Dne 31. srpna proběhla v Chocni 2. schůze VV v letošním roce. STK rozdělila přihlášená družstva do jednotlivých soutěží, více informací najdete v Dodatku k rozpisu. Losování se uskuteční 14. září v Chocni a soupisky je nutné zaslat do 17. září. Proběhlo MČR mládeže a připravuje se KPJ v Milovech včetně přeboru HD16-20 a následně MČech v Herlíkovicích. 26. září se v Chocni uskuteční školení rozhodčích 3. třídy. Více informací v zápise

Zápis z 2. schůze 2021 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 31.8.2021 od 16:30 

Přítomni: František Janeček, Jiří Krištof, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Ivo Prax, Marian Sabol, Lubomír Šilar,  

Josef Sekyrka

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U01: STK           -  zveřejnit rozpis soutěží družstev na sezónu 2021/22   do 22.6.2021  

U02: STK, KM, KR, TMK - zaslat hospodáři požadavky na čerpání rozpočtu v roce 2021 do 22.6.2021

U03: hospodář    -  připravit návrh rozpočtu na rok 2021 podle požadavků komisí do 30.6.2021      

U04: STK, KM   -  připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2021/22

U05: STK           -  zpracovat přihlášky družstev a navrhnout rozdělení do skupin                           

U06: KM            -  připravit návrh soutěží jednotlivců mládeže pro sezónu 2021/2022

K U04: chybí termínový kalendář STK , ostatní úkoly splněny.

  1. Zprávy komisí

STK – provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS. V KPII se budou hrát dvě skupiny po 9 družstvech.  Do KS se přihlásilo 29 družstev a jsou rozděleny do 3 skupin s počtem družstev 11, 9, 9.   VV návrh schválil.

Všechna družstva se přihlásila v řádném termínu.

Losování proběhne v Chocni v úterý 14.9.2021 v 16:00 v restauraci Marilyn. Soupisky je nutné zaslat nejpozději do 18.9. 2021 na adresu vedoucího soutěží.

Komise mládeže + TMK

Proběhly republikové soutěže MČR mládeže 2021 a MČR družstev ml.žáků. Připravuje se přebor MČech.

KM PDŠS rozhodla, že KPJ mládeže v Milovech ve dnech 17.9. - 19.9.2021 rozšíří o dorosteneckou a juniorskou kategorii HD 18 a HD 20. 

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2021. Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

Komise rozhodčích:

   Oddíl TJ Spartak Choceň pořádá školení rozhodčích III. třídy v Chocni 26. 9. 2021. 

Hospodář

      Provedena kontrola zaplacení startovného:   některé oddíly zaplatily při letošních přihláškách více než měly. Pokud mají zájem o vrácení tohoto přeplatku, musí o to písemně (mailem) požádat hospodáře PDŠS pana Kryse a samozřejmě uvést číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen. Jedná se o tyto oddíly: Chrudim, Chotěboř, Rapid Pardubice, Bohemia Pardubice, Nekoř a Řetůvka. Všichni mají stejný přeplatek ve výši 500, - Kč.

VV schválil návrh rozpočtu PDŠS na rok 2021.

VV schválil k proplacení:

      doklady za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

      zálohovou fakturu za pobyt trenérů na MČech 2021

      doklady za KPJ mládeže 2021

  1. VV uložil úkoly:

U07 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U08 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.10.2021

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2021/22 , finále KP , finálové přebory škol

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  23.11.2021 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal: Jiří Kosek