30. listopadu proběhla třetí letošní schůze VV, tentokrát online formou. VV projednal návrh na přerušení krajských soutěží družstev a rozhodl v soutěžích pokračovat. Pro sehrání šachového utkání družstev je možné postupovat 2 způsoby: 1. v režimu sportovní činnosti do 20 osob 2. v režimu akce nad 20 osob. Konference je plánována na 29. ledna 2022 v Chocni. Funkci předsedy STK převzal Ivo Prax. Celý zápis najdete zde.

Zápis z 3. schůze 2021 VV Pardubického krajského šachového svazu

On-line 30.11.2019 od 17,00

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Ivo Prax, Jiří Krištof, Marian Sabol, Lubomír Šilar, Josef Sekyrka  

  1. VV projednal návrh na přerušení krajských soutěží družstev a rozhodl v soutěžích pokračovat

Pro sehrání šachového utkání družstev je možné postupovat 2 způsoby:

  1. v režimu sportovní činnosti do 20 osob
  2. v režimu akce nad 20 osob

Podmínky pro konání sportovních zápasů vydané Ministerstvem zdravotnictví od 22. 11. 2021 v souvislosti s omezením šíření nákazy covid-19.

Výtah z pravidel Ministerstva zdravotnictví: Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let. Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (bez ohledu na věk). Jde-li o akce nad 20 osob, umožňuje se účast pouze očkovaným, dětem do 12 let věku bez dalších podmínek a dětem od 13 do 18 let věku s negativním PCR testem uskutečněným v průběhu posledních 7 dní. Neočkovaní se nesmí v tomto režimu zápasů zúčastnit. V obou je povinností pořadatele zápasu vytvořit seznam zúčastněných osob s jejich telefonními kontakty a ty archivovat po dobu 30 dní.

   Podmínky pro sehraní šachového utkání určuje domácí družstvo podle počtu zúčastněných družstev v jedné hrací místnosti a podle případného omezení vstupu do hrací místnosti. Hostující družstvo by se mělo předem informovat v jakém režimu bude zápas sehrán.

   Doporučujeme sehrát maximum zápasů v režimu 1 s účastí max. 20 osob. Toto opatření umožňuje účast na zápase všech hráčů ze soupisek a nevystavuje je dalším povinnostem a nákladům na provádění testů.

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U07 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U08 - KR  -  aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.10.2021

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2011/22 , finále KP , finálové přebory škol

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

Úkoly splněny.

  1. Zprávy komisí

STK  

KP jednotlivců v rapid šachu byl sehrán 13.11.2021 v Mistrovicích.

KP jednotlivců v bleskovém šachu je plánován 26.12.2021 v Ústí n. O.

Komise mládeže  

   KP mládeže pro rok 2021 byl sehrán v Milovech 17.9. - 19.9.2021.

   Proběhly 2 kvalifikační turnaje mládeže v České Třebové a v Pardubicích.

   Výsledky Mistrovství Čech mládeže do 16 let v Herlíkovicích 23.10. - 30.10.2021:  v hlavních kategoriích získány pouze 2 medaile

D16   2. Adéla Třasáková  2222 ŠK Polabiny      3. Viola Ruby Pejřimovská    Chotěboř

   Polofinále MČR juniorů a juniorek hrané 13. - 20.11.2021

 V kategorii juniorů:  1.  David Gloser  2222 ŠK Polabiny

  Okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích 1-5. třída a 6.-9.třída jsou odložena na leden.

V případě nepříznivé situace budou pořádána pouze krajská kola přeboru škol.

Hospodář

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích. 

VV schválil:

- proplacení dotací na mládež oddílům

- proplacení cestovného a nákladů trenérům za pobyt na MČech 2021

- proplacení faktur a dohod trenérům na soustředění KCTM

- proplacení dotace na kvalifikační turnaje mládeže

- proplacení faktury za ELO na KP mládeže

- proplacení faktury za poháry a medaile pro mládež

- proplacení dotace za KP v rapidu

- proplacení faktury za správu webu

  1. Příprava konference PDŠS 2022

   VV schválil konání konference v roce 2022 v Chocni v termínu 29.1.2022. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2021.  Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

   V případě nepříznivé situace bude termín konání konference posunut.

  1. Různé

  VV bere na vědomí ukončení činnosti Mariana Sabola ve funkci předsedy STK a pověřuje funkcí předsedy komise STK  Ivo Praxe.

  1. VV uložil úkoly:

  U11:  hospodář -  rozeslat  dotace oddílům dle schváleného návrhu KM do konce roku 2021

  U12:  předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2022  do 28.12.2021

  U12:  STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2021 pro konferenci  do 12.1.2022

  U13:  STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2021 za jednotlivé komise do 12.1.2022

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 29.1.2022 od 9,30 hodin před konferencí.

Zapsal: Jiří Kosek