Dne 8. června proběhla v Chocni první schůze VV v roce 2021. Rozpis soutěží družstev bude vydán během června, termín přihlášení do soutěží byl stanoven na 31. července a losovací schůze je naplánována na 14.9.2020 v Chocni. KP jednotlivců mládeže se stejně jako loni uskuteční 17.-19.9. v Milovech. Konference PDŠS proběhne v lednu 2022. Více informací v zápise.

Zápis z 1. schůze 2021 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Choceň 8.6.2021   16,30 - 18,30

 Přítomni: František Janeček, Jaromír Krys, Jiří Krištof, Jiří Kosek, Ivo Prax, Marian Sabol, Lubomír Šilar,

Josef Sekyrka

  1. Zprávy z konference ŠSČR

Konference ŠSČR proběhla 27.2.2021 online. V usnesení konference je bod týkající se oddílů:

„Konference ŠSČR ukládá všem členům ŠSČR v souvislosti s Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení aktualizovat všechny potřebné údaje do tohoto rejstříku“. 

  1. Zprávy komisí

STK

  V soutěžích družstev v ročníku 2020/2021 proběhlo pouze 1 kolo. Poplatky za FIDE ELO byly zaplaceny a nebudou vráceny zpět.  VV schválil zaplacení poplatků na ELO za KPI a KS z rozpočtu PDŠS.

Oddílům se uhrazené startovné a  poplatky za ELO převedou na další ročník družstev.

Jedna udělená pokuta za zápas 1. kola v KS bez rozhodčího byla prominuta.

Rozpis soutěží bude vydán v červnu 2021.  Termín přihlášek do nového ročníku soutěží družstev byl stanoven do 31.7.2021.  Losovací schůze je plánována na 14.9.2021 v Chocni.

Komise mládeže

Byly dohrány skupiny Extraligy mládeže.

V termínu 11.6. - 13.6.2021 se sehrálo MČR družstev mladších žáků v Praze:

  1. místo 2222 ŠK Polabiny 27.místo ŠS Železné Hory

Připravuje se KP jednotlivců mládeže v termínu 17.9.- 19.9.2021.

Komise rozhodčích

    Připravuje se školení rozhodčích na září 2021 pokud bude příznivá situace a dostatek zájemců.

Hospodář

  VV schválil proplácení cestovného na rok 2021 ve výši jízdenky vlak, autobus nebo auto jedna až dvě osoby 4,- Kč/km,   3 - 5 osob 6,- Kč/km.

VV schválil proplacení obdržených faktur:

      fakturu za poplatek ELO z KP jednotlivců mládeže 2020

      fakturu za vedení účetnictví v roce 2021

      odměnu za vedení soutěží družstev 2020/21   

  1. Konference PDŠS

    VV projednal a schválil svolání řádné konference PDŠS v termínu leden 2022. 

  1. VV uložil úkoly:

U01: STK           -  zveřejnit rozpis soutěží družstev na sezónu 2021/22   do 22.6.2021   

U02: STK, KM, KR, TMK - zaslat hospodáři požadavky na čerpání rozpočtu v roce 2021 do 22.6.2021

U03: hospodář    -  připravit návrh rozpočtu na rok 2021 podle požadavků komisí do 30.6.2021      

U04: STK, KM   -  připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2021/22

U05: STK           -  zpracovat přihlášky družstev a navrhnout rozdělení do skupin                           

U06: KM            -  připravit návrh soutěží jednotlivců mládeže pro sezónu 2021/2022

Příští schůze VV je v plánu 31 8.2021 od 16,30 hodin.  Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zpracoval   Jiří Kosek.