Pardubický krajský šachový svaz 

Dne 9. září proběhla v Chocni druhá schůze VV v letošním roce. Losovací schůze proběhne 15.9.2020 v Chocni od 16 hodin. KP jednotlivců se uskuteční v rámci Openu Litomyšl. VV rozhodl hlasováním ( 4 hlasy pro ) nevyhovět podané námitce proti účasti hráče Jáchyma Kulhánka v KP a umožnit hráči hrát finále kraje H16 s možností postupu na MČech. Více informací v zápise.

Zápis z 2. schůze 2020 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 9.9.2020 od 16:30 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Ivo Prax, Lubomír Šilar, Josef Sekyrka

Omluveni: Jaromír Krys, Marian Sabol

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U01:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží 

U01:  STK          -  zpracovat přihlášky družstev a navrhnout rozdělení do skupin                           

U03:  hospodář   -  zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2020/2021

U04:  KM           -  připravit návrh soutěží jednotlivců mládeže pro sezónu 2020/2021

U05:  STK,KM   -  připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2020/21

U06: předseda     - zajistit aktualizaci seznamu členů VV na stránkách PDŠS, ŠSČR a ve veřejném rejstříku

Úkoly U01 až U03 splněny.

Úkoly U04 až U06 splněny částečně, je potřeba dokončit a zveřejnit termínový kalendář.

  1. Zprávy komisí

STK – provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII a KS.  Do KS se přihlásilo 30 družstev a jsou rozděleny do 3 skupin s počtem družstev 11, 9, 10.  

VV schválil navržené rozdělení.

Losovací schůze soutěží družstev bude 15.9.2020 v Chocni od 16.00

(salónek restaurace hotelu Marilyn).

KP jednotlivců bude sehráno v rámci vánočního turnaje v Litomyšli.

Komise mládeže + TMK

  VV projednal zaslaný nesouhlas s účastí hráče ve finále jednotlivců v kategorii H16 podaný oddílem ŠK Svitavy. Jedná se o hráče Jáchyma Kulhánka, který přestoupil do oddílu 2222 Polabiny Pardubice v srpnu 2020 a nehrál v našem kraji kvalifikační turnaje.  VV rozhodl hlasováním ( 4 hlasy pro )  nevyhovět podané námitce a umožnit hráči hrát finále kraje H16 s možností postupu na MČech .

  VV byl informován o přípravě KP jednotlivců mládeže 11.9. - 13.9.2020.

  Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2020.   Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad-prosinec jsou v plánu okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

Komise rozhodčích:

   V letošním roce se nebude pořádat pravidelné školení rozhodčích III. třídy v našem kraji.

 Zájemci o školení rozhodčích mohou využít nabídky a zúčastnit se školení v jiném kraji.

Hospodář

      Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2019/20 od oddílů.  Všechny platby proběhly v pořádku. Chybí pouze doplatky startovného za družstva přeřazená do vyšší soutěže TJ CHS Chotěboř C  a dodatečně přihlášené družstvo TJ Sokol Mistrovice C .

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů:

      fakturu za vedení účetnictví

      fakturu za náklady na rozhodčí, šachový materiál a pořádání KP mládeže

      doklad za zhotovení nového razítka

      doklady za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

  1. Různé

  VV schválil písemné pověření pro hospodáře, aby mohl jednat za VV PDŠS samostatně v hospodářských záležitostech.

  1. VV uložil úkoly:

U07 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U08 - KM - vybrat pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2020/21 a okresní přebory škol

U09 - hospodář, předseda - připravit upravenou verzi hospodaření PDŠS za rok 2019 a upravený návrh rozpočtu na rok 2020 podle pokynů ŠSČR v termínu do 31.10.2020.

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na MČech

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 24.11.2020 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal: Jiří Kosek

ze dne 20.9.2022

2.10.2022 online
1. online trénink KTCM

2.10.2022 Jaroměř
Memoriál Ing. Václava Vomáčky (mládež)

8.10.2022 Litomyšl
4. blitz turnaj u stolků

22.10.2022 Hlinsko
Hlinecký dvojpěšec

22.-29.10.2022 Harrachov
MČech do 16 let

12.11.2022 Mistrovice
24. ročník turnaje Járy Masopusta

16.-20.11.2022 Teplice
MČech do 10 let

 

Úvodní zpravodaje krajských soutěží družstev:

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz