7. června se v Chocni uskutečnila druhá letošní schůze VV. Byly schváleny výsledky soutěží družstev včetně postupů a sestupů. Školení rozhodčích 3. třídy se připravuje na 17. září v Chocni. 23. a 24. července se v Pardubicích koná školení rozhodčích 1. třídy. Od 3. do 6. června se hrálo KP mládeže v Milovech. Celý zápis najdete zde.

Zápis z 2. schůze 2022 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Choceň 7.6.2022   16,30 - 18,00

Přítomni:  František Janeček, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Jaromír Krys, Ivo Prax, Lubomír Šilar, Martin Šmajzr

  1. Zprávy komisí

STK

  VV schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev v ročníku 2021/2022.   VV projednal a schválil navržené pokuty vedoucím soutěže, vyhověl žádosti o snížení pokuty pro družstvo ŠS Železné hory B.  Pokuty budou zveřejněny v rozpisu družstev na další ročník soutěží.  

  Termín přihlášek do nového ročníku soutěží družstev byl stanoven do 31.7.2022.  Losovací schůze je plánována na 20.9.2022 v Ústí nad Orlicí.

KP družstev v rapid šachu - Mistrovice 21.5.2022

Pořadí v KP:    1. TJ Lanškroun   2. 2222 ŠK Polabiny   3. ŠK Svitavy

Komise mládeže

Finále KP  3.6. - 6.6.2022 Milovy

H10:  1. Pokorný Marian  UO                2. Dlouhý Martin    ČT              3. Hrstka Mikuláš      Železné hory     

H12:  1. Šmehlík Vojtěch  MT               2. Seidl Václav       Rapid PA    3. Málek Daniel         Železné hory           

H14:  1. Hrdlička Jan       Železné hory  2. Jun Rostislav      Chotěboř     3. Petrik Jozef           Litomyšl         H16:  1. Nešpůrek Jakub  Železné hory  2. Pokorný Jiří       Lanškroun   3. Večeř Martin         Lanškroun 

H18-20:  1. Jun Rudolf      Chotěboř       2. Jareš Michal      2222 Po       3. Stoček Martin       2222 Po

Extraliga družstev finále A:     3.misto    2222 ŠK Polabiny   

  1. Liga družstev mladšího dorostu – skupina C:   2. TJ CHS Chotěboř  4.  2222 ŠK Polabiny B 
  2. 9. TJ Lanškroun     ŠS Železné hory   12.  2222 ŠK Polabiny C 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2022:     14.  2222 ŠK Polabiny   17. ŠS Železné hory

Komise rozhodčích

Školení rozhodčích III. třídy se připravuje na 17.9.2022 v Chocni.

Šachový svaz České republiky pořádá školení rozhodčích 1. třídy, které bude probíhat ve dnech 23. – 24. července v Pardubicích v budově IDEON.

Hospodář

VV schválil proplacení obdržených faktur:

      fakturu za vedení soutěží družstev 2021/22

      fakturu za KP družstev v rapid šachu

      faktury za KP jednotlivců mládeže

      faktury oddílům dle rozpisu KM za účast v soutěžích  a pořádání soutěží mládeže

      faktury za tréninkové soustředění KCTM

      faktury za paušální výdaje členů VV za období 2020-2021

  1. VV uložil úkoly:

U04:  předseda   - aktualizovat adresář oddílů a členů VV do 20.6.2022

U05:  STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2022/2023  do 20.6.2022

U06:  hospodář   - rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2022

U04:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2022/2023

U08:  STK,KM   - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2022/23

U09:  STK          - připravit návrh na rozdělení přihlášených družstev do skupin KPII a KS  

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 30. 8.2022  od 16,30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal:  Jiří Kosek