Pardubický krajský šachový svaz 

Ve čtvrtek 13. dubna proběhla v Ústí nad Orlicí 1. schůze VV v letošním roce. Po ukončení soutěží družstev došlo k předání agendy komisí a rozdělení funkcí mezi nové členy VV. Byly schváleny výsledky soutěží družstev, některé pokuty byly prominuty či sníženy. KTCM dostane dotaci 37 266,- Kč, TMK připraví plán práce. Více informací v celém zápisu.

Dne 6. prosince proběhla letošní 4. schůze VV. Na školení rozhodčích 24.9.2022 v Chocni bylo vyškoleno 30 rozhodčích 3. třídy. Na Polofinále MČR juniorů a juniorek hrané 12. - 19.11.2022 se umístil v H18 na 2. místě Michal Jareš z 2222 ŠK Polabiny. Konference PDŠS bude 28. ledna 2023 v Chocni. Více v přiloženém zápise.

7. června se v Chocni uskutečnila druhá letošní schůze VV. Byly schváleny výsledky soutěží družstev včetně postupů a sestupů. Školení rozhodčích 3. třídy se připravuje na 17. září v Chocni. 23. a 24. července se v Pardubicích koná školení rozhodčích 1. třídy. Od 3. do 6. června se hrálo KP mládeže v Milovech. Celý zápis najdete zde.

Dne 30. srpna v Chocni proběhla 3. letošní schůze VV. Proběhlo rozdělení přihlášených družstev do skupin. Losování soutěží proběhne 20. září v Ústí nad Orlicí. KM připravila termínový kalendář. Školení rozhodčích 3. třídy proběhne 24. září v Chocni.

19. března 2022 proběhla v Chocni první schůze VV v letošním roce. Nový člen VV Martin Šmajzr bude uveden jako místopředseda, předseda STK je Ivo Prax. VV schválil proplacení faktur, výši cestovného pro rok 2022 a uložil úkoly do příští schůze, mimo jiné připravit návrh rozpisu soutěží pro příští sezónu. Celý zápis zde.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz