V sobotu 23. 9. 2023 proběhlo v Hotelu Peliny v Chocni školení rozhodčích III. třídy a semináře rozhodčích II. a III. třídy. Akcí se zúčastnilo celkem 25 šachistů z Pardubického a Středočeského kraje; 1 šachista přijel jako rozhodčích II. třídy, 5 šachistů přijelo obnovit III. třídu rozhodčího a 19 hráčů a hráček se účastnilo s cílem získat svoje první osvědčení rozhodčího III. třídy.

Pro úspěch u zkoušky a získání osvědčení bylo nutné samostudium dokumentů ŠSČR uvedených v programu akce. Přihlášeným bylo doporučeno si projít zkušební test na webu: http://onlinearbiters.chess.cz/?page=test.

Účastníky školili FIDE rozhodčí David Kameník a rozhodčí I. třídy David Schaffer. Přednášela se aktuálně platná šachová legislativa, zejména Pravidla FIDE a Soutěžní řád ŠSCR a další dokumenty. V praktické části byla účastníkům předvedena práce se šachovými hodinami DGT.

Na závěr školení a semináře proběhla zkouška řízená zkušební komisí. Zkouška měla písemnou formu, pro její úspěšné složení bylo třeba získat nejméně 75 % bodů. Bylo povoleno používat texty dokumentů ŠSČR či jiné poznámky.

Všichni účastníci nakonec vykonávali test pro získání osvědčení rozhodčího III. třídy. Test úspěšně dokončilo 24 z 25 účastníků. Gratulujeme! Nové rozhodcovské třídy jsou již k dohledání v Databázi ŠSČR.

Další školení a semináře rozhodčích se v Pardubickém kraji uskuteční nejpozději v září 2024. Zvažuje se i jejich uspořádání během první čtvrtiny roku 2024 v Pardubicích.