Pardubický krajský šachový svaz 

S lítostí musím oznámit smutnou zprávu. Ve věku 75 let nás opustil Pavel Just. Poslední rozloučení se koná ve velké obřadní síni pardubického krematoria v pátek 26. 05. 2023 od 10:30.

Odpočívej v pokoji Pavle…

Společně s Šachovou nadací Judit PolgárovéBratislavskou šachovou akademií a šachovým klubem Wasko Hetman GKS Katowice jsme zahájili práci na projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o výhodách šachu jako vzdělávacího nástroje a pokročit v implementaci programu „Šachy ve vzdělávání“ v zemích V4 v souladu s doporučeními EU.

TERMÍNY 18.8. - 27.8.2023 a 25.8. – 3.9.2023 - (Data u obou termínů = odjezd – příjezd ČR). Pro šachisty (dospělé, děti, rodiny) a „dovolenkáře“.

Šachisté z Mistrovic se zármutkem oznamují, že nás v pondělí 1. května navždy opustil Jaromír Tomáš Glöckner. Poslední rozloučení na přání zesnulého neproběhne.

Mezinárodní soutěž v řešení šachových úloh se uskuteční v neděli 29. 1. 2019 v Praze 6 (Dům dětí a mládeže, U boroviček 1, Praha 6-Bílá Hora). Soutěž je celosvětově časově synchronizovaná, začátek byl stanoven na 11.00 SEČ, kdy musí začít 1. kolo. Přestávka mezi koly může být v rozsahu 30-90 minut (bývá cca 30 minut).

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz