Pardubický krajský šachový svaz 

V sobotu 28. ledna 2023 proběhla v Chocni volební konference PDŠS, zúčastnilo se 26 delegátů. Byl zvolen nový VV - předseda Jiří Kosek, místopředseda Martin Šmajzr, členové: Jaromír Krys, Lubomír Šilar, Jiří Krištof, David Kameník a David Schaffer. Více informací v přiložené zprávě a usneseních.

Konference Pardubického šachového svazu se uskuteční 28. ledna v restauraci hotelu Peliny, Tyršovo náměstí 298 v Chocni. Každý oddíl má jednoho delegáta na 50 registrovaných členů. Pozvánku najdete zde.

Komise rozhodčích zveřejnila seznam rozhodčích registrovaných v PDŠS k 14. prosinci 2022. Zde ke stažení (xls). František Janeček

Upozorňujeme všechny organizátory a rozhodčí Rapid turnajů, že dne 5.1.2023 zveřejnila FIDE úpravu pravidel, ve které je jedna změna podstatná a to je trestání hráče v Rapid turnajích při porušení pravidel pouze jednou minutou. Dříve se přidávaly minuty dvě. Jedná se tedy o jakýsi posun Rapid šachu směrem k Bleskovému šachu a změna je to s ohledem na podobnost turnajů poměrně logická. Jan Sikora

Šachový klub Choceň pořádá z pověření KR PDŠS školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat 24. září v Chocni v restauraci Panský dům. Více informací v propozicích.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz