hospodář zajistí proplácení schválených částek.

 

VV  PDŠS schvaluje proplacení:

Účel

poplatku  za internetové stránky PDŠS

870

částky za nákup medailí pro KP mládeže

1616

částky za objednané diplomy

1500

nákladů na KP jednotlivců pro TJ + DDM Chrudim

9700

faktury za úpravu programů fir.MIRAM Software (p.Šmajzr - řízení skupin východ)

1500

vícenákladů za vedení soutěží skupin východ

356

částky za vedení skupin západ (p.Navrátil)

1200

 

VV schvaluje rozdělení celé dotace, která má přijít od ŠSČR ve výši 80 % z registračních poplatků, oddílům podle počtu registrovaných k 1.9.2003. 

 

4. VV uložil úkoly :

U05: KM   -  připravit návrh propozic pro příští ročník KP  mládeže  H10 až H18

U06: KM   -  určit počty postupujících z KP mládeže do přeboru Čech podle registrací k 30.6.2003 

U07: TMK -  rozeslat pozvánky na školení trenérů IV.třídy v září 2003 v ČT

U08: STK  - připravit  rozpis soutěží družstev do 15.7.2003

 

5. Různé

Podrobné výsledky všech krajských soutěží jsou zveřejněny na internetové adrese www.chesspce.cz

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 3.9.2003 v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV.

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.