Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

21.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezónu 2002/03 21.07.02

STK PDŠS zpracovala Rozpis soutěží družstev pro sezónu 2002/03, který obsahuje i další důležité dokumenty - přihlášku do soutěže, přehled specifických symbolů pro placení vkladů, soupisku a závazné pokyny pro hlášení detailních výsledků.


Rozpis soutěží družstev

Rozpis soutěží družstev,
řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,
pro sezónu 2002/2003
------------------------------------------------------

 

1. Pořadatel soutěží
Pořadatelem Krajského přeboru osmičlenných družstev II třídy, skupiny západ a východ (zkratky KPIIZ a KPIIV), Krajského přeboru osmičlenných družstev III. třídy, skupiny východ (zkratka KPIIIV) a Krajské soutěže pětičlenných družstev, skupiny západ a východ (zkratky KSZ a KSV) je Pardubický krajský šachový svaz se sídlem K vinici 1901, 53002 Pardubice

 

2. Název a kontaktní adresa řídícího orgánu
Řídícím orgánem všech Krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu (PDŠS). Řízením soutěží jsou pověřeni:
KPIIZ a KSZ:
Ing. František Navrátil, Sladkovského 1826, 53002 Pardubice
tb - 040/6615465 (466615465), tz - 040/6822335 (466822335), mobil - 0604/440691
e-mail: navratil.fr@volny.cz
KPIIV, KPIIIV a KSV:
Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6
tb - 0465/522006 (465522006), tz - 0465/557532 (465557532), mobil - 0605/158028
e-mail: smajzr@email.cz

 

3. Systém a termíny soutěží
Krajské soutěže družstev se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 9,00 hod ve (víceméně pravidelných) čtrnáctidenních cyklech, odpovídajících termínům vyšších soutěž družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané, termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrány v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání !
Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2002/03 jsou následující:

                           (1.ČL, Divize F)                 (2. ČL)
Soutěž                 KPIIIV, KSZ                       KPIIZ, KPIIV, KSV
-----------------------------------------------------------------
Kolo                    Termín                                 Termín
1                         20.10.2002                          13.10.2002
2                         10.11.2002                            3.11.2002
3                         24.11.2002                          17.11.2002
4                           8.12.2002                           1.12.2002
5                           5. 1.2003                          15.12.2002
6                         19. 1.2003                           12. 1.2003
7                           9. 2.2003                           26. 1.2003
8                         23. 2.2003                           16. 2.2003
9                           9. 3.2003                            2. 3.2003
10                        23. 3.2003                          16. 3.2003
11                         6. 4.2003                           30. 3.2003
Uvedené termíny jsou platné pro ty soutěže, v nichž bude hrát 12 (11) družstev. V případě, že se do některé soutěže přihlásí pouze 10 a méně družstev (nebo 13 a více družstev), budou konkrétní upravené termíny (ev. i odlišný systém soutěže) oznámeny všem dotčeným družstvům bezprostředně po zářijové schůzi VV PDŠS (nejpozději však při losovací schůzi).

 

4. Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS, sezóna 2002/2003
Pro účast v krajských soutěžích družstev platí pravidla, vypsaná bývalými Regionálními šachovými svazy F2 a F3 před startem sezóny 2001/2002. Na jejich základě jsou oprávněnými účastníky jednotlivých soutěží následující družstva :
KPIIZ                                 KPIIV                                 KPIIIV
Sokol Zaječice               TJ Lanškroun                 SK Žamberk C
Infinity Pardubice E         SK Žamberk A                Jiskra Ústí n/O. C
Polabiny Pardubice B       Štefanydes Polička B       Jablonné nad Orlicí
Holcim Prachovice ŠK      Vysoké Mýto B               Sokol Horní Čermná
Jiskra Heřmanův Městec   Jiskra Ústí n/O. B           ŠK Vysoké Mýto C
TJ+DDM Chrudim C          Spartak Choceň             Loko Česká Třebová B
Infinity Pardubice G         ŠK Svitavy                   Lanškroun B
Infinity Pardubice F         ZD Kunvald                   ZD Kunvald B
Synthesia Pardubice D     Spartak OEZ Letohrad     ŠK Svitavy B
ŠO Hlinsko                     Jiskra Litomyšl               Spartak Choceň B
Jiskra CHS Chotěboř        SK Žamberk B ??
Sokol Lázně Bohdaneč (?) Štefanydes Polička C ??
Holcim Prachovice B (?)
KSZ                                     KSV
TJ+DDM Chrudim D           ŠK Linhartice
Jiskra Heřmanův Městec B Štefanydes Polička D
Sokol Krouna                   Lanškroun C
Polabiny Pardubice C        Jiskra Ústí n/O. D
TJ+DDM Chrudim F           Spartak OEZ Letohrad B
Sokol Zaječice B              Sokol Horní Čermná B
Infinity Pardubice H          Loko Česká Třebová D
TJ+DDM Chrudim E           Loko Česká Třebová C
TJ Kámen Chotěboř          ZD Kunvald C
Jiskra CHS Chotěboř B      Sokol Němčice
?? Sokol Mistrovice
?? SK Žamberk D
Jiskra Litomyšl B

 

Poznámka:
1. Do soutěží družstev PDŠS budou zařazena i družstva Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka a Jevíčko, která v minulém období startovala v soutěžích bývalého Jihomoravského kraje (pokud o to řádně a včas požádají).
2. Do obou Krajských soutěží pětičlenných družstev se mohou přihlásit i další družstva, složena zčásti nebo úplně i ze šachistů neregistrovaných v ŠSČR.

 

5. Technická ustanovení
Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Společného soutěžního řádu ŠSČR, ŠŠS a MŠS a tohoto Rozpisu.
Všechny soutěže družstev se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny, dále 20 tahů za hodinu a poté 30 min do konce partie pro každého hráče.
Výsledky utkání všech jednotlivců budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů.
Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):
1. rozhodčí domácího družstva, uvedený na přihlášce do soutěže i na soupisce družstva (může být i nehrajícím)
2. nebude-li na soupisce domácích uveden žádný rozhodčí nebo nebude-li před zahájením utkání přítomen, pak bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva
3. nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak budou utkání řídit společně oba kapitáni družstev
VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Společného soutěžního řádu ŠSČR, ČSS a MŠS a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2002/03 (všechny tyto dokumenty budou všem do soutěží zařazeným družstvům zaslány v tištěné podobě nejpozději před prvním kolem soutěží).
Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení vybraného utkání.
Za úplné vyplnění zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních bude ve všech případech zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je ve všech případech odpovědný i za bezodkladné ohlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát - viz příloha 4) - nejpozději však do 20,00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení řídícím orgánem uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) se nebude nikam posílat.
Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a jejich zveřejnění na krajských webových stránkách (http://chesspce.cz) s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola. Písemně (poštou) budou výsledky zasílány prostřednictvím sekretariátu Krajského svazu ČSTV Pardubice (nejdříve však 3 dny po skončení každého kola) jen těm družstvům, která stále ještě nemají žádný přístup k Internetu a tuto skutečnost výslovně uvedou v přihlášce do soutěže i na soupisce družstva (a také uhradí odpovídající vyšší vklad !).

 

6. Postupy a sestupy
Postupy a sestupy v tomto přechodném ročníku budou závislé na rozhodnutí ŠSČR o konkrétní reorganizaci vyšších soutěží družstev. Nestane-li se přitom nic mimořádného, pak bude platit, že nejméně vítězná družstva každé výše uvedené soutěže postoupí do bezprostředně vyšší soutěže a nejméně poslední družstvo každé soutěže sestoupí do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).
Od sezóny 2003/2004 bude odstartován první ročník Krajského přeboru I. třídy (zkratka KPI), který bude vytvořen z družstev současné Divize F (která příslušejí do Pardubického kraje) a doplněn družstvy z KPIIZ a KPIIV (viz zápis ze schůze VV PDŠS č. 2002/02).
Konečná podoba všech soutěží bude sdělena všem účastníkům nejpozději na losovacích schůzích a současně bude zveřejněna na webové stránce PDŠS (http://chesspce.cz
).

 

7. Přihlášky a vklady do soutěží
Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev (viz příloha 1) a jejich odesláním na adresu Řídícího orgánu (Pardubický krajský šachový svaz, K vinici 1901, 53002 Pardubice) s datem odeslání nejpozději 31.8.2002.
Řádně vyplněná přihláška musí být potvrzena razítkem, z něhož je patrné i IČO a bankovní spojení a musí být opatřena podpisem odpovědného zástupce. Součástí přihlášky musí být i kopie dokladu o zaplacení příslušného vkladu do soutěže, který je třeba zaslat na konto PDŠS (číslo účtu 1206352399, kód banky 0800, variabilní symbol 3606, konstantní symbol 0308, specifický symbol 035xxxxxyy) s respektováním všech potřebných údajů (zejména specifický symbol - viz příloha 2). O obsazení všech soutěží družstev rozhodne VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi dne 4.9.2002.

Vklady do soutěží jsou diferencovány nejen podle druhu soutěže, ale zejména podle schopnosti družstva k řízení domácích utkání a způsobu komunikace mezi družstvem a vedoucím soutěže.

 

Soutěž                             KPII         KPIII         KS
Základní vklad (Kč)             300,-       250.-        200,-

 

Při uvedení rozhodčího (kvalifikovaného) na přihlášce do soutěže mají všechna družstva nárok na slevu 100,- Kč z výše uvedeného základního vkladu.
Vklad do soutěží se naopak zvyšuje všem družstvům, která nebudou mít na přihlášce uvedenu e-mailovou adresu pro zasílání veškeré korespondence (a budou tedy požadovat zasílání informací o průběhu soutěže poštou) a to o 100,- Kč za každé takové družstvo.
Případné neoprávněně uplatněné slevy vkladů (resp. nedostatečné vklady) budou dotčeným družstvům předepsány k úhradě, splatné na konto PDŠS ještě před zahájením prvního kola příslušné soutěže.

 

8. Obsah soupisek a termín jejich předložení
Soupiska každého družstva (viz příloha 3) musí obsahovat všechny následující údaje:
- název družstva
- název soutěže, pro kterou platí
- ročník soutěže (2002/2003)
- příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů
- identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)
- hodnotu národního ELA hráče na LOK, platné od 1.9.2002 (nikoliv starší !!)
- výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)
- v poznámce označení Host , Cizinec nebo Volný u všech hráčů, kterých se to týká
- úplnou adresu hrací místnosti
- jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce
- jméno, příjmení a adresu rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude řídit utkání družstva na domácí půdě (podmínka uplatnění nároku na slevu vkladu)
- jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva, na niž bude vrácena potvrzená soupiska a zasílána písemná korespondence v případě, že družstvo nemá k dipozici žádnou e-mailovou adresu
- telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena předat event. naléhavý vzkaz (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)
- e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence, se soutěží spojená (nebude-li uvedena, zvyšuje se základní vklad)
Vyplněná soupiska musí být opatřena datem vyhotoven a razítkem a podpisem oddílu/klubu, který družstvo do soutěže přihlásil. Soupiska, obsahující všechny náležitosti, musí být doručena (písemně nebo osobně) příslušnému vedoucímu soutěže ve dvou vyhotoveních (spolu s písemným povolením hostování hráčů na ní uvedených od jejich mateřského oddílu/klubu) nejpozději v den losovací schůze příslušné soutěže.
Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky), soupisku opatří datem schválení, razítkem STK a svým podpisem a jedno vyhotovení družstvu vrátí nejpozději jeden týden před zahájením příslušné soutěže na adresu pro korespondenci.
Doplňování soupisek v průběhu Krajského přeboru II a III třídy se řídí platným Soutěžním řádem, v Krajských soutěžích je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji.

 

9. Losovací schůze
Losovací schůze soutěží KPIIZ a KSZ se uskuteční při Memoriálu Č. Honsy v sobotu dne 29.9.2002 od 9,00 hod v Pardubicích-Polabinách (jídelna ZŠ Polabiny III, ul. npr. Eliáše).
Losovací schůze soutěží KPIIV, KPIIIV a KSV se uskuteční ve středu dne 2.10.2002 od 16,00 hod v Ústí n/O (pivnice U skoby).
Povinností všech oddílů/klubů je vyslat na vlastní náklady na losovací schůzi nejméně jednoho zástupce, který bude plně kompetentní nejen k projednání případných nedostatků u všech družstev oddílu/klubu, ale zejména k provedení losování (např. vhodnost protičísel) a k ev. jednáním o změnách v termínech utkání, pokud o ně ostatní družstva požádají. Nevyslání žádného zástupce oddílu/klubu na losovací schůzi je důvodem pro uplatnění sankcí podle bodu 10. tohoto rozpisu.

 

10. Postihy nedisciplinovaných družstev
1. V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.
2. Neúčast odpovědného zástupce družstva na losovací schůzi může mít za následek uložení pokuty dotyčnému družstvu ve výši až 200,- Kč, splatné před prvním kolem příslušné soutěže.
3. Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši 300,- Kč, splatnou na konto PDŠS nejpozději do bezprostřeně následujícího kola dotyčné soutěže. Za event. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 500,- Kč a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší (je-li ještě taková).
4. Za třetí neobsazení šachovnice v průběhu celé soutěže (neúplný počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za event. každou další neobsazenou šachovnici.
5. Neobsazení dvou (a více) utkání domácího družstva rozhodčím, uvedeným na přihlášce do soutěže a soupisce družstva, bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty příslušnému družstvu ve výši dvojnásobku neoprávněně získané slevy na vkladu do soutěže (200,- Kč).
6. Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže (viz čl. 4 tohoto rozpisu) bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 50,- Kč. Za event. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 100,- Kč, třetí 150,- Kč, atd.).
7. Neoznámení výsledku utkání vedoucímu skupiny ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 100,- Kč. Za event. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).
8. Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

11. Různé
1. Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://chesspce.cz) v sekci Download - Tiskopisy.
2. Námitky proti rozhodnutí řídícího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádně schůzi
3. Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS.

V Pardubicích dne 15.7.2002

 

Ing. František Navrátil, v.r.                            Jaroslav Hájek, v.r.
předseda STK PDŠS                                      předseda VV PDŠS

Přílohy Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezónu 2002/2003

Příloha 1 Přihláška do soutěží družstev PDŠS (xls, 25 kB)
Příloha 2 Specifické symboly pro vklady do soutěží družstev PDŠS (xls, 24 kB)
Příloha 3 Soupiska družstva (xls, 25 kB)
Příloha 4 Hlášení výsledků utkání soutěží družstev PDŠS (rtf, 11 kB)

 

Rozpis    Rtf verze tohoto rozpisu ke stáhnutí (rtf, 66 kB)


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.