Pardubický krajský šachový svaz 

Dne 9. září proběhla v Chocni druhá schůze VV v letošním roce. Losovací schůze proběhne 15.9.2020 v Chocni od 16 hodin. KP jednotlivců se uskuteční v rámci Openu Litomyšl. VV rozhodl hlasováním ( 4 hlasy pro ) nevyhovět podané námitce proti účasti hráče Jáchyma Kulhánka v KP a umožnit hráči hrát finále kraje H16 s možností postupu na MČech. Více informací v zápise.

22. července proběhla první schůze VV v letošním roce, zde najdete zápis, schválený rozpis soutěží družstev (aktualizován 3.8.2020) s přihláškou a pro oddíly pracující s mládeží také přehled schválených dotací. Schůze se konala až šest měsíců po konferenci vzhledem k ukončení soutěží až na konci června. VV schválil výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev. Termín přihlášek do nového ročníku byl stanoven do 31.8. a losovací schůze bude 16.9. v Chocni. Byla zveřejněna listina talentů, nominace na KP v rapid šachu bude podle ela. Všem rozhodčích byla platnost tříd prodloužena o 1 rok, takže se neuskuteční žádné školení rozhodčích.

Závěrečná čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 28.listopadu 2019 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, schválil konání Konference PDŠS 2020 v termínu 25.1.2020 v Chocni s tím, že za každého přítomného delegáta bude oddílu poskytnuta sleva 400,- Kč na startovném v soutěžích družstev pro sezonu 2020/21, zabýval se stavem návrhu nového webu PDŠS a na závěr uložil nové úkoly.

V sobotu 25. ledna proběhla v Chocni konference PDŠS, celkem se zúčastnilo 28 delegátů ze 40 oprávněných, více informací v přiloženém zápisu. Ke stažení je zde také usnesení z konference.

17.-28.9.2020 Pardubice
Czech Open

zrušeno
50. ročník Orlické šachovnice

14.11.2020 Mistrovice
Turnaj Járy Masopusta

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz