Pardubický krajský šachový svaz 

22. července proběhla první schůze VV v letošním roce, zde najdete zápis, schválený rozpis soutěží družstev (aktualizován 3.8.2020) s přihláškou a pro oddíly pracující s mládeží také přehled schválených dotací. Schůze se konala až šest měsíců po konferenci vzhledem k ukončení soutěží až na konci června. VV schválil výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev. Termín přihlášek do nového ročníku byl stanoven do 31.8. a losovací schůze bude 16.9. v Chocni. Byla zveřejněna listina talentů, nominace na KP v rapid šachu bude podle ela. Všem rozhodčích byla platnost tříd prodloužena o 1 rok, takže se neuskuteční žádné školení rozhodčích.

Zápis z 1. schůze 2020 VV Pardubického krajského šachového svazu
Choceň 22.7.2020   16,30 - 18,30

Přítomni: František Janeček, Jaromír Krys, Jiří Krištof, Ivo Prax, Marian Sabol, Lubomír Šilar, Josef Sekyrka
Omluven: Jiří Kosek 

  1. Rozdělení funkcí VV

   Na konferenci PDŠS v lednu 2020 byl zvolen VV na další tříleté období. Plánovaná schůze VV v březnu byla zrušena a další schůze se posunula až po ukončení soutěží. Tak se stalo, že se VV poprvé sešel až 6 měsíců po konferenci.  Členové VV schválili rozdělení funkcí a složení komisí:

   předseda + sekretář        Ing. Jiří Kosek

   místopředseda                Mgr. Ivo Prax

   STK                                Mgr. Marian Sabol

   hospodář                         Rndr. Jaromír Krys

   komise mládeže             Ing. Lubomír Šilar

   TMK + KMR                  Mgr. Jiří Krištof           

   KR                                  František Janeček

   manažér KTCM:            Josef Krátký

složení komisí:

STK - Mgr. Marian Sabol,  Ing. Martin Šmajzr , Mgr. Ivo Prax

KM  -  Ing. Lubomír Šilar,  Mgr. Jiří Krištof , Adolf Krušina      

KR  -  František Janeček, Ing. Martin Šmajzr, Mgr. Marian Sabol  

  1. Zprávy komisí

STK

  VV schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2019/2020.   VV projednal a schválil pokuty za soutěže družstev. Na základě zaslaných žádostí byly některé pokuty prominuty nebo sníženy.  Pokuty budou zveřejněny v rozpisu družstev na další ročník soutěží.  VV projednal a schválil připravené úpravy v rozpisu soutěží pro ročník 2020/2021.

  Termín přihlášek do nového ročníku soutěží družstev byl stanoven do 31.8.2020.  Losovací schůze je plánována na 16.9.2020 v Chocni.

Komise mládeže

Na stránkách PDŠS byla zveřejněna listina talentů, rozdělení talentů je do 3 skupin.

Připravuje se tréninkové soustředění při KP jednotlivců 11.-13.9.2020 - trenéři Krátký, Výprachtický, Němec, Pokorný.

Soutěže družstev mládeže - skončil KP družstev žáků a KS družstev žáků - výsledky jsou webu - postup do 1.ligy mají Železné Hory. Je snaha rozšířit KP družstev na 12 družstev, KS beze změny.

KP jednotlivci – odehrály se 3 turnaje, finálový turnaj 11.-13.9.2020 – Mílovy – penzion poslední Míle – Pá – Ne .  Propozice jsou na webu i seznam oprávněných účastníků.

KP dívek - výsledky jsou konečné po 3 turnajích - budou zveřejněny na webu.

KP rapid mládeže se nesehrál – nominace na ČR podle ELO – Krištof.

Krajské přebory škol proběhly v lednu – celostátní finále bylo zrušeno.

Oddíly byly informovány o projektu ŠSČR „Podpora šachových kroužků“ – zveřejněno na webu .

Pro novou sezónu se připravuje nový formát všech soutěží jednotlivců mládeže.

VV schválil navržené dotace oddílů za práci s mládeží 1. pololetí 2020, za účast v soutěžích – 22 000,- Kč, za pořádání 4 400 Kč . Oddíly mohou poslat fakturu na hospodáře.

VV schválil odměnu pro vedoucího KP družstev mládeže p. Krištofa ve výši 1 500 Kč (z toho 500 Kč za zápis partií Hlinska).

TMK

Plánuje se školení trenérů 4.VT  i 3.VT – dva víkendy + práce – předseda Antonín Ambrož – pořadatel TJ Lanškroun – podzim 2020, podle zájmu účastníků – min. 8 lidí na 3.VT

Komise rozhodčích

   Školení rozhodčích se v letošním roce neuskuteční, protože byla všem rozhodčím prodloužena platnost o 1 rok. V případě zájmu o školení rozhodčích 2. třídy se obracejte na předsedu KR p. Františka Janečka.

Hospodář

VV schválil proplacení obdržených faktur ve výši podle plánovaného rozpočtu:

      fakturu za vedení soutěží družstev 2019/2020                    

      odměnu za vedení soutěží družstev mládeže 2019/20            

      faktury oddílům dle rozpisu KM za účast v soutěžích a pořádání soutěží mládeže

      faktury za tréninkové soustředění KCTM 

  1. VV uložil úkoly:

U01:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží  

U01:  STK          -  zpracovat přihlášky družstev a navrhnout rozdělení do skupin                           

U03:  hospodář   -  zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2020/2021

U04:  KM           -  připravit návrh soutěží jednotlivců mládeže pro sezónu 2020/2021

U05:  STK,KM   -  připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2020/21

U06: předseda     - zajistit aktualizaci seznamu členů VV na stránkách PDŠS, ŠSČR a ve veřejném rejstříku

Příští schůze VV je v plánu 9. 9.2020 od 16,30 hodin.  Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zápis podle poznámek Marina Sabola zpracoval   Jiří Kosek.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz