S ohledem na současnou situaci, ve které zatím nedochází k jakémukoliv rozvolnění pro sport uvnitř budov a tudíž není vůbec jasné zda-li bude vůbec možné nějakou šachovou soutěž sehrát nebo dohrát (KPDŽ) a za jakých podmínek, rozhodla KM PDŠS sehrát KPJ mládeže podobně jako loni v září (termín 17.9. - 19.9.2021) v Milovech. Lze věřit, že situace v tomto termínu již bude natolik příznivá, že bude možné KPJ odehrát i při případném omezeném množství účastníků. 

V tuto chvíli máme zadánu celou ubytovací kapacitu rekreačního zařízení v Milovech (měli bychom tam být pouze my). Pozitivní zprávou mimo jiné je i to, že v porovnání s minulým rokem došlo k výměně personálu zajišťujícího stravování a dle majitele zařízení tak došlo k výraznému zlepšení kvality stravy.
Co se týče startu hráčů, budeme se snažit respektovat skutečnost, že nebyla a zřejmě ani do konce června nebude sehrána žádná kvalifikace. Proto ponecháme pro KPJ otevřenou možnost startu všem hráčům s přihlédnutím ke kapacitě zařízení a samozřejmě epidemiologické situaci. Navržený model budeme postupně upřesňovat.
 
za KM PDŠS, Lubomír Šilar, tel.  774 521 088